„Majówka ze Sługą Bożym” – 4 maja

www.niedziela.pl

Matka Pięknej Miłości

– Skrzyńsko

 

 

Sługa Boży Biskup Piotr uczył:

„Kościół św[ięty] […] stosuje do Maryi zaszczytny tytuł Matki Pięknej Miłości. Nie tylko dlatego, że Maryja góruje miłością nad ludźmi i aniołami, ale ponadto dlatego, że Matka Najśw[iętsza], na wskroś przeniknięta Miłością Bożą rodzi ją w duszach ludzkich, które zbliżają się do Niepokalanej Dziewicy – Matki Syna Bożego. Jakże szlachetny i silny wpływ wywiera Maryja potęgą Miłości Bożej na swego Przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, na czułą duszę św. Jana Ewangelisty, na innych Apostołów oraz na pierwszych Wyznawców Chrystusowych, którzy mieli szczęście oglądać słodkie oblicze Maryi, słyszeć Jej głos, wchłaniać Chrystusową woń Jej cnót. Życiorysy Świętych Pańskich wyraźnie pouczają, że duchowe obcowanie z Maryją kształtuje w sercu to, co największe w człowieku: Miłość Bożą. […] I tobie Maryja okaże się Matką Pięknej Miłości […]. Ale proś o to Maryję gorąco dla siebie i dla bliźnich w modlitwie różańcowej. Szepcząc słowa pozdrowienia anielskiego, zatapiając się w rozważaniu tajemnic różańcowych, odczujesz w swym sercu iskrę Miłości Bożej. Iskra ta nie zgaśnie w tobie, bo Maryja ją podtrzyma i przemieni w płomień, który swym żarem ogrzeje twą duszę i udzieli się drugim. Siłą Miłości Bożej podbijać będziesz Chrystusowi Panu serca tych, którzy żyją z dala od Niego. Przy boku Maryi staniesz się apostołem Miłości!” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 70-71).

Pragniemy bliskości Matki Pięknej Miłości! Ona uczy nas kochać Boga i ludzi. Ona kocha każdego z nas. Niech wdzięczność za Bożą Miłość zagości z mocą w naszych sercach, a wpatrując się w łagodne oblicze Matki Pięknej Miłości módlmy się do Niej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Panno nad pannami,                  módl się za nami.
Matko łaski Bożej,
Panno wierna,
Różo duchowna,
Królowo wszystkich Świętych,

„Wszystkie nasze myśli i pragnienia […] składamy w Twoje macierzyńskie ręce, Maryjo, wielka nasza Wynagrodzicielko przed obliczem Bożym, nieodłączna Towarzyszko Jezusa Chrystusa, w poniżeniu Jego męki i w chwale zmartwychwstania. Matko Pięknej Miłości, Pani Jasnogórska i Królowo Polski, prowadź nas i posługuj się nami” (Sł. B. bp. Piotr Gołębiowski).

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- Maryjo, Królowo Polski, proszę Cię przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego o modlitwę o uzdrowienie mojego kolegi Łukasza i koleżanki Justyny, o nawrócenie Marcina, Artura i Zsolta, za rodziców, dziadków i rodzeństwo, za moją narzeczoną Gosię, za rząd RP i polityków, aby kierowali się dobrem ludzi, za nienarodzone dzieci, aby nie były zabijane, za dusze czyścowe, za ludzi prześladowanych za ich poglądy, wygląd, pochodzenie.
- W intencji pani Marii Szczesiul – o wszelkie łaski Boże z okazji wczorajszych imienin i urodzin.
- W intencji wczoraj narodzonej Patrycji i jej mamy – Karoliny.
- Matko Boża, proszę Cię, pomóż mi zdać maturę.
- Matko Boża, zjednocz nas, by zapanował pokój na ziemi.
- Matko Boża, błagam Cię, otocz opieką moją córcię i całą moją rodzinę.
- Mateczko pomóż.
- Matko Boża, proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Mateczko ukochana, proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę, uzdrów moje ciało i duszę, wskazuj właściwą drogę.
- Matko Boża, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz dla wszystkich chorych – ulżyj im w cierpieniu.
- Matko Boża, proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny. Otocz nas swoją opieką.
- Matko Przenajświętsza, błagam, otocz opieką moją córkę, męża i całą moją rodzinę oraz pomóż mi rozwiązać moje problemy. Wybacz nam nasze grzechy, którymi Ciebie i Twego Syna obraziliśmy. Hania.
- Proszę o łaski dla naszej rodziny.
- Matko, proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla moich dzieci i całej rodzinki oraz o zdanie matury dla Emiliana.
- Matuchno Kochana, zabierz ode mnie wszelkie utrapienia, strach, lęki, pomóż zaufać! Proszę o zdrowie dla męża, naszego synka, dla moich rodziców i teściów oraz całej rodziny.
- Pomóż córce zdać maturę.
- Proszę o pomoc w rozwiązaniu wiadomych spraw. Proszę o opiekę nade mną i moją rodziną.
- O łaskę nawrócenia syna Filipa.
- Proszę o pomoc wiadomych sprawach i o łaski dla całej rodziny.
- O Matko, miej w opiece mnie i moją rodzinę, zabierz proszę kłopoty nasze i pomóż żyć. Pozdrów, Maryjo, Boga Wszechmogącego od nas i wyproś Łaskę dla nas.
- Proszę, Matko, ukochana pozbyć się długów na zawsze.
- Matuchno, proszę Cię o wstawiennictwo za Martyną. Daj jej światło umysłu, aby dobrze zdała maturę, daj jej spokój i dobry umysł. Do tej pory z Tobą i z Jezusem pokonała swoją chorobę, miej ją i teraz w swojej opiece. Mama Agnieszka.
- Proszę o rozwiązanie wszystkich moich spraw. Abyśmy pogodzili się i od nowa zaczęli życie, a obca kobieta odsunęła się od mojego męża.
- O to, by Chrystus był Panem mej rodziny!
- Matko Boża, proszę Cie o potrzebne łaski w walce z nałogiem alkoholowym i depresją dla mojego męża Romana. I o miłość w naszym małżeństwie i rodzinie.
- Matko Najświętsza, Królowo Polski, proszę o pomyślne zakończenie sprawy… Miej w opiece całą moją rodzinę, wstawiaj się za nią u swojego Syna Jezusa Chrystusa. Módl się za nami grzesznymi…
- Matko Boża, proszę o zdrowie i spokój dla całej mojej rodziny, znajomych!
- Proszę o modlitwę za Stanisława, o uwolnienie i zdrowie, za moją rodzinę – o zdrowie, wiarę i pracę, za Ojczyznę i w intencji, którą noszę w sercu.
- Najpiękniejsza Królowo nasza, proszę Cię, otocz opieką moją rodzinę! Ty najlepiej wiesz, co teraz przeżywam, proszę bądź dla mnie siłą i wsparciem. Wstaw się za mną u swojego Syna. Dziękuję Matko Kochana!
- Kochana Matko, pomóż Jakubowi zdać maturę. Miej go w swojej opiece. Amen.
- Bardzo proszę, Matko, Królowo Polski, pomóż mi, aby w mojej rodzinie zapanowała zgoda, szacunek i oddal zawiść, zazdrość. Daj moim synowym dar miłości matczynej i rodzinnej.
- Maryjo, proszę, pomóż duszom w czyśćcu cierpiącym i dzieciom nienarodzonym.
- Mateczko, proszę pomóż, by mąż nie błądził. Wskaz właściwą drogę.
- Maryjo, pomóż mi w podjęciu trudnych decyzji, opiekuj się mną i całą rodziną.
- O uzdrowienie wuja oraz zdrowie, pokój serca dla całej rodziny i dla mnie oraz w intencjach Panu Bogu wiadomych.
- Maryjo, proszę o zdrowie dla mojej rodziny i wszystkich ludzi.
- Matuchno Najukochańsza, uproś u Swego Syna łaskę jak najlepszego przygotowania się do Pierwszej Komunii świętej dla Amelki, Szymona i Bartka (rodzeństwo cioteczne), aby tę chwilę którą niebawem przeżyją, miały w sercu i pamiętały całe życie.
- Matko Przenajświętsza, błagam Cię, otocz opieką mojego syna, jego żonę i wnuczkę. Pomóż im rozwiązać swoje problemy rodzinne, aby mój syn powrócił do swojej rodziny – żony i dziecka – i nigdy ich nie opuszczał. Przebacz nam nasze grzechy, którymi obraziliśmy Ciebie i Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
- O wszelkie łaski Boże dla całej mojej rodziny, szczególnie dla Piotra i Kacpra.
- Matko Przenajświętsza, proszę Cię o opiekę i zdrowie dziecka, które noszę w sobie i szczęśliwe rozwiązanie. Miej nas w swojej opiece. Amen.
- Mateczko, proszę w intencji cioci Bernadzi. Bądź przy niej i opiekuj sie nią, kiedy wszyscy ją opuścili.
- Maryjo, Matko moja, miej mnie w swojej opiece. Uproś mi błogosławieństwo Twojego Syna na pracę zawodową i posługę wspólnotową oraz świętość życia i zadowolenie z szarej codzienności. Syn.
- Proszę Cię, Najdroższa Matko, o zdrowie i opiekę dla mojej rodziny, o wstawiennictwo za zmarłych. Dziękuję serdecznie za wszystkie otrzymane łaski i opiekę matczyną.
- Maryjo, proszę Cię o zdrowie dla rodziców i dla mojej córeczki. O pojednanie dla naszej rodziny. O pokój miłość i zrozumienie na całym świecie. Dziękuje za wszystkie otrzymane łaski. Przygarnij nas do siebie, Matko Najukochańsza!
- Proszę o modlitwę w moich ciężkich sprawach, aby Mateczka wstawia się za mnie do Pana naszego Jedynego. Wierzę z całego serca.
- Matko Boża, proszę o nawrócenie mojego męża i moich synów! 
- Matko Boża, proszę Cię o zdrowie dla mojego taty, gdyż jest bardzo chory, ja też jestem bardzo chora i mój chory na serce syn i o zdrowie mojej chorej córki i o zdrowie reszty synów.
- W naszych własnych intencjach...
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu (poniżej) lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .7 komentarzy:

 1. Mateczko Ukochana wez pod opieke męża i dzieci by odnalezli droge do Boga

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boza proszę pomoż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boza prosze pomoz chorym

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Boża pomoz mi bo nie mam siły

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boza proszę wskaz drogę mężowi bo się pogubił

  OdpowiedzUsuń
 7. Matuchno Ukochana miej naszą rodzinę w Swej opiece, aby zawsze była z Chrystusem i Tobą.

  OdpowiedzUsuń