Nowenna - dzień 9Dzień IX

Dźwigający krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem

Słowo Boże:Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23-24).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jest to głęboka tajemnica, że Jezus Chrystus nie w inny sposób, lecz przez krzyż i zmartwychwstanie swoje pojednał rodzinę ludzką z Ojcem. Odtąd każde cierpienie ludzkie ma wielką wartość apostolską, jeśli zostanie złożone Panu Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym i Jego Bolesną Matką”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się również w następujących intencjach:
- O zdrowie dla Ks. Biskupa Henryka Tomasika.
- O łaskę zdrowia dla ks. Pawła.
- O uzdrowienie chorej pani Sabiny.
- Sługo Boży, wyproś łaskę uzdrowienia dla mojego synka, bo kto jak nie Bóg jest jego najlepszym Lekarzem.
- Maryjo, dziękuję za cud narodzin synka mojego brata. Proszę o łaski dla całej rodziny. Jezu, ufam Tobie! Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
- Proszę o opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny i dobrą pracę, wiarę, nadzieję i miłość, o dary Ducha Świętego. Za Ojca Świętego i całe duchowieństwo. Za dusze zmarłych – w czyśćcu cierpiące, o nawrócenie grzeszników.
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za mną, bym podołał przyjętym zobowiązaniom wobec brata.
- Błagam o rozwiązanie mojej trudnej sytuacji finansowej, o spłatę moich długów, o błogosławieństwo Boże dla mnie i całej mojej rodziny, o zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. Błagam…
- W naszych własnych intencjach…

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład wytrwałej i ufnej drogi życia Sługi Bożego Biskupa Piotra idącego za Chrystusem dźwigającym krzyż.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego męstwo w znoszeniu trudności i cierpień, niesprawiedliwości i represji, pogardy i poniżenia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego umiłowanie Chrystusowego Krzyża i bycie Jego Świadkiem.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

13 komentarzy:

 1. Dziękuję za udaną operację oka mojej Mamy. Dziś mija rok. Za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra i nowenny ku niemu wówczas kierowanej wszystko się udało. Mama widzi. Proszę o wielką wiarę dla niej i ufność przez ręce Maryi.

  OdpowiedzUsuń
 2. O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla mojej córki Jzabeli w 22 rocznicę urodzin ....

  OdpowiedzUsuń
 3. Sługo Boży Biskupie Piotrze proszę wstaw się za mężem i dziećmi by się nawrócił

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę pomóż mi by mąż się nawrócił wskaż mu drogę

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu ufam Tobie proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Boża proszę uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Boża proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 10. Ojcze proszę O błogosławieństwo dla mojej Rodziny i łaskę miłości ,zgody i wiary na dalszą lata małżeństwa

  OdpowiedzUsuń
 11. Dobry Przewodniki wyjednaj u Ojca Najwyższego szczęśliwą podróż i powrót dla mojej Rodziny.Chroń od złego.

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o łaskę zdrowia dla Rodziców I opieka Maryi

  OdpowiedzUsuń
 13. Za Twoim posrednictwem dziękuję za wszystkie łaski. Proszę wstawiennictwo u Boga.

  OdpowiedzUsuń