„Majówka ze Sługą Bożym” – 13 maja

www.fatima.pt

Najświętsza Maryja Panna FatimskaSługa Boży Biskup Piotr uczył:

„W 1917 r. w miejscowości Fatima w Portugalii Najśw[iętsza] Maryja Panna objawiła się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, wzywała je do modlitwy i przez nie skierowała swe orędzie do całej rodziny ludzkiej” (Maria spes nostra, s. 178).
„Orędzie to jest wstrząsającym wezwaniem do modlitwy i pokuty, do miłości Pana Boga  i ludzi, nacechowanej duchem wyrzeczenia się i ofiary” (Maria spes nostra, s. 176).
„Dalecy jesteśmy od zwątpienia, bo triumf sprawy Bożej zapowiada sama Matka Najśw[iętsza] i wskazuje na skuteczny oręż w bojach za Chrystusa. Kiedy objawiła się po raz pierwszy ubogim dzieciom z Fatimy, «trzymała ręce pobożnie złożone na piersiach. Z rąk spadał różaniec z ziaren podobnych do pereł. Na jego końcu był krzyżyk, jakoby ze sczerniałego srebra. Twarz cała tchnęła niewysłowioną dobrocią i pięknością. Taka była cała świetlana i piękna». Najśw[iętsza] Maryja Panna wezwała dzieci, a za ich pośrednictwem cały świat katolicki do odmawiania różańca. Wezwanie to ponawiała za każdym ukazaniem się dzieciom” („Kółko Różańcowe 38(1947), s. 194).
„W swych objawieniach z ostatnich czasów Matka Najświętsza ustawicznie nalega, abyśmy wszelkimi sposobami zabiegali o nawrócenie grzeszników. Dlatego kult Niepokalanego Serca Maryi głęboko przemawia do duszy, pociąga nas i napełnia ufnością w chwilach zwątpienia. […] Idźmy do Niepokalanego Serca z gotowością wypełnienia tego wszystkiego, czego Ono życzy sobie. Idźmy – z modlitwą różańcową. Tyle razy Maryja zalecała odmawianie różańca, rozważanie świętych tajemnic różańcowych. Idźmy – z należnym zadośćuczynieniem za zniewagi Jej wyrządzone. Idźmy w usposobieniu dziecka, które wierzy, ufa, kocha” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 210).
„Matka Najświętsza pragnie, abyśmy wszyscy z Nią współpracowali w dziele ratowania grzeszników. Objawiając dobroć swego Niepokalanego Serca, Maryja mówiła: «Módlcie się. Módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż wielu grzeszników idzie do piekła dlatego, że nie ma nikogo, kto by się za nich ofiarował». […] Pragnienia Niepokalanego Serca Maryi niech staną się dla nas świętym nakazem. W różańcowej modlitwie błagajmy Pana, aby przez swą krwawą Mękę i boleści Niepokalanej Matki pociągnął do Najśw[iętszego] Serca swego dusze, które z dala od Niego błąkają się po bezdrożach grzechu. Maryjo, bądź ucieczką grzeszników, nadzieją rozpaczających, bezpiecznym portem rozbitków” („Kółko Różańcowe 41(1950), s. 218).
„Stańmy przeto przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach, jako Jej Pomocnicy w szerzeniu królestwa Jezusa i Maryi, królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości, pokoju” (Maria spes nostra, s. 209-210).

Pełni wdzięczności wpatrujemy się dziś w postać Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy Jej za to, że sto lat temu przyszła do Hiacynty, Franciszka i Łucji. Stajemy przy Pani Fatimskiej, by – zgodnie z Jej życzeniem – z różańcem w ręku, przepraszać Boga za nasze grzechy, modlić się o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie. Złączmy z tą modlitwą nasze ofiary i czyny pokutne. Ofiarujmy dziś Bogu nasze cierpienia i trudności: z miłości do Chrystusa, o nawrócenie grzeszników, jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej i w intencji Ojca Świętego. Dziękujmy Matce Bożej za to, że jest naszą nadzieją i z ufnością powtarzajmy anielskie wołanie: „Ave, Maria”:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Chrystusowa,                      módl się za nami.
Matko Kościoła,
Panno łaskawa,
Różo duchowna,
Królowo różańca świętego,

„Uproś nam, Najlepsza Matko, przebaczenie przewinień i zaniedbań naszych, wspomagaj nas i prowadź do Jezusa Chrystusa, który niechaj żyje i króluje w sercach naszych” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Marcina.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Matko Różańca Świętego, proszę, pomóż mężowi i dzieciom, by odnaleźli drogę do Ciebie.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę, wyproś u Syna swojego potrzebne łaski dla świata.
- Mateczko Ukochana, proszę pomóż Kasi oraz bliskim.
- Matko Boża, proszę, ulecz moje ciało i duszę. Wskaż drogę, by nie błądzić.
- Jezu, ufam Tobie. Okaż swe Miłosierdzie nam, grzesznym.
- Maryjo, proszę o pomyślne rozwiązanie sprawy mojego dziecka i o pomoc w znalezieniu pracy da męża, syna i dla mnie. Dziękuję Ci, Matko, za to, że jesteś.
- Jezu, ufam Tobie. Proszę, pomóż. Ty wiesz.
- Proszę o zdrowie dla całej rodziny, o zgodę i wewnętrzny pokój.
- Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania sprawy powierzonej Panu Bogu i Maryi oraz o uwolnienie Igi od działania złego i jej wewnętrzne uzdrowienie. Dawid.
- Matko Boska, choć nie potrafię się do Ciebie często modlić, to przez Twego Syna proszę o uzdrowienie Beatki i mnie z tego, co przeżywam. Pragnę uzdrowienia całej siebie, przez Twojego Syna. Doświadczyłam już cudu urodzenia córeczki i przeżycia porodu. Ale proszę, swą Matczyną ręką odwróć czekający mnie zabieg. Wierzę, że jeszcze jest szansa. Chcę świadczyć na ziemi o Bożej Miłości. Nie jestem godna, nie jestem teraz w łasce uświęcającej, ale jak tylko będzie ze mną lepiej, to obiecuję spowiedź i postaram się zmienić całe życie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
- Matko Boża Ukochana, proszę z całego serca o opiekę nad moim Maleństwem, które noszę pod sercem. Proszę o opiekę, modlitwę i wstawiennictwo, aby Maleństwo zdrowo rosło i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we wrześniu. Miej nas w swojej opiece. Amen.
- Matuchno Ukochana, Ty w Fatimie ukazałaś się trójce dzieci, a one przekazały światu Twoje Orędzie; proszę Cię dopomóż mojej rodzinie: dzieciom i wnukom jak najowocniej przeżyć 100-tną rocznicę Twoich Objawień.
- Proszę o modlitwę i wstawiennictwo dla mojego męża Wacława, który jest po ciężkiej operacji serca.
- Matko Boża, dziękuję za Twoją opiekę i otrzymane łaski Boże dla mojej rodziny.
- W naszych własnych intencjach…

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

27 komentarzy:

 1. Maryjo Matko Boza proszę pomoż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boza proszę weź pod Swą opiekę męża, dzieci i bliskich wskaź drogę do Siebie bo się pogubił uratuj przed złem

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo Matko Boza uzdrow moje ciało i duszę daj siłę by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo Matko Boza proszę pomoż mi Ty wiesz .Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża Fatimska proszę o łaskę wiary i nawrócenia dla moich najbliższych, a szczególnie dla mojej córki Agaty

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Ukochana wez pod Swą opiekę wszystkich grzesznych i prowadz do Swojego Syna Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Boza proszę zlituj się nad moją rodziną i bliskimi

  OdpowiedzUsuń
 9. Matenko najulochansza uzdrow mnie z zej choroby ktora dotknella moja dusze i miej w opiece moke dzieci.Ty znasz wszystkie szczegoly.Ufam Ci i Dziekuje

  OdpowiedzUsuń
 10. Maryjo Matko Boza rozwiąz ten węzeł który mnie krępuje

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Boza proszę weź pod Swą opiekę wszystkich kapłanów zakonników zakonnice by wiernie służyli Panu Bogu prowadz ich

  OdpowiedzUsuń
 13. Jezu ufam Tobie i proszę pomoż mi

  OdpowiedzUsuń
 14. Maryjo Matko Boza prosze o pokój na ziemi i wstawiać się za nami grzesznymi . Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Boza kocham Ciebie i dziękuję za wszystko . prowadź mnie do Siebie bym nie bladzilam

  OdpowiedzUsuń
 16. Niepokalana Maryjo prosze, nie chce byc dluzej sam, pokieruj mna bym znalazl dobra dziewczyne

  OdpowiedzUsuń
 17. Okryj Matko płaszczem swojej macierzyńskiej opeki moje wnuczęta, dzieci i całą rodzinę. Ześlij pokój w naszych sercach rodzinach świecie. Prowadź nad drogami Twojego Boskiego Syna.

  OdpowiedzUsuń
 18. Matko Boża pomóż mojej córce Zuzi rozwiązać wszystkie jej problemy.

  OdpowiedzUsuń
 19. Matko Boża ,proszę o zdrowie i w intencji Tobie wiadomej .

  OdpowiedzUsuń
 20. Proszę o łaskę pomyślnego zdania egzaminów maturalnych dla Oli i podejmowanie przez Nią dobrych wyborów, co do przyszłości, zgodnych z wolą Bozą. O miłość i pokój w naszych sercach, w rodzinie i wzajemnych relacjach. O odrodzenie i uzdrowienie mojego sakramentalnego małżeństwa. O nawrócenie dla wszystkich, którzy są daleko od Pana Boga i o pokój na świecie.

  OdpowiedzUsuń
 21. Maryjo Matko Boża proszę z całego serca o opiekę Twoją i Twojego Syna, nad Maleństwem, które noszę pod sercem. Aby zdrowo rosło i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we wrześniu. Miej Nas w swojej opiece i wybacz grzeczy, jeśli takie czynimy. Módl się za Nami i opiekun się Nami. Amen

  OdpowiedzUsuń
 22. Proszę o rozwiązanie kwestii sprawy mojego małżeństwa

  OdpowiedzUsuń
 23. Matko Boża proszę o uzdrowienie mnie z choroby i nawrócenie mego męża.O miłość, wiarę, pokój i zgodę w naszej rodzinie.
  Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko prowadż nas do Syna Swego, a Pana naszego. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 24. Matuchno Ukochana okryj Swym Płaszczem Opieki wnuczkę Amelkę, która dziś przyjmie po raz pierwszy Twego Syna Jezusa Chrystusa do swego serca i aby była wzorem dla całej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 25. Matko Boża Fatimska módl się za mojego zmarłego Tate. Wieczne odpoczywanie racz mu dac Panie[*]
  Zachowaj mnie i moich najblizszych w swej opiece w zdrowiu oraz zgodzie.

  OdpowiedzUsuń
 26. Matko Boża módl się za moją mamę o zdrowie i siły.

  OdpowiedzUsuń
 27. Maryjo, Matko Boża ratuj moją pogubiona córkę Julke 💗

  OdpowiedzUsuń