„Majówka ze Sługą Bożym” – 31 maja

Fot. Ks. Mariusz Kołodziej

 

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca - RokitnoSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Im więcej człowiek uświadamia sobie związek z Panem Bogiem, tym lepiej rozumie obowiązek i potrzebę modlitwy. Najświętsza Panna wypełniała modlitwą dnie i godziny swego życia, bo w stopniu doskonałym zdawała sobie sprawę, jak bliski i dobry jest dla Niej Pan Bóg. W głębokiej pokorze ducha nazywa się niską służebnicą Bożą. W Panu Bogu uznaje swego Stwórcę i Najwyższego Zwierzchnika, od Którego w każdej chwili zależy, Któremu wszystko zawdzięcza, czym jest i co posiada. Z radością przeto wypowiada w kornych modlitwach swą zależność od Pana Boga. Z głębokim przekonaniem zapewnia, że we wszystkim chce być uległą świętej woli Bożej. Tyś moim Początkiem i najwyższym Celem życia – mówiła do Pana Boga. – Do Ciebie należę. Chcę zawsze pozostać Twoją własnością. Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmogącego. Czyż nie zawołała w Magnifikat: «Uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego» (Łk 1,49). Pokoju Jej duszy przeczystej nie mącił żaden cień grzechu. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca. Przyjaźń Maryi z Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego! […] Modlitwom Maryi przyświecają wielkie i szerokie cele: aby Pan Bóg, Ojciec miłosierdzia, był uwielbiony, aby na wszystkich ludzi z pokolenia na pokolenie spływały z nieba potoki światła, pociechy, pomocy, pokoju i szczęścia. Ile chwały przysporzyły Panu Bogu modlitwy Maryi? Ile dobrodziejstw i łask sprowadziły z nieba na ziemię? Matka Boża wzywa nas do udziału w swych modlitwach” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 1-3).
Uwielbiamy dziś Boga za Jego wielką miłość i za to, że „wielkie rzeczy czyni nam Wszechmocny”. Uwielbiamy Go dziś wraz z Matką Bożą, zawsze otwartą na Jego wolę. Maryja wsłuchuje się w wolę Chrystusa i jest dla nas zawsze wzorem w jej wypełnianiu. Jednocześnie cierpliwie wysłuchuje naszych próśb i przedstawia je Bogu Wszechmocnemu. Wpatrujemy się dziś, w ostatnim dniu maja, z zachwytem w obraz Matki Bożej z Rokitna. Matka Najświętsza przedstawiona jest na nim z odsłoniętym uchem, Jej twarz jest lekko przechylona w lewą stronę, a oczy przymknięte. To obraz Matki Bożej zasłuchanej, cierpliwie słuchającej, gotowej nieustannie pomagać. Z ufnością przedstawiajmy Jej wszystkie nasze prośby i z wdzięcznością wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.Matko Kościoła,                              módl się za nami.

Matko dobrej rady,

Przybytku Ducha Świętego,

Pocieszycielko strapionych,

Królowo Apostołów,Z utęsknieniem oczekujemy Cię, Matko – przybądź, nawiedź nas […]. Przynieś nam Jezusa, naszego Zbawiciela, Światłość narodów!” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O zdrowie dla Ks. Biskupa Henryka Tomasika.
- W intencji nowo wyświęconych dziś w diecezji radomskiej kapłanów.
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- O zdrowie dla brata Grześka. Aby udał się zabieg odblokowania tętnicy. Maryjo miej go w opiece.
- Matko Boża, pomóż mi.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi, co dalej, wskaż drogę, bym nie błądziła.
- Mateczko Ukochana, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich prowadź do Jezusa.
- Matko Boża, proszę, uzdrów moje ciało i duszę.
- Matko Boża, proszę, pomóż Kasi.
- Matko Boża, proszę, weź pod opiekę mego męża i dzieci, bo pobłądzili. Wskaż drogę do siebie.
- Proszę, Matko Najświętsza, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o Dary Ducha Świętego, o zdrowie duszy i ciała, miej nas w swojej opiece i błogosław nam, za dzieci poczęte, za zmarłych, o nawrócenie grzeszników, za Przemka i jego rodzinę, za moich bliskich, do Syna swego nas prowadź.
- Proszę Cię, Matko Najświętsza, o pogłębienie wiary dla mojej rodziny, byśmy szli drogą Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
- Proszę, Matko święta, o zdrowie dla mojej rodziny, by moje sprawy zostały załatwione pomyślnie, a szczególnie dzisiejsza: proszę spraw byśmy mogli żyć szczęśliwe w zgodzie i miłości; proszę, pomóż nam w trudnych naszych sprawach.
- Matko Boża, błagam przywróć mi zdrowie.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż nam.
- Matko Boża, proszę, pomóż chorym. Ulżyj im w cierpieniu.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Proszę o modlitwę za męża i dzieci, by się nawrócili.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod opiekę swoją męża i dzieci, by się nawrócili.
- Jezu uzdrów moje ciało i duszę. Prowadź mnie.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam.
- Maryjo, proszę Cię z całego mojego serca o opiekę, modlitwę i zdrowie, aby maleństwo, które noszę pod sercem rosło zdrowo i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we wrześniu. Miej nas w swojej opiece wraz ze swoim Synem. Amen.
- O wieczne spoczywanie za wszystkich zmarłych.
- W naszych własnych intencjach…
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Jutro rozpoczynamy nowennę za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego przed jego 115. rocznicą urodzin. Serdecznie zapraszamy!

22 komentarze:

 1. Bądź uwielbiona Panno Maryjo teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boża proszę pomoż mi wskaz drogę

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko proszę pomoż mi bo brakuje mi siły

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża proszę pomoż mężowi i dzieciom by odnaleźli drogę do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę Mateczko za mężem by zostawił ta kobietę

  OdpowiedzUsuń
 7. Dziękuję Ci Matuchno kochana za wszystkie łaski jakie otrzymuję wraz z najbliższymi za Twoim wstawiennictwem. Poproś Syna Swego, aby zajął się wszystkimi troskami z jakimi przyszło mi się zmierzyć. Proś Go o przymnożenie wiary, nawrócenie błądzących, za dusze czyścowe i za kapłanów, aby mieli wiele siły w swoich kapłańskich posługach.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo, proszą o pokój, nadzieję, radość serca i szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty. Jezu ufam Tobie.Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami!

  OdpowiedzUsuń
 9. Jezu ufam Tobie i proszę pomoż nam

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża proszę weź nas pod Swą opiekę i prowadz

  OdpowiedzUsuń
 11. MATKO BOŻA PROSZĘ CIĘ O ZDROWIE DLA MNIE I TYCH , KTÓRYCH NOSZĘ W SWOIM SERCU, O DAR MOWY DLA JULKI. PANIE JEZU UFAM TOBIE.

  OdpowiedzUsuń
 12. Maryjo, proszę Cię z całego Serca, aby Maleństwo, które noszę pod sercem rosło zdrowo i wszystko się szczęśliwie rozwiązało we Wrześniu. Miej Nas w swojej opiece wraz ze swoim Synem. Proszę o Waszą opiekę, modlitwę i wstawiennictwo. Amen

  OdpowiedzUsuń
 13. Za wszystkich zmarłych wieczne spoczywanie racz Im dać Panie

  OdpowiedzUsuń
 14. Wybacz mi Maryjo wszystkie złe rzeczy i miej Nas w swojej opiece

  OdpowiedzUsuń
 15. Panie Jezu, uwolnij moją rodzinę od zgniłych owoców a napełnij nas Swoim Duchem Świętym, nawróć nas całkowicie do Siebie i prowadź do Naszego Ojca w Niebie. Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca, a wszystkim zmarłym daj pokój w Niebie.

  OdpowiedzUsuń
 16. Mamuniu Kochana miej w swojej opiece mnie i moją rodzinę, błagam pomóż rozwiązać pomyślnie wszystkie sprawy, ratuj nas, uzdrów nas, błogosław nam Maryjo.

  OdpowiedzUsuń
 17. Proszę Mateczko za mężem Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 18. Matko Boża dziękuję za wszystko i proszę weź pod opiekę mego męża i dzieci

  OdpowiedzUsuń
 19. Jezu ufam Tobie i proszę zajmij się tym

  OdpowiedzUsuń
 20. Mateńko ukochana dziękuję za piątkę moich dzieci i zięcia, proszę otocz ich płaszczem swojej opieki i prowadź drogami wyznaczonymi przez Boga. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nimi

  OdpowiedzUsuń
 21. Matko Kapłanów dziękuję za powołanie naszego syna, otocz go swoją troską i wszystkich kapłanów.
  Biskupie Piotrze wstawiaj się za nimi

  OdpowiedzUsuń
 22. Matko Boża, proszę, módl się o uratowanie przyjaźni i tego, co w niej najlepsze.
  Biskupie Piotrze, módl się za nami

  OdpowiedzUsuń