„Majówka ze Sługą Bożym” – 20 majaNajświętsza Maryja Panna Królowa Różańca świętego

– Wysokie Koło


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Dzielę się z Wami radosną wiadomością, że w niedzielę 18 sierpnia br. [=1974 r.] Kardynał Prymas Polski w otoczeniu Księży Biskupów, Kapłanów, przy licznym zgromadzeniu wiernych uroczyście ukoronuje słynący łaskami Obraz Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Wysokim Kole. […] Na całym świecie są głośne Sanktuaria Maryjne, jak Lourdes we Francji, Fatima w Portugalii, Częstochowa w Polsce. Obok nich są inne, mniej znane, a przecież wsławione szczególną czcią i łaskawością Matki Najświętszej. Nasza polska ziemia usiana jest tronami Maryi Królowej. I diecezja Sandomierska szczyci się, że posiada liczne, słynące łaskami obrazy Najświętszej Maryi Panny. Do nich należy obraz Matki Bożej w Wysokim Kole. […] Przedstawiona w obrazie jako pełna powagi i dobroci Matka, na lewej ręce piastuje Dzieciątko Jezus, które prawą rączką błogosławi, a lewą podtrzymuje księgę. Natomiast Maryja w prawej trzyma kwiat róży, wśród liści i pąków, symbol modlitwy różańcowej oraz woni cnót chrześcijańskich, zwłaszcza miłości. […] Maryja, Najłaskawsza Matka, nie opuściła swego tronu królewskiego w Wysokim Kole i nie przestała pomagać swym dzieciom, które w Niej pokładają nadzieję. […] Nie poprzestaniemy jednak na włożeniu koron na głowę Jezusa i Maryi w Obrazie Wysokolskim. Wdzięczność Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Jego Matki okażemy czynami w codziennym naszym życiu. […] Różaniec święty, który łączy w sobie rozważanie tajemnic Chrystusowych z odmawianiem ustnych modlitw stanowi jakby streszczenie Ewangelii świętej. Wzniosłą, bogatą w treść i miłą modlitwę różańcową odmawiajmy przeto wspólnie w naszych ogniskach domowych. […] Niechaj w rodzinach naszych panuje Jezus Chrystus, Król miłości, a obok Niego Maryja Królowa serc! Stańmy się szczerymi pomocnikami Matki Kościoła w szerzeniu i umacnianiu Królestwa Chrystusowego” (Maria spes nostra, s. 145-147).
Obraz w Wysokim Kole był drugim, po Studziannie, którego koronację przygotował Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski. Modlił się przed nim i zależało mu na ożywianiu kultu Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole. Różaniec był ulubioną modlitwą Sługi Bożego. Znamienny jest zapis jego sekretarza, ks. prał. Tadeusza Wójcika, który pisał: „Przyszedłem […] do kaplicy trochę wcześniej. Biskup Gołębiowski już się modlił. Widziałem, z jaką wielką wiarą odmawiał różaniec. Bez przesady można powiedzieć, że widziałem tam człowieka świątobliwego, który z wielką prostotą i wiarą dziecięcą rozmawiał ze swoim Stwórcą. Niemal zawsze tak wyglądały modlitwy naszego Pasterza. Długo jeszcze nie opuszczaliśmy kaplicy trwając na modlitwie. O sobie mogę powiedzieć, że nie potrafiłem się w tym momencie modlić. Z zachwytem, a jednocześnie z pewnym zawstydzeniem obserwowałem modlącego się Księdza Biskupa. Tak pięknie modlącego się człowieka nie często można zobaczyć”. Wierzymy, że Sługa Boży i teraz modli się wraz z nami. Wpatrując się więc z zachwytem w bliski mu obraz Matki Bożej z Wysokiego Koła, wołajmy do Maryi:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Maryjo,                                 módl się za nami.
Matko najczystsza,
Panno wierna,
Różo duchowna,
Królowo różańca świętego,

Królowo Różańca, Matko Miłosierdzia, w Twoje dłonie składamy modlitwy i trudy nasze w posłudze miłości” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach: 
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O zdrowie dla ks. Marcina.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Maryjo, otocz swoją opieką małą Zosię chorą na raka mózgu i jej rodzinę. Obdarz ich łaską i opieką swej Opatrzności. Przytul do swojego Serca i uzdrów to, co chore.
- Maryjo, wykup nas z niewoli.
- Matko Boża, proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę.
- Jezu, ufam Tobie. Proszę, pomóż. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę za mężem i dziećmi, by odnaleźli właściwą drogę.
- Jezu, proszę uzdrów moje ciało i duszę.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę, pomóż chorym. Ulżyj im w cierpieniu.
- Już przedostatnia sobota maja – Maryjo, dopomóż mi bym wytrwał w modlitwie z Ks. Bp. Piotrem Gołębiowskim do końca maja, potem w kolejnych modlitwach.
- Jezu, ufam Tobie. Okaż nam grzecznym miłosierdzie, prowadź nas ku sobie.
- O światło i moc Ducha Świętego dla ks. kan. Marka Janasa, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach i dziekana Dekanatu Starachowice-Północ w 28. rocznicę jego święceń prezbiteratu.
- O otwartość na głoszone Słowo dla parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach i wszelkie łaski potrzebne na czas Misji Świętych oraz dar umiejętności nawracania serc dla Chrystusa dla Ojców Misjonarzy: Bp. Piotra Turzyńskiego i Ks. Andrzeja Jędrzejewskiego.
- Proszę o łaskę dobrych zaręczyn i odpowiedniego, dobrego narzeczonego i męża dla mnie w tym roku, mam już 34 lata, bardzo długo czekam i szukam i nie mam już siły żyć w staropanieństwie dłużej. Proszę też o pozytywne rozwiązanie wszystkich moich spraw i kłopotów.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

8 komentarzy:

 1. Matko Boza proszę weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boza proszę weź pod Swą opiekę męża i dzieci wskaz im drogę by nie bladzili

  OdpowiedzUsuń
 3. Jezu ufam Tobie i prosze weź nas pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Ukochana proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 6. Matuchno Ukochana uproś u Swego Syna łaskę zdrowia dla Jolanty - bratowej.

  OdpowiedzUsuń
 7. Jezu ufam Tobie i proszę pomoż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 8. prosze o zdrowie dla mnie i dla Kasi

  OdpowiedzUsuń