„Majówka ze Sługą Bożym” – 28 maja
Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła - WatykanSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Matkę Syna Bożego, Odkupiciela świata, żywo obchodzi to wszystko, co łączy się z Jezusem Chrystusem. A cóż bliższego Panu Jezusowi od Kościoła świętego, który założył, Krwią swą oczyścił, który stał się Jego tajemniczym Ciałem? Opieka, jaką Maryja darzyła Jezusa Chrystusa w ciągu trzydziestu trzech lat Jego życia na ziemi, teraz rozciąga się na dzieło Jego, na Kościół święty, w którym Pan Jezus przedłuża swe życie: modli się, naucza, ponawia swą Ofiarę, odpuszcza grzechy, uświęca dusze za pośrednictwem swych sług i zastępców – kapłanów. Matka Najświętsza bierze udział w każdym przeżyciu Kościoła Chrystusowego. Jeśli duchem przestąpimy progi Kościoła triumfującego, spotkamy tam rzeszę wybrańców Bożych, uwielbiających Najwyższego Pana i Najświętszą Matkę, Królową wszystkich Świętych, której opiece zawdzięczają swe wyniesienie i szczęście bez miary. Jeśli przeniesiemy się do Kościoła cierpiącego, przekonamy się, że święte dusze czyśćcowe, wypłacając się sprawiedliwości Bożej aż do ostatniego pieniążka, całą nadzieję pokładają w opiece Maryi. Jeśli ogarniemy myślą dzieje Kościoła walczącego na ziemi znowu spotkamy się z dowodami troskliwej opieki Maryi. Wśród burz dziejowych, wstrząsających łodzią Kościoła, najwyżsi jego sternicy – Papieże uciekają się o pomoc Maryi. I nie doznają zawodu. Przeciwne wiatry uciszają się, wzburzone fale opadają, złowrogie chmury znikają. Kościół Chrystusowy zwycięża złe moce i z powagą pełni nadziemskie posłannictwo” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 299).

„Już w czasach apostolskich Przeczysta Matka Boża zajmuje szczególne miejsce w Kościele. Wskazuje na to wzmianka Dziejów Apostolskich o pierwszych wyznawcach Chrystusowych zebranych w Wieczerniku […]. Maryja otacza swą macierzyńską opieką umiłowaną trzódkę Chrystusową. Modli się w intencji Kościoła. Oświeca umysły Apostołów i wiernych swymi radami. Pociąga wonią swych cnót. Umacnia pośród doświadczeń. Apostołowie zaś synowską czcią i miłością otaczają Matkę ich ukochanego Nauczyciela, Pana i Boga. Prawdę Bożą i głęboką ku Niej cześć z pietyzmem przekazują następnym pokoleniom. […] Bądźmy przeto wierni Maryi, a staniemy się dobrymi dziećmi Matki Kościoła świętego. Bądźmy wierni Kościołowi, a będziemy zawsze rośli w czci i miłości ku Maryi” („Współczesna Ambona” 8(1957), s. 663-664).

Maryja – z woli Chrystusa – na wzgórzu Golgoty przyjęła rodzący się Kościół pod swoją matczyną opiekę. Później trwała z młodym Kościołem na modlitwie w Wieczerniku, oczekując na Dary Ducha Świętego. Jej matczyna obecność w Wieczerniku była potrzebna Apostołom. Jej matczyna opieka jest dziś potrzebna nam wszystkim, którzy odnajdujemy siebie w osobie umiłowanego Ucznia. Wpatrując się w postać Maryi – Matki Kościoła prośmy dziś w intencji wszystkich ochrzczonych, w intencji wszystkich Jej dzieci i wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                              módl się za nami.
Panno łaskawa,
Przybytku Ducha Świętego,
Wieżo Dawidowa,
Królowo Apostołów,

Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O zdrowie dla Ks. Biskupa Henryka Tomasika.
- W intencji nowo wyświęconych dziś w diecezji radomskiej kapłanów.
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Najświętsza Maryjo, błagam i dar życia wiecznego w niebie dla mojego tatusia.
- Kochana Mateńko, dziękuję za to, że jesteś. Proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy, o zbawienie duszy dla mojego taty, zdrowie dla moich dzieci. Daj siłę do pracy. Spraw, bym wróciła szczęśliwie do domu do mojej rodziny, bym odnalazła Miłość. Kocham Cię.
- Mateczko ukochana, bardzo Cię proszę i dziękuję za wysłuchanie, daj zdrowie i potrzebne łaski mojej samotnie żyjącej daleko ode mnie mamie. Bardzo za nią tęsknie.
- O błogosławieństwo dla naszego syna kapłana, dla wszystkich kapłanów, zwłaszcza tych, którym obiecaliśmy modlitwę.
- O wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłańskim dla ks. Mateusza Czernika, neoprezbitera z parafii Skrzyńsko, który dzisiaj sprawuje prymicyjną Mszę świętą.
- Proszę Cię, Maryjo, o zdrowie dla Gabrysi i o rozwiązanie problemów.
- Matuchno Ukochana, obdarz Ks. Neoprezbitera Krzysztofa Kołtunowicza wszelkimi łaskami, by był kapłanem pełnym Ducha Bożego.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

5 komentarzy:

 1. O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Prymasa Tysiąclecia Stena Wyszyńskiego w 36 rocznicę śmierci.

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko nasza, prowadź nas wszystkich do Twojego Syna, a wszystkim zmarłym wypraszaj łaskę nieba.

  OdpowiedzUsuń
 3. O nawrócenie moich dzieci wyjście z nałogu dla mojego syna i brata

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę Cię z całego serca o opiekę, modlitwę i wstawiennictwo, aby Maleństwo, które noszę pod sercem rosło zdrowo i aby wszystko się szczęśliwie rozwiązało we Wrześniu. Miej Nas w swojej opiece wraz ze swoim Synem. Amen

  OdpowiedzUsuń
 5. O wieczne spoczywanie za wszystkich zmarłych

  OdpowiedzUsuń