„Majówka ze Sługą Bożym” – 19 majaMatka Boża od Wykupu Niewolników

– kościół Sióstr Prezentek w Krakowie


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Wrażliwość Świętych na grzech, jako na zło, naruszające odwieczne prawa Boże, stanowi słaby obraz tego delikatnego i głębokiego odczucia zniewagi Pana Boga, jakie posiada Najświętsza Maryja Panna. Niedotknięta zmazą grzechu pierworodnego, wolna od najlżejszej winy i niedoskonałości, zawsze wierna służebnica Boża, Maryja rozumie złość grzechu, jak nikt inny, poza Bogiem-Człowiekiem. Widzi w grzechu bunt stworzenia przeciwko Najwyższemu Panu, nieuszanowanie względem Najświętszego Majestatu, niewdzięczność okazaną Największemu Dobroczyńcy, zatrute źródło różnorakiej nędzy, dotykającej rodzaj ludzki. W głębi swej niepokalanej duszy Maryja żywo odczuwa niegodziwość i brzydotę grzechu, pała ku niemu nienawiścią, odrazą, a serdecznie boleje nad spustoszeniem i zepsuciem wdzierającym się do dusz, niewiernych łasce Bożej. W modlitwach, jakie zanosi przed Tron Boży, Niepokalana Dziewica składa zadośćuczynienie znieważanemu przez ludzi Majestatowi Bożemu. Umiłowana Córa Boża pragnie przeprosić Ojca Niebieskiego za zniewagi, jakie Go spotykają ze strony marnotrawnych, niewdzięcznych sług i dzieci. Jako Matka wszystkich ludzi, pragnie od swych dzieci odwrócić gromy zasłużonego gniewu Bożego, aby sprowadzić do udręczonych serc strumienie przebaczenia i łaski. Maryja występuje przed Panem Bogiem jako Orędowniczka nasza jako potężna Wynagrodzicielka za przewinienia nasze. Zadośćuczynienie, jakie składa za grzeszną ludzkość, łączy się ze  zbawczymi trudami i wysiłkami Chrystusa Pana […]. Przyjmując w dniu Zwiastowania godność Matki Odkupiciela świata, Maryja tym samym wzięła na siebie zadanie uczestniczenia w modłach, w pracach, w cierpieniach Baranka Bożego, który przyszedł na ziemię w celu zadośćuczynienia za grzechy wszystkich pokoleń ludzkich” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 68-69).


Matka Boża wciąż modli się za nas. Ileż zawdzięczają ludzie Jej modlitwom. Wpatrujemy się dziś w obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników, Matki Wolności. Nazwa obrazu wiąże się z wydarzeniem z XVII w., gdy więźniowi skazanemu na śmierć, po wezwaniu pomocy Matki Bożej kajdany same spadły z rąk. Dziś wiszą obok ołtarza jako szczególny znak. Dziękujmy dziś za pomoc, jaką Maryja niesie ludziom dotkniętym różnymi rodzajami zniewolenia, a nade wszystko grzechem. Prośmy, Maryja wstawiała się za nami, a kiedyś w chwale nieba ukazała nam swego Syna Chrystusa:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Panno nad pannami,       módl się za nami.
Matko dobrej rady,
Panno można,
Ucieczko grzesznych,
Królowo pokoju,

„Pociągnij nas Dziewico Niepokalana, Pani Zwycięska, za Tobą biegniemy, my dzieci Twoje, rozmiłowane w Tobie” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach: 
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O zdrowie dla ks. Marcina.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Matuchno Ukochana, uproś u swego Syna łaskę cierpliwości i sił dla mnie i żony w opiekowaniu się starszym bratem.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi, bo brak mi siły.
- Matko Boża, proszę, ulecz moją duszę i ciało.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, uzdrów Kasię oraz bliskich. Ulżyj im w cierpieniu.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę mojego męża, który zbłądził, by odnalazł właściwą drogę.
- Maryjo, Matko Boża, proszę o Twą opiekę nad moja rodziną. Prowadź nas.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

11 komentarzy:

 1. Maryjo otocz swoją opieką mała Zosie chora na raka mozgu i jej rodzinę. Obraz ich łaska i opatrznoscia. Przytul do swojego serca i uzdrowiska ro co chore. Bóg zaplac

  OdpowiedzUsuń
 2. Maryjo, wykup nas z niewoli

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boża proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę

  OdpowiedzUsuń
 4. Jezu ufam Tobie proszę pomoż Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża proszę za mężem i dziećmi by odnaleźli właściwą drogę

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu proszę uzdrow moje ciało iduszę

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Boża proszę pomoż chorym użyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 9. Już przedostatnia sobota maja - Maryjo dopomóż mi bym wytrwał w modlitwie z Ks.Bp. Piotrem Gołębiowskim do końca maja , potem w kolejnych modlitwach.

  OdpowiedzUsuń
 10. Jezu ufam Tobie okaz nam grzecznym miłosierdzie prowadź nas ku Sobie

  OdpowiedzUsuń
 11. Dariusz Maciej Szczepanik19 maja 2017 11:26

  O światło i moc Ducha Świętego dla ks. kan. Marka Janasa- proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach i dziekana Dekanatu Starachowice- Północ w 28 rocznicę Jego święceń prezbiteratu
  O otwartość na głoszone Słowo dla parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach i wszelkie łaski potrzebne na czas Misji Świętych oraz dar umiejętności nawracania serc do Chrystusa dla Ojców Misjonarzy: Bp. Piotra Turzyńskiego i Ks. Andrzeja Jędrzejewskiego

  OdpowiedzUsuń