„Majówka ze Sługą Bożym” – 5 maja

Archiwum Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Matka Boża Bolesna – „Misericordia Domini”

 

- SulisławiceSługa Boży Biskup Piotr uczył:

„Pan Bóg tak bardzo pragnie naszej świętości i podobieństwa do Jezusa Chrystusa… Aby w nam w tym dopomóc, daje nam za przykład Najśw[iętszą] Maryję Pannę. Wzór to ludzki – bo Maryja należy do istot stworzonych, jest człowiekiem, jak my. Wzór pewny, niezawodny – bo Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Wzór nam dostępny, bliski, serdeczny – bo Maryja jest Matką naszą. Od matki ziemskiej, bez wysiłku nauczyłeś się mowy, pacierza, szacunku dla pracy, miłości ludzkiej, a może… niepostrzeżenie zaciągnąłeś również jaką wadę. Czyż obcowanie z Matką Niebieską miałoby na twą duszę mniejszy wpływ wywierać? – Poddaj się temu wpływowi bez obawy, bez zastrzeżeń. Od Maryi przejmiesz tylko to, co szlachetne, piękne, święte. Ona Mistrzynią wszystkich cnót życia chrześcijańskiego. Na dobry przykład matki każdy jest wrażliwy. […] W tym tkwi sekret oddziaływania Maryi na duszę wszystkich ludzi, że Ona – najchwalebniejszą Matką naszą, a my Jej dziećmi. Wszyscy przeto za przykładem Przenajświętszej Matki podążajmy drogą cnót Jej przedziwnych” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 34-35).


Pomyślmy dzisiaj o roli Matki Bożej w naszym życiu – ileż Jej zawdzięczamy!. Niech wdzięczność stanie się dziś mocno obecna w naszych sercach za Dar Matki Bożej. Wpatrując się w Sulisławski Obraz, z dziecięcą miłością wołajmy do Niej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.Matko Miłosierdzia,                                                            módl się za nami.

Matko przedziwna,

Panno roztropna,

Stolico mądrości,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,„Kapłańskim sercem i słowem zaapelujmy do wiernych, by według możności, podążyli do Sulisławic […]. Ci zaś, którzy nie będą mogli osobiście stanąć przed majestatem Pani Ziemi Sandomierskiej, niech tam przenoszą się duchem na skrzydłach modlitwy owianej wdzięcznością i pełnej dziecięcego oddania” (Sł. B. bp Piotr Gołębiowski).

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O uzdrowienie mojej czteroletniej wnuczki Lily z choroby nowotworowej.
- Matuchno oddal ode mnie ten problem. Proszę niech zostanie zamknięty i pozwól mi wracać do domu wtedy, kiedy chcę.
- Mateczko Ukochana, weź pod opiekę męża i dzieci, by odnaleźli drogę do Boga.
- Matko Boża, proszę pomóż mi. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę pomóż chorym.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Mateczko Boża, pomóż mi, bo nie mam siły.
- Matko Boża, proszę, wskaż drogę mężowi, bo się pogubił.
- Matuchno Ukochana, miej naszą rodzinę w swej opiece, aby zawsze była z Chrystusem i Tobą.
- W naszych własnych intencjach...
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

8 komentarzy:

 1. Matko Boża proszę weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boża proszę weź męża pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boża proszę o Twa opiekę nad dziećmi i mężem

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. nabraniu poczucia wartosci, wyleczenia z nerwicy

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiącym i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 7. W intencji Bogu wiadomej .

  OdpowiedzUsuń
 8. Matuchno Ukochana uproś u Swego Syna łaskę nieba dla mojej Teściowej Zofii.

  OdpowiedzUsuń