„Majówka ze Sługą Bożym” – 10 majaMatka Boża Szkaplerzna – DaleszyceSługa Boży Biskup Piotr uczył:

„Jednym z licznych dowodów macierzyńskiej miłości Maryi ku nam jest ogólnie znany Szkaplerz karmelitański. Nazywamy go szatą Maryi. I słusznie. Bo, jak stare podanie niesie, sama Matka Najświętsza wręczyła Szkaplerz bł. Szymonowi Stock, generałowi zakonu Karmelitów, jako wyraz szczególnej opieki nad tymi, którzy ten święty znak nosić będą na sobie. Kto z rąk upoważnionego kapłana przyjmuje Szkaplerz, a następnie stale go nosi, ten zewnętrznie stwierdza, że chce należeć do sług i dzieci Maryi, którą obiera sobie za Panią, Opiekunkę i Matkę. Poddaje się pod Jej rozkazy, a w zamian oczekuje od Matki Najśw[iętszej] na ciernistej drodze swego życia podtrzymania, pomocy, pociechy. A Najświętsza Panna nie sprawia zawodu. Wzruszają nas opowiadania tych braci naszych, którzy podczas zawieruchy wojennej spędzili kilka lat na tułaczce pomiędzy obcymi, często stawali w obliczu groźnych niebezpieczeństw. A jednak szczęśliwie wrócili w progi rodzinnego domu. Najczęściej ukazują Szkaplerz lub Różaniec i mówią: «Wszystko zawdzięczam opiece Matki Najświętszej». Szkaplerz św[ięty] niesie ratunek. Przemawia do ciebie: Nie jesteś sam. Czuwa nad tobą najlepsza i najczulsza Matka. Nie pozwoli ci zginąć. Skąd pochodzi siła Szkaplerza św[iętego]. Byłbyś w błędzie […] gdybyś medalik szkaplerzny uważał za jakiś znak czarodziejski, który sam z siebie chroni od złej przygody, a przynosi powodzenie i szczęście. Nie. Szkaplerza św[iętego] nie można traktować jako talizmanu, od którego przesądnie oczekuje się odwrócenia nieszczęść, sprowadzenia pomyślności. Moc Szkaplerza św[iętego] tryska z zasług i modlitw Matki Najświętszej, wspierającej w sposób szczególny tych, którzy poświęcają się Jej na wierną służbę. Moc Szkaplerza św[iętego] opiera się na posłannictwie Kościoła św[iętego], który szkaplerze poświęca, błogosławi, przywiązuje do nich odpusty, wśród modlitw wkłada na wiernych. Moc Szkaplerza św[iętego] pochodzi również z więzi społecznej, jaka łączy ze sobą członków rodziny karmelitańskiej. Nosząc Szkaplerz, uczestniczymy w modlitwach i dobrych uczynkach zakonników, zakonnic reguły karmelitańskiej oraz rozproszonych po całym świecie członków Bractwa Szkaplerza św[iętego]. Moc Szkaplerza św[iętego] przenika do dusz, które otwierają się dla działania Bożego i współpracują z darami nadprzyrodzonymi. Szata Maryi obowiązuje nas do uczciwego, czystego, świętego życia. Wręczając nam Szkaplerz, kapłan zwrócił do nas ważne upomnienie: Przyjmij… ten Szkaplerz poświęcony, prosząc Przenajświętszą Pannę, abyś przez Jej zasługi nosił go bez plamy. Nośmy przeto godnie, z radością i słuszną dumą Szkaplerz św[ięty], jak to nam przekazali w spuściźnie ojcowie nasi. Nośmy go świadomie, z szacunkiem, w duchu wiary i pełnego oddania się Matce Najświętszej… bez plamy” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 185-186).Matka Boża otacza nas nieustannie swą matczyną opieką i pomocą w wędrówce przez życie. W Lourdes czy w Fatimie przypominała nam o potrzebie nawrócenia, modlitwy i pokuty. Wskazuje nam również Różaniec i Szkaplerz święty, z których bogactwa i pomocy obficie korzystali Święci. Z czasów II wojny światowej zachowały się wspomnienia ludzi, którzy budowali się wiarą Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, wówczas ich proboszcza. Szedł z Różańcem do chorych, mimo zagrożenia życia na skutek strzelaniny. W jego sutannie dostrzegali śladu po kulach i czuli, że towarzyszyła mu szczególna opieka Boża. Kiedy indziej, gdy ojciec chorego dziecka chciał go odprowadzić, odpowiedział tylko wskazując na Różaniec: „Mam przewodnika, wy zostańcie przy dziecku”. Wpatrujemy się dziś z wdzięcznością w cudowny obraz Matki Bożej Daleszyckiej, która prawą ręką obejmuje Dzieciątko Jezus. W lewej ręce Maryja trzyma kwiat, być może różę. Wolno nam dziś dostrzec w nim symbol Różańca i Szkaplerza, które daje nam jako znak swej matczynej opieki. Dziękując za obecność Matki Najświętszej, w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki, wołajmy do Niej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


            Matko Kościoła,                               módl się za nami.
Panno łaskawa,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Ucieczko grzesznych,
Królowo Aniołów,

„Módlmy się wzajemnie za siebie o dar wytrwania w wierze św[iętej] rzymskokatolickiej, aż do końca pielgrzymowania naszego na ziemi. Wyjednaj nam ten dar Maryjo, Matko Wspomożycielko, Matko wiary naszej!” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- Proszę o modlitwę dziękczynno-błagalną w Panu Bogu wiadomych intencjach.
- Matko Boża, proszę pomóż. Ty wiesz, rozwiąż mój problem i daj siły, bo mi jej brak.
- Mateczko Ukochana, weź pod swą opiekę moją rodzinę (męża i dzieci) oraz bliskich. Wskaz właściwą drogę do swojego Syna.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę, uzdrów Kasię i proszę o zdrowie dla rodziny bliskich oraz wszystkich chorych: ulżyj im w cierpieniu.
- Za rodziny rozbite, by odnalazły drogę do Ciebie. Pomóż im, Maryjo.
- Matko Boża, proszę, uzdrów moje ciało i duszę.
- Za męża, który zbłądził, by odnalazł właściwą drogę.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam grzesznym odnaleźć drogę do swojego Syna Jezusa Chrystusa.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi. Ty wiesz. Rozwiąż ten węzeł, który mnie krępuje.
- Matko Boża, proszę, pomóż, by mąż znalazł drogę do Ciebie.
- Mateczko Ukochana, weź pod opiekę moje dzieci oraz bliskich.
- Matko Boża Miłosierdzia, okaż nam grzesznym swoje miłosierdzie i prowadź do swojego Syna.
- Matko Boża, proszę z całego serca o zdrowie dla Maleństwa, które noszę pod sercem, aby rosło zdrowo i wszystko sie szczęśliwie rozwiązało. Miej nas w swojej opiece.
- Matko Najukochańsza, otaczaj swą opieką naszą córkę s. Anię FDC, aby starczyło jej zapału i sił w pracy z ubogimi dziećmi na Ukrainie.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

20 komentarzy:

 1. Mateczko Ukochana dziękuję Ci za wszystko co dostałam i proszę weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boza proszę wskaz nam właściwą drogę bo pogubilismy się

  OdpowiedzUsuń
 3. Ukochana Mateczko proszę pomoż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boza weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boza proszę pomoż Kasi i chorym odzyskać zdrowie użyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o zdrowie dla rodziny i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Boża ulecz moje ciało i duszę i prowadz mnie do Swojego Syna Jezusa. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 8. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Boza proszę o pokój na ziemi ulzyj w ludzkich cierpieniach

  OdpowiedzUsuń
 10. Ja grzeszna proszę pomoż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 11. Maryjo proszę o Twa opieke nad mężem i dziecmi prowadz ich by nie bladzili. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 12. Kocham Ciebie Maryjo i proszę czuwaj nad rodziną i bliskimi

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o opiekę dla Krzysztofa, który szuka pracy, o nadzieję i ufność w Matczyną opiekę, o potrzebne łaski dla niego i jego rodziny

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateńko módl się w intencji Tobie wiadomej

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Najświętsza uproś u Swedo Syna łaskę nieba dla Ks. Prałata Stanisława Makarewicza, który jutro obchodziłby urodziny ,a od najmłodszych lat był ministrantem, który służył Słudze Bożemu Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu w Katedrze Sandomierskiej na porannych Mszach Świętych.

  OdpowiedzUsuń
 16. Mamo która jesteś w Niebie . Wysłuchaj mojej prośby o zdrowie dla mojej chorej mamy ..

  OdpowiedzUsuń
 17. Matko Boża módl się za Nami i miej Nas w swojej opiece, aby moje Maleństwo rosło zdrowo i wszystko sie szczesliwie rozwiązało oraz aby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Módl się za Nami

  OdpowiedzUsuń
 18. Matko najczulsza dopomóż mojemu mężowi i miej go w swojej opiece

  OdpowiedzUsuń
 19. Matko moja Najukochansza prosze Cie w intencji Tobie wiadomej

  OdpowiedzUsuń
 20. Matko BOŻA moja prosze za moją rodzine i zamnie

  OdpowiedzUsuń