„Majówka ze Sługą Bożym” – 21 majaMatka Boża „Ocalenie ludu rzymskiego”

- Bazylika Matki Bożej Większej – Rzym


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„W radosnej liturgii wielkanocnej Kościół święty nie pomija milczeniem Najświętszej Maryi Panny. Owszem, zwraca się do Niej słowami podniosłego pozdrowienia: «Regina coeli laetare – Królowo nieba wesel się». Nie podobna wielbić Jezusa Zmartwychwstałego, a nie czcić Jego Przeczystej Matki. […] Ewangelia święta nic nie mówi, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. […] Ukazanie się Chrystusa Pana zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca. Boski Zbawca nie mógł znieść łez matki-wdowy z Nain, która szła za marami jedynaka. Zatrzymał pogrzebowy orszak, wskrzesił młodzieńca i oddał go matce jego, by ją pocieszyć. Jakżeż Pan Jezus, miałby nie ukazać się swej najmilszej Matce, którą ukochał ponad wszelkie stworzenie, w niebie i na ziemi? Czyż można przypuścić, by nie otarł Jej łez? Radości Maryi w dniu Zmartwychwstania nie da się porównać z przeżyciami innych. Apostołowie wątpili, szukali znaków, po których mogliby rozpoznać cud zmartwychwstania. Maryja wierzyła słowu Chrystusowemu bez cienia wątpliwości. Z niezachwianą nadzieją oczekiwała trzeciego dnia po śmierci Jezusa, jako chwili pełnego zwycięstwa. A na pierwszą wiadomość, że Jezus wstał z martwych, Maryja pogrążyła się w głębokim, a radosnym uwielbieniu Mądrości, Wszechmocy, Dobroci Bożej. Zawsze pełna łaski – teraz odczuwa nowy przypływ miłości Bożej i potężną a słodką moc pełniejszego zjednoczenia się z Jezusem. Radośnie przeżywa Jego zwycięstwo nad bramami piekła i śmierci. Pełna otuchy co do zmartwychwstania swych dzieci duchowych. Ogląda nieprzejrzane rzesze ludzi, stojących przed tronem Bożym w uwielbionych ciałach jaśniejących na podobieństwo chwalebnego ciała Chrystusowego. Maryja przeczuwa również chwilę swego wywyższenia, gdy przy boku Króla królów, jaśnieć będzie chwałą duszy  i ciała, Niepokalana-Wniebowzięta. […] W rozważaniu cudu zmartwychwstania umacniajmy wiarę […]. Ożywiajmy nadzieję. […] Rozpłomieńmy miłość Boga i bliźnich” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 97-98).

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej „Ocalenia Ludu Rzymskiego” w czasie swych studiów, a później, gdy jako biskup przybywał do Wiecznego Miasta. Maryja przestawiona na tej Ikonie trzyma na lewym ręku Dziecię Jezus, a drugą ręką Je obejmuje. Chrystus trzyma Ewangelię – Księgę życia. Ks. Jan Twardowski w jednym ze swych wierszy pisał: „Zacznij od Zmartwychwstania / od pustego grobu / od Matki Boskiej Radosnej / [...] / od słońca / ewangelie czyta się jak hebrajskie litery / od końca”. W świetle Zmartwychwstania dostrzegać trzeba sens naszego życia i wiary. Ikona Maryi „Ocalenia Ludu Rzymskiego” przedstawia Matkę Bożą bogato ubraną – nosi pierścień i naszyjnik z bogatym krzyżem. Jest Matką Króla królów i Pana panów. Jest Radosną Królową nieba. Radość wyjątkowo silnie związana jest z młodością. Ta Ikona Matki Bożej, wraz z Krzyżem Roku Świętego 1983, wyznacza szlak wędrówki młodzieży przez ziemię, poprzez kolejne stacje Światowych Dni Młodzieży. Prośmy dziś szczególnie w intencji ludzi młodych, aby zawsze wybierali Chrystusa, aby kierowali się w życiu Jego Ewangelią, aby za przewodem i pod opieką Maryi nieśli Chrystusa innym. Wołajmy do Maryi:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko nieskalana,                          módl się za nami.
Panno roztropna,
Domie złoty,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Wyznawców,

„Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, bądź nam Mistrzynią i Przewodniczką” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O zdrowie dla ks. Marcina.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Maryjo, otocz swoją opieką małą Zosię chorą na raka mózgu i jej rodzinę. Obdarz ich łaską i opieką swej Opatrzności. Przytul do swojego Serca i uzdrów to, co chore.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę męża i dzieci wskaż im drogę, by nie błądzili.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź nas pod swą opiekę.
- Mateczko Ukochana, proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matuchno Ukochana, uproś u swego Syna łaskę zdrowia dla Jolanty – bratowej.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

2 komentarze:

  1. Proszę o zdrowie mojego nienarodzonego dziecka

    OdpowiedzUsuń
  2. Matuchno Ukochana obdarz łaskami swymi młodzież parafii Św. Stefana przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, aby godnie Go przyjęła, nim żyła i wiernie wypełniała zobowiązanie "BYĆ CHRZEŚCIJANINEM".

    OdpowiedzUsuń