„Majówka ze Sługą Bożym” – 30 majaMatka Boża Loretańska – Loretto


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Po Wniebowstąpieniu Jezusa, Maryja występuje względem Apostołów jako ich Mistrzyni modlitwy. Wszak Matka Najświętsza przewodniczy podczas modlitw w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Św[iętego], a zarazem uczy, jak należy oderwać myśli od tego wszystkiego, co rozprasza, aby bez przeszkody zjednoczyć się z Panem Bogiem. Szczęśliwi Apostołowie, że mieli tak wspaniały wzór modlitwy przed oczyma! «Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i z Maryją, Matką Jezusową i z braćmi Jego» (Dz 1,14). Modlitewne skupienie Maryi i nam udziela zbawiennej nauki. Jakże nam tej nauki potrzeba!” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 321).
„Widzimy Ją w otoczeniu pierwszych kapłanów Chrystusowych, Apostołów, gdy wespół z nimi pośród gorących modłów oczekuje w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Św[iętego] (Dz 1,14). Pismo św[ięte] nie podaje nam bliższych szczegółów o roli, jaką Maryja spełniała w pracy Apostołów. Łatwo jednak możemy się domyśleć, jak wielką była ostoją w trudach pasterskich podejmowanych przez św. Jana, św. Piotra, pierwszego papieża, oraz przez innych Apostołów. Od Niej Apostołowie czerpali wiadomości o życiu Chrystusa Pana z okresu Jego dziecięcych i młodzieńczych lat. Ona udzielała im dobrych rad w chwilach wątpliwości. Ona cieszyła Apostołów w godzinach strapień i ucisku. Ona towarzyszyła ich wysiłkom i trudom modlitwami, jakie zanosiła przed tron Boży” („Kółko Różańcowe” 41(1951), s. 346).
Maryja – Oblubienica Ducha Świętego przewodzi dziś modlitwie całego Kościoła o dary Ducha Pocieszyciela. Już w Nazarecie Duch Święty zstąpił na Nią. Całe swe życie wędrowała w mocy Ducha. Po Wniebowstąpieniu trwała na modlitwie młodego Kościoła oczekującego na spełnienie się obietnicy danej przez Chrystusa. Może bez Jej obecności i modlitwy Apostołowie – jeszcze przecież wciąż wystraszeni – nie wytrzymaliby w Wieczerniku? I dziś Maryja przewodzi naszemu wołaniu: „Przyjdź, Duchu Święty!”. Wpatrując się w Jej postać z Loretto, nad którą umieszczono wyobrażenie Ducha Uświęciciela, pozdrówmy Maryję słowami przywołującymi tamto pierwsze obdarowanie łaską Ducha Świętego w Nazarecie:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                              módl się za nami.
Panno wierna,
Przybytku Ducha Świętego,
Wieżo z kości słoniowej,
Królowo Proroków,

Niepokalana Matko Boża, Królowo Apostołów, w Twoje dłonie składamy misyjny trud Kościoła!” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O zdrowie dla Ks. Biskupa Henryka Tomasika.
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Maryjo, módl się za nami, aby maleństwo, które noszę pod sercem rosło zdrowo i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we wrześniu. Proszę o opiekę, modlitwę i wstawiennictwo, aby wszystko było dobrze. Miej nas w swojej opiece, Ty i Twój Syn. Amen
- Wieczne spoczywanie za wszystkich zmarłych.
- Proszę o zdrowie, siły i wytrwanie w wierze.
- Ten piękny czas majówek ze Sługą Bożym Bp. Piotrem niebawem się skończy, ale Ty, Najukochańsza Matko, uproś u swego Syna łaski, byśmy nie stanęli w miejscu z modlitwą, ale szczerze i z ufnością zanosili prośby o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

25 komentarzy:

 1. Matko Boża pomóż mi

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boża proszę pomoż mi co dalej wskaz drogę bym nie błądzIła

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich prowadź do Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża proszę pomoż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża proszę weź pod opiekę mego męża i dzieci bo pobłądzili wskaz drogę do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę Matko Najświętsza o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o Dary Ducha Świętego, o zdrowie duszy i ciała, miej nas w swojej opiece i błogosław nam, za dzieci poczęte, za zmarłych, o nawrócenie grzeszników, za Przemka i jego rodzinę, za moich bliskich do Syna Swego nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 8. Prosze cię Matko Najswietsza o pogłębienie wiary dla mojej rodziny byśmy szli droga Pana naszego Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę Matko święta i zdrowie dla mojej rodziny -by moje sprawy zostały załatwione pomyślnie a szczególnie dzisuejsza: proszę spraw byśmy mogli żyć szczęśliwe w zgodzie i miłości ,proszę pomóż nam w trudnych naszych sprawach .Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża, błagam przywróć mi zdrowie :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Boża, błagam przywróć mi zdrowie :)

  OdpowiedzUsuń
 12. Jezu ufam Tobie i proszę pomoż nam

  OdpowiedzUsuń
 13. Matko Boża proszę pomoż chorym użyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 14. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę o modlitwę za męża i dzieci by się nawrocili

  OdpowiedzUsuń
 16. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod opiekę Swoją męża i dzieci by się nawrocili

  OdpowiedzUsuń
 17. Jezu uzdrow moje ciało i duszę prowadź mnie

  OdpowiedzUsuń
 18. Matko Boża proszę pomoż nam

  OdpowiedzUsuń
 19. Maryjo proszę Cię z całego mojego Serca o opiekę, modlitwę i zdrowie, aby Maleństwo, które noszę pod Sercem rosło zdrowo i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we Wrześniu. Miej Nas w swojej opiece wraz ze swoim Synem. Amen

  OdpowiedzUsuń
 20. O wieczne spoczywanie za wszystkich zmarłych

  OdpowiedzUsuń
 21. Mateńko Boża zawierzam Ci zdrowie mojej córki, wspomóż całkowite ustąpienie choroby, by mogła się cieszyć życiem rodzinnym i wychowywać dzieci.Bóg zapłać.

  OdpowiedzUsuń
 22. Maryjo Matko Boga, bądź naszą Wspomozycielka na każdy czas.

  OdpowiedzUsuń
 23. Matko Boża proszę napraw moje relacje z córką. Spraw by czuła się kochana i ważna, a mnie naucz jak z nią rozmawiać, by mój dom był jak twój w Nazarecie pełen ciepła i Miłości.

  OdpowiedzUsuń
 24. Najświętsza Panienko, zanieś do Pana prośbę o uzdrowienie naszego synka Fabiana.

  OdpowiedzUsuń
 25. Kochana Mateczko proszę Cię o zdrowie dla mojej Mamy

  OdpowiedzUsuń