„Majówka ze Sługą Bożym” – 29 majaMatka Boża Pocieszenia

Oblubienica Ducha Świętego Pocieszyciela - BęczkowiceSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Wśród siedmiu darów Ducha Świętego mamy dar rady, z pomocą którego możemy zdobyć się na trzeźwy, nadprzyrodzony sąd, co czynić, czego unikać, zwłaszcza w trudnych wypadkach. Jak wszystkie łaski Boże, podobnie dar rady zawdzięczamy zasługom Chrystusa Pana. Z pełni «niedościgłych bogactw» Zbawiciela czerpiemy dobre rady w chwilach wątpliwości i niebezpieczeństw dla życia duszy. A błogosławiony podszept Bożego tchnienia dochodzi do nas za pośrednictwem Maryi, Matki Dobrej Rady” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 101).

„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. […] Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca. Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Św[iętego]” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 2).

Apostołowie czuwali wraz z Maryją oczekując na spełnienie się obietnicy Chrystusa. W Wieczerniku Kościoła także i my staliśmy się uczestnikami tego czuwania i Obdarowania. Duch Święty obdarza nas hojnie swymi Darami: mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności i pobożności, jak też darem bojaźni Bożej. Po Przewodniczką na drogach świadczenia o miłości Boga jest Maryja – Oblubienica Ducha Pocieszyciela. Wołajmy więc do Maryi, zawsze wsłuchanej w głos Ducha Pocieszyciela:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                              módl się za nami.
Panno wierna,
Przybytku Ducha Świętego,
Różo duchowna,
Królowo Apostołów,

Maryjo, Przeczysta i najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj nam obfite światła, moce i błogosławieństwo Boże” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O zdrowie dla Ks. Biskupa Henryka Tomasika.
- W intencji nowo wyświęconych dziś w diecezji radomskiej kapłanów.
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w 36. rocznicę śmierci.
- Matko nasza, prowadź nas wszystkich do Twojego Syna, a wszystkim zmarłym wypraszaj łaskę nieba.
- O nawrócenie moich dzieci wyjście z nałogu dla mojego syna i brata.
- Maryjo, proszę Cię z całego serca o opiekę, modlitwę i wstawiennictwo, aby Maleństwo, które noszę pod sercem rosło zdrowo i aby wszystko się szczęśliwie rozwiązało we wrześniu. Miej nas w swojej opiece wraz ze swoim Synem. Amen.
- O wieczne spoczywanie za wszystkich zmarłych.
- Proszę o modlitwę, aby Duch Święty otworzył oczy duszy mojego męża. O łaskę przyjęcia żywej wiary i zaufanie Bogu Wszechmogącemu i umiłowanie go bezgraniczne.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

4 komentarze:

 1. Maryjo, módl się za Nami, aby Maleństwo, które noszę pod sercem rosło zdrowo i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we Wrześniu. Proszę o opiekę, modlitwę i wstawiennictwo, aby wszystko było dobrze. Miej Nas w Swojej opiece Ty i Twój Syn. Amen

  OdpowiedzUsuń
 2. Wieczne Spoczywanie za wszystkich zmarłych

  OdpowiedzUsuń
 3. proszę o zdrowie , siły i wytrwanie w wierze.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten piękny czas majówek ze Sługą Bożym Bp. Piotrem niebawem się skończy, ale Ty Najukochańsza Matki uproś u Swego Syna łaski, byśmy nie stanęli w miejscu z modlitwą, ale szczerze i z ufnością zanosili prośby o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

  OdpowiedzUsuń