Idziemy jego śladami…Święci wołają o świętość

 (12 VI 1999 r.)


W czasie Mszy świętej w Sandomierzu, 12 czerwca 1999 r., św. Jan Paweł II mówił:
„Pragnę w szczególny sposób wspomnieć sługę Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, który strzegł powierzonej mu owczarni z łagodnością i wytrwałością. Obecnie, jak wiemy, trwa proces beatyfikacyjny tego dobrego pasterza diecezji sandomierskiej”.
Podczas tej samej pielgrzymki do Polski, cztery dni później Papież mówił:
„Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. […] Święci wołają o świętość”…
Módlmy się, by słowa świętego Papieża spełniły się także poprzez wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Niech się tak stanie!

Dziś Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mówi i do nas:

„Ufajmy w nieustającą pomoc Bogurodzicy-Dziewicy
i naszych Świętych Patronów!”.

8 komentarzy:

 1. Matko Boża proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 2. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę za męża o nawrócenie

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża proszę pomóż mi Ty wiesz dodaj siły

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Boża proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń