„Majówka ze Sługą Bożym” – 15 majaMatka Boża – Jutrzenka Nadziei

- Grodowiec


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Nadzieja stała się w życiu Maryi płomiennym porywem, zdążającym do tego: by posiąść Pana Boga, dobro najwyższe, szczęście bez miary. By osiągnąć stopień świętości, jaki odpowiada zamiarom Bożym. By we wszystkim wiernie spełnić wolę Najwyższego Pana. Jednocześnie nadzieja była dla Maryi niewyczerpanym źródłem mocy w dążeniu do spełnienia myśli Bożej. Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach, lecz przede wszystkim liczyła na pomoc Bożą.
[…] Najcięższą próbą dla Nadziei Maryi była Kalwaria, widok przybitego do krzyża Jezusa. A przecież i wtedy, chociaż uczniowie Chrystusowi zwątpili, Maryja ufała, że spełnią się obietnice Boże, Chrystus Pan zmartwychwstanie, Jego królestwo rozszerzy się po świecie. […] Maryja swym przykładem i wstawiennictwem rodzi i karmi Nadzieję chrześcijańską w duszach ludzkich. Ustawicznie kieruje myśli i pragnienia nasze do nieba, zwracając do nas wezwanie św. Pawła: «Co w górze jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest siedzący na prawicy Bożej, co w górze jest, nie co na ziemi» (Kol 3,1-2). Jak potrzebne nam to upomnienie, dziś, gdy ziemskie troski i zabiegi pochłaniają wszystkie siły nasze, przesłaniają najwyższy cel życia. Pośród prób i doświadczeń życiowych, jakich doznajemy, Maryja wlewa otuchę do naszych serc. Niedostatek w rodzinie, osobiste zawody, wewnętrzne zgryzoty, udręki, pokusy, upadki obezwładniają nas duchowo i podcinają nam korzeń cnoty Nadziei. Wszakże Matka Najświętsza nie pozwala popaść w rozpacz, lecz podtrzymuje chrześcijańską Nadzieję nawet przeciwko ludzkiej nadziei. […] Z modlitwą ufności łącz życie oparte na wiernym pełnieniu woli Bożej, a w Maryi znajdziesz Matkę świętej Nadziei” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 39-40).

Figura z Grodowca przedstawia Matkę Bożą oczekującą na narodzenie Chrystusa. W Nim wypełniają się nadzieje ludzi - nie tylko tych, którzy na przestrzeni wieków czekali na przyjście Mesjasza, ale wszystkich ludzi, także i nasze. Maryja jest Jutrzenką Nadziei - zwiastuje przyjście Chrystusa i Jego obecność. Zgadzając się na Bożą wolę zwiastowaną przez Bożego Posłańca w Nazarecie, wypełnia nadzieje ludzi pragnących bliskości Boga. Wpatrując się dziś w postać Jutrzenki Nadziei powierzmy Jej nasze nadzieje. Prośmy Matkę Bożą, by mówiła o nich Chrystusowi, którego nosi pod Sercem, i pozdrawiajmy Maryję tak bliskimi Jej słowami:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko nienaruszona,                                 módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,
Wieżo Dawidowa,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Dziewic,

Ty zaś Przeczysta i Niepokalana Matko Boża […] bądź nam Nadzieją, która nigdy nie zawodzi!” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- Panie Boże, miej w opiece moją rodzinę i bliskich. Prowadź nas do siebie.
- Matko Boża, otocz opieką nas grzesznych.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż. Ty wiesz.
- Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich.
- Jezu, ufam Tobie. Okaż nam grzesznym swoje Miłosierdzie.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Jezu, ulecz moje ciało i duszę.
- Jezu, proszę za mężem i dziećmi, by odnaleźli drogę do Ciebie.
- Proszę o nawrócenie moich dzieci, w intencji wiadomej.
- Jezu, proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty i zdroje łask dla niej, jej męża i maleństwa.
- Jezu, ufam Tobie.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Mateczko Ukochana, pomóż, co dalej mam zrobić.
- Matko Boża, weź pod swą opiekę nas.
- Maryjo, pomóż mi. Ty wiesz.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę męża, który zbłądził, by odnalazł właściwą drogę.
- Jezu, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Jezu, ufam Tobie i prowadź mnie.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż chorym. Ulżyj im w cierpieniu.
- Matuchno Ukochana, uproś u swego Syna łaskę nieba dla mojej Teściowej Zofii, która odeszła z tego świata do wieczności w dniu 11 lutego (święto Matki Bożej z Lourdes).
- Mateńko Ukochana, weź w opiekę Anię i jej rodzinę. Pomóż, proszę, w rozwiązaniu ich problemów, znalezieniu właściwej drogi, postaw na niej odpowiednich ludzi.
- Jezu, pomóż odnaleźć drogę do Ciebie.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

13 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 3. Najświętsza Matko Boska proszę Cię bardzo wstaw się u Swojego Syna a Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa o łaskę dla mojego syna Damiana żeby się nawrócił i przyjął sakrament pojednania i pokuty. Oraz o wszystko co jest w moim sercu, Tobie się oddaję i zawierzam całkowicie Nasza Kochana Mateczko. Niej w Swojej opiece moją rodzinę oraz wszystkich którzy się do Ciebie nie uciekają, wszystkich grzeszników i módl się za nami wszystkimi. Tobie oddaję Cześć i Chwałę.

  OdpowiedzUsuń
 4. Błagam Cię Mateczko o uzdrowienie mnie z mojej choroby,oraz o Błogosławieństwo Twoje i Twego syna,naszego Pana Jezusa,dla całej mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 5. O szczęśliwą podróż powrotu do domu zakonnego na Ukrainie dla córki Anny-FDC.

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża proszę pomoż nam

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Ukochana weź pod opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 9. Jezu Ty zajmij się moim życiem.Dodaj mi wiary, odwagi. Maryjo zawierzam Ci moją rodzinę i wszystkich spotkanych ludzi. Dziękuję za wszystkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża czuwaj nad moją rodziną i bliskimi prowadź nas

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Boża proszę wysłuchaj mnie nie moja lecz Twoja wola się stanie

  OdpowiedzUsuń
 12. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę męża i dzieci by odnaleźli drogę do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń