„Majówka ze Sługą Bożym” – 18 maja

www.blotnica.paulini.pl

Matka Boża Pocieszenia – Błotnica


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Macierzyńską łaskawość i dobroć Maryi odczuwamy w naszej Błotnicy. Przed stuleciami Maryja wybrała to ustronne miejsce, aby przebywać wśród swoich dzieci i otaczać je troskliwą opieką. Obraz Matki Bożej Pocieszenia, jak stwierdzają znawcy, został namalowany na desce w 14, a najpóźniej w 15 wieku, liczy przeto ponad 500 lat i sięga początków parafii. W swej treści jest wzruszający i rzewny. Przedstawia On Najśw[iętszą] Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus, które w jednej ręce trzyma księgę mądrości Bożej, a drugą ręką uniesioną w górę błogosławi. Oblicze Maryi pełne powagi, dobroci i wdzięku nachylone ku Bożemu Dziecięciu zdaje się mówić: «Synu, przebacz, błogosław Swemu ludowi». […] Jak za dawnych lat, podobnie obecnie […], śpieszą pątnicy do stóp Pani Ziemi Radomskiej, aby Matce Bożej Pocieszenia składać synowskie hołdy czci, miłości, zaufania i czerpać siły, potrzebne w codziennym trudzie. Przybywają chorzy, szczególnie wrażliwi na pociechę matczyną. Przesuwają się w stanowych pielgrzymkach: ojcowie, matki, młodzież męska i żeńska, aby uprosić ratunek dla zagrożonej rodziny. Wszak Matka Pocieszenia jest nadzieją dzisiejszej rodziny” (Maria spes nostra, s. 196-197).
„Czyż koronacja Obrazu Matki Bożej w Błotnicy, gdy czcimy godność królewską Chrystusa Pana i Maryi, nie zobowiązuje nas do budowy i rozkrzewiania królestwa Jezusa i Matki Najświętszej? Najpierw budujmy Królestwo Boże we własnych sercach, w życiu osobistym. Pielęgnujmy w duszach łaskę uświęcającą, przyjaźń z Jezusem Chrystusem. […] Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój, radość w Duchu Świętym. Budujmy królestwo Jezusa i Maryi w życiu naszym społecznym i narodowym. Aby to zadanie spełnić, trzeba podjąć walkę z wadami narodowymi: z lekkomyślnością, lenistwem, nieuczciwością, z pijaństwem i rozwiązłością. […] Nakazem chwili obecnej jest obrona młodego pokolenia przed zepsuciem moralnym. Młodzież dzisiejszą trzeba otoczyć czujną opieką rodzicielską, uświadamiać w sprawach wiary świętej, przygotować do życia rodzinnego! Zadaniem wielkim jest troska o to, aby nasze życie osobiste, rodzina, parafia, diecezja, Ojczyzna stały się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi. W tym apostolskim trudzie dopomoże nam Dziewica Wspomożycielka […]. Stańmy przeto przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach, jako Jej Pomocnicy w szerzeniu królestwa Jezusa i Maryi, królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości, pokoju.” (Maria spes nostra, s. 208-210).
Matka Boża czczona jest między innymi jako Pocieszycielka strapionych. Przychodzi nam z pomocą w tak wielu pokomplikowanych sytuacjach człowieczego losu. Wspiera nas swoją modlitwą i pomaga nam swoim przykładem. Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy był szczególnie bliski Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu. Przyszedł na świat w pobliskim Jedlińsku, wzrastał w blasku Błotnickiego Sanktuarium, często tam pielgrzymując. Jako dorastający chłopak został on cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej czczonej w tym właśnie Obrazie. Do końca życia zachował dla Niej ogromną wdzięczność. Dziś z wdzięcznością za piękne życie Sługi Bożego, dla którego Maryja zawsze była Nadzieją i z prośbami w naszych strapieniach, prosząc Matkę Pocieszenia o pomoc, módlmy się do Maryi:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Boża Rodzicielko,             módl się za nami.
Matko Kościoła,
Panno wsławiona,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo rodziny,

Oddajemy się Tobie, dziś Ukoronowana w Błotnicy Matko Boża Pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej. Posługuj się nami ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Mateczko droga, dziękuje ci za wysłuchanie moich próśb. Amen.
- O pomyślny przebieg leczenia i terapii z nałogu alkoholowego i depresji mojego męża Romana. I o miłość w małżeństwie. I spokój wewnętrzny i cierpliwość dla mnie. I o błogosławieństwo dla naszych dzieci.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod opiekę moją rodzinę.
- Maryjo, Matko Boża, proszę za mężem i dziećmi. Wskaz im drogę.
- Proszę o zdrowie dla Kasi i Doroty. Ulżyj im w cierpieniu.
- Za męża i dzieci, bo pogubili się. Wskaż, Maryjo, im drogę do Jezusa.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- W intencji mojej córki.
- Proszę o siłę w walce z pokusami i o przebaczenie nam naszych grzechów, które popełniamy każdego dnia. Jezu, ufam Tobie.
- W intencji Tobie wiadomej. Jezu, ufam Tobie.
- Błagam o nadmiar pieniędzy, o spłatę długu, o pracę dla mojego brata oraz o nawrócenie moich braci. Błagam o pomyślny egzamin mojego męża oraz o łaskę zajścia w ciążę i urodzenia zdrowego dzidziusia.
- Mateńko, proszę Cię o pokój serca i światły umysł dla mojej córki Oli w egzaminach, aby szczęśliwie zakończyła edukację; proszę też o błogosławieństwo i potrzebne łaski w ich małżeństwie, by mogli cieszyć się wkrótce potomstwem.
- Maryjo, wypraszaj potrzebne łaski dla osób, którym obiecałam modlitwę, tym którzy się modlą za mnie i moich bliskich, błogosław nieprzyjaciół.
- Uzdrowienie chorych, Nadziejo wątpiących, Mateńko która nikogo nie opuszczasz, dodaj sił i obdarz zdrowiem Renatę chorą na raka, samotną mamę 9-latka. Postaw na jej drodze dobrych ludzi, a lekarzom daj natchnienie.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

2 komentarze:

  1. Matuchno Ukochana, uproś u Swego Syna łaskę cierpliwości i sił dla mnie i żony w opiekowaniu się starszym bratem,

    OdpowiedzUsuń
  2. Proszę o łaskę dobrych zaręczyn i odpowiedniego, dobrego narzeczonego i męża dla mnie w tym roku, mam już 34 lata, bardzo długo czekam i szukam i nie mam już siły żyć w staropanieństwie dłużej. Proszę też o pozytywne rozwiązanie wszystkich moich spraw i kłopotów.

    OdpowiedzUsuń