„Majówka ze Sługą Bożym” – 27 maja

Fot. Ks. Paweł Męcina

Najświętsza Maryja Panna Niepokalana

- Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Maryja – prawdziwa Boża Rodzicielka – stała się Matką Najwyższego Kapłana, a jednocześnie Matką członków Mistycznego Ciała Chrystusowego, to jest ludzi, dla których zbawienia Jezus Chrystus poświęcił samego siebie. Wśród członków Mistycznego Ciała, którym jest Kościół święty, wyróżniające i zaszczytne miejsce przypada kapłanom. Chrystus Pan dopuścił ich do udziału w swym kapłaństwie oraz uczynił swymi zastępcami i przyjaciółmi, aby w Jego imieniu prowadzili dalej dzieło szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Kapłani, tak bliscy Najświętszemu Sercu Jezusowemu przez swe powołanie i święcenia, mają szczególny powód do nazywania Maryi swą Matką. Pisarze kościelni zaznaczają, że kiedy Chrystus Pan z krzyża polecił opiece Maryi «ucznia, którego miłował»: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19,26), wówczas pragnął macierzyńskiej pieczy Najświętszej Panny powierzyć kapłanów wszystkich czasów. Matka Najświętsza przyjęła to ważne zadanie. […] Gdy opuściła ziemię i jako Wniebowzięta Królowa «jaśnieje chwałą ciała i duszy» w niebie, to bynajmniej nie przestała interesować się losami Kościoła świętego oraz Jego kapłanów. Wszak w nich widzi zastępców umiłowanego Syna swego! Papieże wszystkich czasów w najtrudniejszych dla Kościoła chwilach szukają pomocy w potężnym wstawiennictwie Matki Najświętszej i cześć Jej z wielką gorliwością szerzą wśród wiernych. Biskupi katoliccy, następcy Apostołów, do Maryi zwracają się o światło i pomoc w sprawowaniu władzy pasterskiej w diecezjach im powierzonych. Kapłani obierają sobie Maryję za najpewniejszą Przewodniczkę w życiu, jak trafnie wyraził się jeden z kaznodziejów: «Maryja pomaga zostać kapłanem». Kandydaci do kapłaństwa, klerycy z ufnością składają swą przyszłość w ręce Maryi. Matka Najświętszego Kapłana słusznie nosi miano Królowej duchowieństwa. […] Maryja uczy współpracy z kapłanami około szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz nieśmiertelnych. Myśl ta nie może być nam obojętna, bo sprawa Chrystusowa – to nasza sprawa […]. Maryja uczy modlitwy w intencji kapłanów. […] Troska o licznych, a pełnych ducha Bożego kapłanów, przenika coraz więcej do świadomości wiernych. Jest to troska zdrowa, święta, Boża! Niechaj przeto znajdzie swój oddźwięk w naszym sercu i życiu katolickim, a zwłaszcza w modlitwie różańcowej, którą często zanośmy w intencji sług ołtarza. Bądźmy przekonani, że każda cząstka, każdy dziesiątek Różańca świętego, ofiarowany za kapłanów, będzie miłym darem dla Niepokalanego Serca Matki Najwyższego Kapłana, Królowej duchowieństwa” („Kółko Różańcowe” 41(1950), s. 345-347).

Maj w wielu diecezjach jest miesiącem święceń kapłańskich. Nowo wyświęceni księża na początku swej kapłańskiej posługi oddają się w opiekę Matki Bożej. Wielokrotnie w czasie formacji seminaryjnej odnajdywali w Niej wzór zgody na Boży plan, ponawianej po wielokroć. Zafascynowani Jej pięknem pragną odtwarzać je na drogach swego kapłaństwa. Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu zawsze bardzo bliska była sprawa formacji alumnów i kapłanów. Jako ojciec duchowny seminarium promieniował na innych ojcostwem i świadectwem gorliwego kapłaństwa, gdy spalał się w służbie Boga i bliźnich. Wskazując alumnom Niepokalaną, jako wzór człowieka w pełni oddanego Bogu, wprowadził w sandomierskim seminarium duchownym Triduum przed uroczystością Jej Niepokalanego Poczęcia. Udzielając kiedyś święceń kapłańskich mówił do kandydatów: „Nie święcę was na 24 godziny, ale święcę was na całe życie”. Wpatrując się dziś wraz ze Sługą Bożym w postać Matki Bożej Niepokalanej, módlmy się w intencji wszystkich kapłanów, a zwłaszcza tych, którzy dzisiaj i w tym roku otrzymują święcenia kapłańskie. Wołajmy do Matki Bożej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.Matko Kościoła,                              módl się za nami.

Panno wierna,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Królowo Apostołów,Matko Najwyższego Kapłana, Królowo Apostołów i całego Duchowieństwa, w Twoje macierzyńskie dłonie składamy z ufnością nasze seminarium, źrenicę oka i serce diecezji. Ty nad nim czuwaj, broń go w niebezpieczeństwach, zawsze otaczaj najmilszą opieką! Ochotnym sercem oddajemy się Tobie wszyscy: biskupi, kapłani, alumni i cały Lud Boży, «posługuj się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi, którego jesteś Matką»” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O zdrowie dla Ks. Biskupa Henryka Tomasika.
- W intencji nowo wyświęconych dziś w diecezji radomskiej kapłanów.
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O zdrowie dla ks. Marcina.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Dziękuję za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzasz. Proszę o zdrowie dla mojej rodziny: dzieci Kajtuśka i Kacperka, dla mnie, Katarzyny o siłę, spokój, ukojenie i dla męża Krzysztofa.
- Proszę Maryję o zdrowie i życie dla całej mojej rodziny i dla mnie. O nawrócenie grzeszników, o potomstwo dla mojej córki, za moje małżeństwo, abym wraz z mężem przeżyła jeszcze wiele lat w szczęściu, zdrowiu i miłości. O pokój na świecie. Dziękuję Ci, Maryjo, za Twoją miłość.
- Matko Boża, daj zdrowie mojej mamie, i długie i szczęśliwe życie!
- Matko Przenajświętsza, proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny.
- Matko Przenajświętsza, proszę Cię o uzdrowienie mnie, w intencji Ci wiadomej i o zdrowie dla moich dzieci i dla mnie. Dziękuję Ci, Matko, że jesteś ze mną.
- Mamuniu Kochana, dziękuję Bogu za Ciebie, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Mamuniu, kocham Cię, proszę Cię chroń, broń i ratuj nas. Polecam Tobie wszystkie mamy żyjące i zmarłe mamy.
- Dziękuję, Matko Boża, za Twoją matczyną opiekę. Upraszaj łaski dla mojej rodziny.
- Dziękuję Tobie, Matko Boża, za wszystkie łaski uzyskane, dla mnie i moich najbliższych i proszę o dalsze łaski. Weź w opiekę naszą Ojczyznę, a szczególnie totalną opozycję polityczną!
- Matko Boża, Maryjo, kocham Cię. Dziękuję Ci za moje życie i moich najbliższych. Proszę Cię Matko Najświętsza o Twoją dalszą pomoc w moim życiu. Ty wiesz w jakiej sprawie. Proszę, przytul mnie i moich najbliższych do swego Świętego Serca. Prowadź nas do Chrystusa naszego Pana, Boga i Odkupiciela. Dziękuję za moją ukochaną Mamusię dziękuję Ci za nią każdego dnia. Proszę, daj jej dużo zdrówka i pozostaw nam ją z nami jak najdłużej, tu na ziemi.
- Mateńko ukochana, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane za Twoim wstawiennictwem łaski. Przymnóż nam wiary, wstaw się za duszami czyścowymi, wyproś nawrócenie dla moich bliskich, otocz nas opieką na co dzień i pomagaj w potrzebach. Prowadź do Twojego Syna.
- Matko nasza Ukochana, proszę, daj mądrość mojemu synowi i jego narzeczonej, aby jak najszybciej uregulowali swoje sprawy – wzięli ślub – i żyli zgodnie z Twoimi przykazaniami. Dziękuję za łaskę macierzyństwa i zdrowie męża, dzieci, wnuków i moje. Codziennie czuję Twoją obecność. Kocham Cię, Matko moja.
- Matuchno Ukochana, Ty z Jastrzębskiej Świątyni, obdarz swego sługę Ks. Prałata dr. Alberta, który wzrastał w cieniu Twego oblicza, wszelkimi łaskami, płaszczem Twej opieki, aby czynił wszystko, by Sługa Boży bp. Piotr Gołębiowski został wyniesiony na Ołtarze Kościoła.
- Mateczko Boża, proszę Cię o zdrowie dla mnie.
- O zdrowie dla całej rodziny, wyjście z nałogu w rodzinie, o nawrócenie, o zdrowie duchowe i fizyczne.
- Mateczko ukochana, bardzo Cię proszę i dziękuję za wysłuchanie, daj zdrowie i potrzebne łaski mojej samotnie żyjącej daleko ode mnie mamie. Bardzo za nią tęsknie.
- Dziękuję Ci, Mamo, za Twoją opiekę i za wszelkie łaski, które wypraszasz dla mnie i całej mojej rodziny. Dziękuję z całego, wreszcie czystego nowego serca, które Bóg mi w tym tygodniu po 40 latach życia ofiarował na nowo, a Ty mnie zamknęłaś w swoim najczystszym Sercu. Ave Maria!!!
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

3 komentarze:

  1. O błogosławieństwo dla naszego syna kapłana, dla wszystkich kapłanów zwłaszcza tych, ktorym obiecalismy modlitwę

    OdpowiedzUsuń
  2. Proszę Cię Maryjo o zdrowie dla Gabrysi i o rozwiązanie problemów

    OdpowiedzUsuń
  3. Matuchno Ukochana obdarz Ks. Neoprezbitera Krzysztofa Kołtunowicza wszelkimi łaskami, by był kapłanem pełnym Ducha Bożego.

    OdpowiedzUsuń