„Majówka ze Sługą Bożym” – 26 majaMatka Boża Bolesna – Jastrząb


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Szlachetne dziecko zawsze kocha matkę, ale w pewnych chwilach ujawnia tę miłość żywiej, czulej, goręcej. Podobnie gorliwy czciciel Maryi: w maju, miesiącu wiosny, kwiecia, radosnego śpiewu ptasząt, pragnie złożyć serdeczniejszy hołd uwielbienia swej Pani i Królowej. Znane w ciągu wieków słowa modlitw, pieśni, hymnów maryjnych drgają w tym miesiącu na ustach naszych świeżą nutą  synowskiego przywiązania do Matki Najświętszej. […] Syn Boga żywego pragnął mieć matkę na ziemi. Wybrał pokorną Dziewicę z Nazaretu, by z Niej wziąć ciało. I szczodrze obsypał swą Matkę przywilejami” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 129).
„Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo  do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27)” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 9).
„Kim jest Ta, która stoi pod krzyżem Chrystusowym? – To Niepokalana Dziewica, o sercu niezmiernie wrażliwym na ból i poniżenie. To Matka Jezusa, pełna dla Niego najczulszej, najgorętszej miłości. To Matka Syna Bożego, oddana Mu bezgranicznie jako swemu Stwórcy i Najwyższemu Panu. Pomyśl, co przeżywa Maryja pod krzyżem? – Te same katusze, które zalewają bólem Najświętsze Serce Jezusowe. Żaden szczegół Męki Chrystusowej nie uchodzi uwagi Maryi. Jak dotkliwie Ją boli niewdzięczność ludzi, tych, którzy przybijają do krzyża ciało Chrystusowe i tych, którzy w każdym pokoleniu gardzą Chrystusem Panem. I grzechy dzisiejszego pokolenia, jak ostry miecz, przeszyły Niepokalane Serce Maryi. Pomyśl jeszcze, jak Maryja znosi te udręki duchowe? Mężnie stoi obok krzyża Jezusowego. W Jej postawie nie znajdziesz ani śladu ludzkiej rozpaczy, lub choćby zwątpienia. Matka Bolesna świadomie i z całą uległością swej woli łączy własne cierpienia z ofiarą krzyża, ponawiając akt całkowitego oddania się Najwyższemu Panu: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Jako najpokorniejsza służebnica i najmilsza córa Boża wraz z Panem Jezusem i w zależności od Niego, zdobywa dla nas skarby Boże, łaski niebiańskie. Jak Panu Jezusowi, podobnie Jego Matce Najświętszej zawdzięczamy wszystko, co możemy zdziałać dla chwały Bożej, dla zbawienia duszy własnej i dusz bliźnich naszych. Słusznie przeto obok Chrystusa Pana, Króla boleści, czcimy Maryję, Pannę Najboleśniejszą” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 233-234).
W Dniu Matki wspominamy ten dzień, gdy Maryja pod krzyżem została ogłoszona Matką nas wszystkich. Dostrzegamy siebie w tamtej biblijnej scenie. Z wdzięcznością wpatrujemy się w Chrystusa, który dał nam Matkę. W tamtych dramatycznych chwilach Golgoty myślał o każdym z nas, spojrzał na nas i zwrócił się do nas ze słowami tego wzruszającego testamentu „Oto Matka twoja”. Umiłowany uczeń Pana, stojący obok Maryi pod krzyżem Chrystusa, wziął Matkę do siebie. I to jest zadanie dla nas – na dziś i na każdy dzień! Uczyńmy wszystko, by Matka Boża czuła się dobrze w domu naszych serc! Niech w Dniu Matki nie zabraknie skierowania naszych myśli do Matki Boga i ludzi. Wpatrując się w Jej piękne Oblicze z cudownego jastrzębskiego wizerunku, z dziecięcą wdzięcznością wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Maryjo,                                módl się za nami.
Matko Zbawiciela,
Przybytku Ducha Świętego,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo rodziny,

„Módlmy się wzajemnie za siebie o dar wytrwania w wierze świętej rzymskokatolickiej aż do końca pielgrzymowania naszego na ziemi. Wyjednaj nam ten dar Maryjo, Dziewico Wspomożycielko, Matko wiary naszej!” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- Za nasze Mamy – dla żyjących o wszelkie potrzebne łaski, a dla zmarłych o szczęście w Niebie.
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O zdrowie dla ks. Marcina.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Maryjo, poproś Syna swego, aby moja była narzeczona Kinga wróciła do mnie i abyśmy stworzyli piękną, Bożą, kochającą się Rodzinę. Z serca dziękuję. Michał.
- Maryjo, proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty i wszystkie potrzebne łaski. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami. Jezu, ufam Tobie!
- Mateczko, błagam o rozwiązanie mojego problemu, strzeż moją duszę i moją rodzinę. Tylko w Tobie moja nadzieja. Nie zostawiaj mnie teraz…
- Mamuniu Kochana, proszę za moje rodzeństwo wraz z rodzinami, za rodziców, o zdrowie duszy i ciała, o dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość, uzdrów nasze relacje w rodzinie. Błogosław nam i miej nas w swojej opiece.
- O męstwo, miłość, pracę, zdrowy kręgosłup i ciało.
- Mateczko, błagam Cię o nawrócenie mojego syna z nałogów hazardu i narkotyków, by powrócił do normalnego życia i miał wiarę w Ciebie, Matuchno… Tylko w Tobie, Mateńko, nadzieja.
- Matuchno Ukochana, uproś u swego Syna łaskę Nieba dla mojej Mamy Katarzyny i Teściowej Zofii.
- Mamuniu Kochana, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, proszę o zdrowie dla Pana Zdziśka i jego rodziny, za Przemka, Patryka, Olę, Krzysia, Agnieszkę, Monikę, Marcelka.
- Najświętsza Matko Boska, miej w swojej opiece dziadka Henryka, proszę o łaski dla niego, aby w chorobie miał ukojenie Twoje. Maryjo, Matko nasza, módl się za nim i wszystkimi chorymi i cierpiącymi, a w godzinę śmierci bądź przy nich.
- Maryjo, nasza Matko – Uzdrowienie chorych, prosimy za wstawiennictwem Sł. Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego o uzdrowienie Frania z MPD czterokończynowego, aby mógł samodzielnie siedzieć, raczkować, chodzić.… „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy…”.
- Królowo Niebieska, Niepokalana Maryjo, Pani Nieba i Ziemi, Najlepsza Matko, błagam o Twoją pomoc i wstawiennictwo w mojej, bardzo trudnej sprawie i rozwiązanie mojego problemu. W Tobie moja nadzieja. Proszę, Niepokalana Maryjo, wyproś u Pana naszego Najwyższego, Najlepszego, Jedynego, Boga naszego Miłosiernego i Umiłowanego pomoc dla mnie i mojej rodziny. Okryj nas swoim Niebiańskim Płaszczem, przytul mocno do swojego Serca i prowadź do Pana. Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami. Jezu ufam Tobie!!!!!!
- Matko Najświętsza, proszę o Twoją pomoc i wstawiennictwo w mojej trudnej sprawie. Módl się za mną i moimi najbliższymi. Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami. Jezu, ufam Tobie!
- Mateczko, proszę o uzdrowienie i opiekę nad całą moją rodziną.
- O Maryjo Kochana, wybaw moją rodzinę od nałogów.
- Proszę Cię, Matuchno moja, pomóż mi podjąć właściwą decyzję. Ty wiesz, w jakiej sprawie. Proszę o zdrowie dla całej rodziny i szczęśliwe rozwiązanie dla córki.
- Maryjo, wyproś u Syna swego, Jezusa Chrystusa, łaskę zdrowia dla mnie. Jezu, ufam Tobie.
- Matko Przenajświętsza, błagam o dar zdrowia dla mnie, a dla całej mojej rodziny o pomyślność każdego dnia. Zawierzam Ci wszystkich moich najbliższych i mnie samą. Ufam, że oddając sie Tobie w opiekę będzie nam bliżej do Boga.
- O Maryjo Kochana, proszę Cię, żeby brat mój wytrwał w ośrodku dla uzależnionych od alkoholu, żeby rodzice moi również zaprzestali nadużywania alkoholu. Proszę Mateńko również o zdrowie dla całej rodziny i powrót wszystkich moich bliskich do wiary.
- Matko Boża, prowadź mnie, moją rodzinę i bliskich do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, proszę o zdrowie dla duszy i ciała, uzdrowienie relacji, wzajemną miłość, przebaczenie, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o dary Ducha Świętego, dobrą pracę, pomoc materialną, o porzucenie nałogów i uzależnień. Matko Boża, miej nas w swojej opiece i błogosław nam, a wszystkim zmarłym wypraszaj łaskę nieba.
- Dziękuję Bogu za wszelkie otrzymane łaski i proszę Mateńkę o opiekę nad całą moją rodziną, aby Pan Bóg był w naszej całej rodzinie na pierwszym miejscu.
- W naszych własnych intencjach…

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

16 komentarzy:

 1. Matko Boża daj zdrowie mojej mamie i długie i szczęśliwe życie!

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Przenajświetrza proszę cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Przenajświetrza proszę cię o uzdrowienie mnie w intencji Ci wiadomej IO zdrowie dla moich dzieci i moje,Dziękuję Ci Matulko że jesteś ze mną ❤

  OdpowiedzUsuń
 4. Mamuniu Kochana dziękuję Bogu za Ciebie, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, Mamuniu Kocham Cię, proszę Cię chroń broń i ratuj nas. Polecam Tobie wszystkie mamy żyjące i zmarłe mamy.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziekuje.Matko Boza za Twoja matczyna opieke Upraszaj laski dla mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 6. Dziękuję Tobie Matko Boża za wszystkie łaski uzyskane, dla mnie i moich najbliższych i proszę o dalsze łaski. Weź w opiekę naszą Ojczyznę, a szczególnie totalną opozycję polityczną!❤

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża Maryjo kocham Cię. Dziękuję Ci za moje życie i moich najbliższych. Proszę Cię Matko Najświętsza o Twoją dalszą pomoc w moim życiu. Ty wiesz w jakiej sprawie. Proszę przytul mnie i moich najbliższych do Swego Świętego SERCA. Prowadź nas do CHRYSTUSA Naszego PANA, BOGA i ODKUPICIELA. Dziękuję za moją ukochaną Mamusię dziękuję CI za NIĄ każdego dnia.Proszę, daj JEJ dużo zdrówka i pozostaw nam Ją z nami jak najdłużej, tu na ziemi.

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Boża Maryjo kocham Cię. Dziękuję Ci za moje życie i moich najbliższych. Proszę Cię Matko Najświętsza o Twoją dalszą pomoc w moim życiu. Ty wiesz w jakiej sprawie. Proszę przytul mnie i moich najbliższych do Swego Świętego SERCA. Prowadź nas do CHRYSTUSA Naszego PANA, BOGA i ODKUPICIELA. Dziękuję za moją ukochaną Mamusię dziękuję CI za NIĄ każdego dnia.Proszę, daj JEJ dużo zdrówka i pozostaw nam Ją z nami jak najdłużej, tu na ziemi.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateńko ukochana, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane za Twoim wstawiennictwem łaski. Przymnóż nam wiary, wstaw się za duszami czyścowymi, wyproś nawrócenie dla moich bliskich, otocz nas opieką na codzień i pomagaj w potrzebach. Prowadź do Twojego Syna.

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Nasza Ukochana prosze daj madrosc mojemu synowi i jego narzeczonej aby jak najszybciej uregulowali swoje sprawy -wzieli slub- i zyli zgodnie z Twoimi przykazaniami.Dziekuje za laske macierzynstwa i zdrowie meza ,dzieci wnukow i moje.Codxiennie czuje Twoja obecnosc Kocham Cie Matko Moja

  OdpowiedzUsuń
 11. Matuchno Ukochana Ty z Jastrzębskiej Świątyni obdarz Swego sługę Ks. Prałata dr Alberta, który wzrastał w cieniu Twego oblicza, wszelkimi łaskami, płaszczem Twej opieki, aby czynił wszystko by Sługa Boży bp. Piotr Gołębiowski został wyniesiony na Ołtarze Kościoła.

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko Boża proszę Cię o zdrowie dla mnie.

  OdpowiedzUsuń
 13. O zdrowie dla całej rodziny wyjście z nałogu w rodzinie nawrócenie o zdrowie duchowe i fizyczne

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateczko ukochana bardzo Cię proszę i dziękuję za wysłuchanie, daj zdrowie i potrzebne łaski mojej samotnie żyjacej daleko ode mnie mamie bardzo za nią tęsknie 🌸💗

  OdpowiedzUsuń
 15. Kochana Matenko dziekuje ze jestes.Prosze Cie o zdrowie dla mojej mamy ,zbawienie duszy dla mojego taty zdrowie dla moich dzieci.Daj siłe do pracy. Spraw bym wrociła szcześliwie do domu do mojej rodziny. Bym odnalazla Miłość.Kocham Cię��

  OdpowiedzUsuń
 16. Najświętsza Maryjo, błagam i dar życia wiecznego w niebie dla mojego tatusia.

  OdpowiedzUsuń