„Majówka ze Sługą Bożym” – 24 majaMatka Boża Serdeczna – Przedbórz


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Przybyłem […] do Przedborza w celu przeprowadzenia wizytacji pasterskiej. […] Ożywienie duszpasterstwa wnosi kult szczególny Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem Matki Serdecznej i rozpowszechnienie modlitwy różańcowe” (Protokół wizytacji kanonicznej parafii Przedbórz, 1 X 1973 r.).
„Miłość Boża jest rzeczą najświętszą, najpiękniejszą, największą w sercu człowieka. Ma ona jednak różne stopnie i blaski. W jednej duszy Miłość Boża ledwie tli się, jak iskra w popiele, w innej – płonie jak pochodnia, a niekiedy przybiera postać potężnego ogniska, z którego tryskają płomienie, niosące szeroko światło i ciepło. Żadne jednak z serc ludzkich, wyjąwszy jedynie Najświętsze Serce Jezusowe, będące ogniskiem nieskończonej Miłości i Dobroci, nie goreje ogniem tak wielkiej i potężnej Miłości, co Niepokalane Serce Maryi, Przeczystej Bożej Rodzicielki. W Sercu Maryi Miłość Boża nie napotkała żadnej przeszkody. Nie podlega ono najmniejszej skazie, wolne od wszelkiego grzechu i niedoskonałości. Nie uwikłało się w jakiekolwiek przywiązanie ziemskie. Ani na chwilę nie było skrepowane obręczą samolubstwa. O ileż słuszniej, aniżeli Psalmista Pański, Najświętsza Maryja Panna, może zawołać: «Gotowe Serce moje, gotowe Serce moje» do miłowania Ciebie, Panie mój, Boże i Ojcze. […] Miłości Bożej Najświętsza Maryja Panna nie zamknęła wyłącznie w komorze serca  swego, lecz ujawniła ją w czynach codziennego życia. […] Jak dla Chrystusa Pana codziennym pokarmem duchowym było pełnienie Woli Ojca Niebieskiego, podobnie dla Maryi Wola Boża zawarta w przykazaniach, obowiązkach stanu, w radosnych i przykrych zrządzeniach Opatrzności była drogowskazem postępowania. Hasło swego życia wypowiada Maryja w dniu Zwiastowania: «Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1,38). W tych słowach drwa najgłębsza Miłość, pełna oddania się Panu Bogu bez żadnych wahań, ograniczeń, zastrzeżeń. Jest tu już uprzednie wypełnienie Modlitwy Pańskiej: Bądź Wola Twoja! Jest tu całkowite zdanie się na Wolę Bożą” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 70).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, naśladując Matkę Bożą, szukał zawsze woli Bożej. Uczył nas tego swym życiem pełnym ofiary i poświęcenia. Jako proboszcz w Baćkowicach w dramatycznych latach II wojny światowej, gdy śmierć zbierała obficie plony, on – widząc potrzebujących – nie wahał się: narażając swe życie przyjął na plebanię około dwustu osób i dbał o to, by przez kilka dni mieli pożywienie. Tamten czyn (a takich przykładów w życiorysie Sługi Bożego jest wiele) był jakby oddaniem swego serca w ręce Maryi, a przez Nią Chrystusowi. Wpatrując się dziś – we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – w piękne Oblicze Matki Bożej Serdecznej, Matki z sercem w ręku, której oddawał cześć także Sługa Boży bp Piotr, oddajmy w Jej ręce nasze serca. Niech mówi o nas swemu Synowi. Chrystusowi miłe są dary składane Mu przez Jego Matkę. A Ona łączy je z modlitwą. Prośmy Ją o to Matczyne i Serdeczne Pośrednictwo:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko przedziwna,                         módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,
Przybytku sławny pobożności,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Wyznawców,

W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O zdrowie dla ks. Marcina.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Matko Boża, miej w opiece mnie, grzesznika.
- Matko Boża, prowadź mnie, moją rodzinę i bliskich do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, proszę o zdrowie dla duszy i ciała, uzdrowienie relacji, wzajemną miłość, przebaczenie, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o dary Ducha Świętego, dobrą pracę, pomoc materialną, o porzucenie nałogów i uzależnień. Matko Boża, miej nas w swojej opiece i błogosław nam, a wszystkim zmarłym wypraszaj łaskę nieba. Iwona.
- Matko Najświętsza, wyproś łaskę nawrócenia dla męża i córki, otocz płaszczem swej opieki moją rodzinę. Niech Owoc Twego żywota, Pan nasz i Bóg porozwiązuje wszystkie supły w naszym życiu. Tobie oddaję, Matko, wszystko co kocham, niech Twój Syn za Twym wstawiennictwem uczyni serca nasze, na wzór Serca swego.
- Matko Boża, proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Maryjo, Matko Boża, proszę, pomóż mi. Ty wiesz, dodaj siły, by iść dalej.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę męża i dzieci, by odnaleźli drogę do Boga. Prowadź ich, by nie błądzili.
- Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Maryjo, rozwiąż ten węzeł, który mnie krępuje, boli brak siły.
- Mateczko Ukochana, uzdrów moje ciało i duszę. Pomóż mi, Ty wiesz.
- Matko Miłosierdzia, okaż nam grzesznym swoje miłosierdzie. Proszę za moją rodziną i bliskimi.
- Maryjo, proszę z całego serca o Twoją i Twojego Ukochanego Syna, opiekę, modlitwę i wstawiennictwo, aby maleństwo, które noszę pod sercem rosło zdrowo i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we wrześniu. Miej nas w swojej opiece.
- Za wszystkich zmarłych: wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
- Matko Boga, Ty wszystko wiesz. Z głębi serca proszę o ratunek. Amen.
- Matko Boża, proszę o zdrowie całej rodziny i w intencji Tobie wiadomej.
- Matko Chrystusowa, proszę o uwolnienie z nałogów i uzależnień.
- Matuchno Ukochana, Wspomożycielko wiernych, uproś u swego Syna łaski dla dzieci i wnuków (5+9), aby wiernie kroczyły drogą Przykazań Bożych.
- Maryjo, Matuchno, proszę, uwolnij mnie od tego problemu.
- Maryjo, proszę o błogosławieństwo, zgodę, miłość w rodzinie, o pracę dla syna, jego dobre nastawienie do życia. Miej nas w swojej opiece.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę męża i dzieci, bo zbłądzili. Wskaż właściwą drogę do siebie.
- Ukochana Mateczko, pomóż mi, bo brak mi siły.
- Matko Boża, proszę, uzdrów Kasię i bliskich.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi, dodaj siły i wskaż właściwą drogę.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, wybacz mi.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

14 komentarzy:

 1. O Maryjo, proszę, o łaski dla wszystkich którzy Cię proszą.

  OdpowiedzUsuń
 2. Maryjo, nasza Wspomożycielko, proszę Cię o wyproszenie łaski uzdrowienia serca Jarusia

  OdpowiedzUsuń
 3. Prosze o pomyslne przejscie terapi wyjs cia z nalogu alkocholowego i depresji mojego meza.

  OdpowiedzUsuń
 4. Cecylia....O Maryjo nasza prosze Cie o wyproszenie laski i uzdrowienie mojego brzucha .gdzie znajduje sie cos wksztalcie guza.

  OdpowiedzUsuń
 5. Przez wstawiennictwo sw. Piotra , porosze Nasza Matke szczegolnie w dzisiejszym dniu o pomyslna diagnoze lekarska oraz o zdrowie dla moich dzieci i mamy.

  OdpowiedzUsuń
 6. Wspomóż nas MATKO SERDECZNA proszę CIĘ z głębi serca ratuj naszą rodzinę.JEZU UFAM TOBIE!

  OdpowiedzUsuń
 7. Prosze o wzmocnienie wiary dla moich dzieci i wnukuw i spokuj w rodzinach.

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o wzmocnienie wiary dla moich dzieci i dla całej rodziny , miłość i zrozumienie dla innych

  OdpowiedzUsuń
 9. Błagam o pomoc z załatwieniu spraw urzędowych

  OdpowiedzUsuń
 10. Maryjo, proszę Cię o dar upragnionego potomstwa.

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o opiekę Bożej opatrznosci nad moją rodziną.

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko proszę Cìę miej nas w swojej opiece Wspieraj nas i nie opuszczaj nas .

  OdpowiedzUsuń
 13. Matuchno Ukochaną prowadź moją rodzinę do swego syna Jezusa Chrystusa.

  OdpowiedzUsuń
 14. Maryjo, poproś Syna swego aby moja była narzeczona Kinga wróciła do mnie i abyśmy stworzyli piękną, bożą, kochającą się Rodzinę. Z serca dziękuję :-) Michał

  OdpowiedzUsuń