„Majówka ze Sługą Bożym” – 11 maja

Fot. s. Aleksandra Nowak

Matka Boża Niepokalana

- Kaplica Sióstr Służek NMP Niepokalanej w MariówceSługa Boży Biskup Piotr uczył:

„Dla milionów i miliardów ludzi początek życia łączy się z twardą niewolą pod panowaniem szatana i grzechu. Najświętsza Maryja Panna, na mocy szczególnego przywileju Bożego stanowi wyjątek. Na progu swego życia odnosi zupełne zwycięstwo nad potęgami kłamstwa i złości. Szatan ani przez chwilę nie ma nad Nią władzy. Grzech w niczym nie przyćmił piękności duszy Maryi. Kto wypowie, w jak niezwykłych blaskach Bożej Mądrości, Potęgi i Miłości dokonało się zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy? Trzeba wniknąć w tajniki Jej duszy przeczystej, tak hojnie wyposażonej w nadprzyrodzone dary przez Najwyższego Pana. «Pełna łaski» – jak przystało na przyszłą Bożą Rodzicielkę, Oblubienica Ducha Św[iętego] przyodziana w szaty zbawienia i ubiór sprawiedliwości, ozdobiona kosztownymi klejnotami łask Bożych. Niewiasta obleczona w słońce nieskończonej miłości Bożej ściera w proch moc szatańską, zwycięża. Zwycięstwo Niepokalanej jest zapowiedzią dalszego triumfu prawdy nad kłamstwem, dobrego nad złem, sprawiedliwości nas nieprawością, miłości nad samolubstwem. Ile razy to zwycięstwo ponawia się na terenie duszy ludzkiej? Pomyśl, ile razy w twojej duszy miłość Boża zwyciężyła powiew szatańskiej złości? Wspomnij na godzinę Chrztu św[iętego], gdy z «syna gniewu» stałeś się dzieckiem Bożym, żywą świątynią Ducha Św[iętego], dziedzicem Królestwa niebieskiego. Wspomnij na godzinę łaski nawrócenia, gdy po udrękach i poniżeniu marnotrawnego syna postanowiłeś wrócić do przytulnego domu Ojca. I tym razem przy twardej kratce konfesjonału zwyciężyła w tobie wypróbowana broń Niepokalanej Dziewicy: miłość Boża. Ale to – nie wszystko. Zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy ponawia się codziennie w Twym sercu, ile razy wsparty Bożą mocą, opierasz się poruszeniom pychy, chciwości, lenistwa, samolubstwa, aby coraz wyżej i wyżej wspinać się na szczyty oddania się całopalnego Panu Bogu i bliźnim z najczystszej miłości za cenę poświęcenia samego siebie. Co za piękny, porywający urokiem świat, ukryty we wnętrzu duszy, to ciągłe dążenie w górę śladami Niepokalanej Matki! Zwycięstwo naprawdę godne pożądania i wysiłku!” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 242-243).

Wpatrujemy się dzisiaj w Niepokalaną Matkę Boga, by zachwycić się na nowo Jej świętością, ale także by uczyć się od Niej życia wiarą, nadzieją i miłością. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski zachęca nas dzisiaj do praktykowania w różnych momentach naszego życia i każdego dnia „Zwycięstwa Maryi”. Bez wątpienia najwspanialszym prezentem dla Matki Bożej będzie naśladowanie Jej. Już dzisiaj ofiaruj Maryi swe zwycięstwo nad grzechami, wadami i zaniedbaniami. Każde zwycięstwo będzie Jej bardzo miłe. Prosząc o siłę i Jej pomoc w naszym codziennym „wspinaniu się na szczyty oddania się całopalnego Panu Bogu i bliźnim” wołajmy do Niej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko nieskalana,                                      módl się za nami.
Przybytku chwalebny,
Gwiazdo zaranna,
Królowo Dziewic,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

„Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, bądź nam Mistrzynią i Przewodniczką” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Matko Najświętsza, uproś u swego Syna łaskę nieba dla Ks. Prałata Stanisława Makarewicza, który dziś obchodziłby urodziny, a od najmłodszych lat był ministrantem, który służył Słudze Bożemu Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu w Katedrze Sandomierskiej na porannych Mszach Świętych.
- Matko Boża, proszę Cię z całego serca o zdrowie dla Amelci, żeby wszystko było już dobrze i żeby mogła wrócić do domu. Proszę o zdrowie dla całej rodziny i wszystkich potrzebujących.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi znaleźć punkt wyjścia i odmienić życie.
- Mateńko, proszę, uproś dla nas łaskę macierzyństwa. Oddaję pod Twoją opiekę siebie, mojego męża, całą moją rodzinę i wszystkich ludzi. Kocham Cię, Matko Boża.
- Matko Boża, kocham Ciebie i proszę, prowadź nas do swojego Syna.
- Matko Boża, dziękuję Tobie za wszystko.
- Mateczko Ukochana, dziękuję Ci za wszystko, co dostałam i proszę: weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Matko Boża, proszę, wskaż nam właściwą drogę, bo pogubiliśmy się.
- Ukochana Mateczko, proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- Matko Boża, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Matko Boża, proszę, pomóż Kasi i chorym odzyskać zdrowie. Ulżyj im w cierpieniu.
- Proszę o zdrowie dla rodziny i bliskich.
- Mateczko Boża, ulecz moje ciało i duszę, i prowadź mnie do swojego Syna Jezusa.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę o pokój na ziemi. Ulżyj w ludzkich cierpieniach.
- Ja, grzeszna, proszę pomóż mi. Ty wiesz.
- Maryjo, proszę o Twą opiekę nad mężem i dziećmi. Prowadź ich, by nie błądzili.
- Kocham Ciebie, Maryjo, i proszę czuwaj nad rodziną i bliskimi.
- Proszę o opiekę dla Krzysztofa, który szuka pracy, o nadzieję i ufność w Matczyną opiekę, o potrzebne łaski dla niego i jego rodziny.
- Mateńko, módl się w intencji Tobie wiadomej.
- Mamo, która jesteś w Niebie. Wysłuchaj mojej prośby o zdrowie dla mojej chorej mamy.
- Matko Boża, módl się za nami i miej nas w swojej opiece, aby moje Maleństwo rosło zdrowo i wszystko się szczęśliwie rozwiązało oraz aby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Módl się za nami.
- Matko Najczulsza, dopomóż mojemu mężowi i miej go w swojej opiece.
- Matko moja Najukochańsza, proszę Cię w intencji Tobie wiadomej.
- Proszę o zdrowie dla Dominiki i Gabrysi, którą nosi pod sercem i o szczęśliwie rozwiązanie w październiku.
- Matko Boża moja, proszę za moją rodzinę i za mnie.
- W naszych własnych intencjach…

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

9 komentarzy:

 1. Mateczko Kochana, pomóż mi w wiadomej Tobie intencji o która się modlę. Nie odwracaj się ode mnie. Miej w opiece moją rodzinę i mnie niegodną Twojej łaski

  OdpowiedzUsuń
 2. Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu pracy dla Joasi, która ufa w Twoją opiekę, dodaj jej sił i pokoju w sercu, niech się spełnia wola Boża...

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za Patrysię, która się szczęśliwe urodziła. Proszę o potrzebne łaski dla ich rodziny w tych nowych, niełatwych warunkach, Mateńko niech czują Twoją bliskość

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę wskaz mężowi właściwą drogę

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu ufam Tobie proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę

  OdpowiedzUsuń
 7. Jezu weź pod opiekę mego męża i dzieci

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo pomoż Ty wiesz rozwiaz ten węzeł co mnie krępuje

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Kapłanów wstawiaj się u Swego Syna o łaski wytrwania, siłę i moc w budowaniu Kościoła i domu parafialnego w Sołtykowie dla Ks. Jacka Wieczorka obchodzącego 25-lecie kapłaństwa.

  OdpowiedzUsuń