„Majówka ze Sługą Bożym” – 14 majaNajświętsza Maryja Panna Świętorodzinna - StudziannaSługa Boży Biskup Piotr uczył:

„[…] Śpieszą do Studzianny pątnicy, aby uczcić Jezusa, Maryję i Józefa, przedstawionych na obrazie jako Świętą Rodzinę Nazaretańską w życiu domowym. […] Do tronu Maryi w Studziannie przybywają biskupi, kapłani i rzesze wiernych. Źródło dobrodziejstw Bożych bynajmniej nie wyschło. […] Biorąc pod uwagę żywotność sanktuarium Studziańskiego wystąpiłem […] z prośbą do Czcigodnej Kapituły Watykańskiej w Rzymie, do której należy wydawanie pozwoleń na koronację cudownych obrazów, o zezwolenie na ukoronowanie wizerunku N[ajświętszej] Maryi P[anny] Świętorodzinnej w Studziannie. Prośba została wysłuchana. […] Pozwolenie to przyjmujemy z radością i głębokim wzruszeniem. Dopełniamy koronacji Studziańskiego Obrazu Najśw[iętszej] Maryi P[anny], aby gorąco Jej podziękować za pomoce, jakie wyprasza swym dzieciom, a braciom Jezusa Chrystusa, pielgrzymującym na ziemi. […] Niech nasze serca zapałają gorętszą miłością do Najśw[iętszej] Maryi Panny! […] Udajmy się do Studzianny z modlitwą w sercu i na ustach, pomni na słowa Boskiego Zbawiciela: Proście, a będzie wam dane (Mt 7,7). Módlmy się nie tylko w intencji własnej i swych najbliższych, lecz polecajmy Maryi również wielkie sprawy Kościoła i Ojczyzny” (Maria spes nostra, s. 37-39).

„Proszę Was przeto serdecznie […] módlcie się pokornie i z ufnością, szczerze a gorąco przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie o potrzebne światła i moce Boże dla siebie i rodzin swoich, dla naszej diecezji sandomierskiej i dla całego Kościoła św[iętego]. Nie zaniedbujmy użyczanego nam przez Ducha Św[iętego] daru modlitwy. Korzystajcie z tak łatwego i bliskiego przebywania przed Cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny Świętorodzinnej. Nieustajcie w modlitwach” (List z 21 XI 1967 r.).Obraz w Studziannie przedstawia rzadko spotykaną scenę. Święta Rodzina zasiadła do wieczerzy. Mroki wieczoru są rozjaśnione aureolami nad głowami Jezusa i Maryi oraz świecą stojącą na zastawionym stole. Maryja wpatruje się w Chrystusa. On zaś trzyma kielich z winem, który podtrzymuje św. Józef. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, prośmy o miłość w naszych rodzinach. Dziękujmy za nie i módlmy się, by coraz bardziej upodabniały się do Rodziny Nazaretańskiej. Naśladując Maryję, wpatrujmy się w Chrystusa i prośmy, by mówiła Zbawicielowi o naszych rodzinach, o nas samych i naszych marzeniach:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.Matko łaski Bożej,                           módl się za nami.

Matko dziewicza,

Przybytku sławny pobożności,

Pocieszycielko strapionych,

Królowo rodziny,„Matko łaski Bożej z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Matko kochana, weź pod opiekę syna Michała.
- Maryjo, Matko Boża, proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę męża, dzieci i bliskich. Wskaż drogę do Ciebie, bo się pogubił, uratuj przed złem.
- Mateczko Ukochana, proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich.
- Maryjo, Matko Boża, uzdrów moje ciało i duszę, daj siłę by iść dalej.
- Maryjo, Matko Boża, proszę, pomoż mi. Ty wiesz.
- Matko Boża Fatimska, proszę o łaskę wiary i nawrócenia dla moich najbliższych, a szczególnie dla mojej córki Agaty.
- Mateczko Ukochana, weź pod swą opiekę wszystkich grzesznych i prowadź do swojego Syna Jezusa Chrystusa.
- Matko Boża, proszę, zlituj się nad moją rodziną i bliskimi.
- Mateńko Najukochańsza, uzdrów mnie z tej choroby, która dotknęła moją duszę i miej w opiece moje dzieci. Ty znasz wszystkie szczegóły. Ufam Ci i dziękuję.
- Maryjo, Matko Boża rozwiąż ten węzeł, który mnie krępuje.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice, by wiernie służyli Panu Bogu. Prowadź ich.
- Jezu, ufam Tobie i proszę pomóż mi.
- Maryjo, Matko Boża, proszę o pokój na ziemi i wstawiaj się za nami grzesznymi.
- Matko Boża, kocham Ciebie i dziękuję za wszystko. Prowadź mnie do siebie, bym nie błądziła.
- Niepokalana Maryjo, proszę, nie chcę być dłużej sam. Pokieruj mną, bym znalazł dobrą dziewczynę.
- Okryj, Matko, płaszczem swojej macierzyńskiej opieki moje wnuczęta, dzieci i całą rodzinę. Ześlij pokój w nasze serca, rodziny, świat. Prowadź nad drogami Twojego Boskiego Syna.
- Matko Boża, pomóż mojej córce Zuzi rozwiązać wszystkie jej problemy.
- Matko Boża, proszę o zdrowie i w intencji Tobie wiadomej.
- Proszę o łaskę pomyślnego zdania egzaminów maturalnych dla Oli i podejmowanie przez nią dobrych wyborów, co do przyszłości, zgodnych z wolą Bożą. O miłość i pokój w naszych sercach, w rodzinie i wzajemnych relacjach. O odrodzenie i uzdrowienie mojego sakramentalnego małżeństwa. O nawrócenie dla wszystkich, którzy są daleko od Pana Boga i o pokój na świecie.
- Maryjo, Matko Boża, proszę z całego serca o opiekę Twoją i Twojego Syna, nad Maleństwem, które noszę pod sercem. Aby zdrowo rosło i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we wrześniu. Miej nas w swojej opiece i wybacz grzechy, jeśli takie czynimy. Módl się za nami i opiekun się nami. Amen.
- Proszę o rozwiązanie sprawy mojego małżeństwa.
- Matko Boża, proszę o uzdrowienie mnie z choroby i nawrócenie mego męża. O miłość, wiarę, pokój i zgodę w naszej rodzinie. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, prowadź nas do Syna swego, a Pana naszego. Amen.
- Matuchno Ukochana, okryj swym płaszczem opieki wnuczkę Amelkę, która dziś przyjeła po raz pierwszy Twego Syna, Jezusa Chrystusa do swego serca i aby była wzorem dla całej rodziny.
- Matko Boża Fatimska,  módl się za mojego zmarłego Tatę. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Zachowaj mnie i moich najbliższych w swej opiece, w zdrowiu oraz zgodzie.
- Matko Boża, módl się za moją mamę o zdrowie i siły.
- Maryjo, Matko Boża, ratuj moją pogubiona córkę Julkę.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

11 komentarzy:

 1. Matko Boza proszę pomoż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 2. Mateczko Ukochana pomoż co dalej mam zrobic

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boza weź pod Swą opiekę nas

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo pomoż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 5. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod Swą opiekę męża który zbladzil by odnalazł wlasciwa droge

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 7. Jezu ufam Tobie i prowadz mnie

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Ukochana proszę pomoż chorym ulżyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 10. Matuchno Ukochana uproś u Swego Syna łaskę nieba dla mojej Teściowej Zofii, która odeszła z tego świata do wieczności w dniu 11 lutego (Święto Matki Bożej z Lourdes)

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateńko ukochana, weź w opiekę Anię i jej rodzinę, pomóż proszę w rozwiązaniu ich problemów, znalezieniu właściwej drogi, postaw na niej odpowiednich ludzi

  OdpowiedzUsuń