Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymJan Chrzciciel wysuwa na pełne światło osobę Chrystusa


„Usuwając siebie w cień, jednocześnie Jan wysuwa na pełne światło osobę Chrystusa Pana. Z całym przekonaniem stwierdza, że Odkupiciel świata już przyszedł na ziemię, zamieszkał między ludźmi, ale oni Go nie znają, gdyż żyje w ukryciu. A pragnąc przynajmniej ogólnie zapoznać słuchaczy z postacią Chrystusa Pana, Jan Chrzciciel głosi Jego odwieczność i wielkość.
Choć Jezus Chrystus narodził się nieco później od Jana i później od niego rozpocznie swą publiczną działalność, to jednak istnieje znacznie dawniej, gdyż jako Pan Bóg żyje od wieków na łonie Ojca swego. Dlatego Chrystus Pan jest prawdziwą wielkością, wobec której «prochem i niczem» jest to wszystko, co tu na ziemi wielkim się nazywa. Jan ma tak wzniosłe pojęcia o Chrystusie Panu, że nie czuje się godnym spełnić względem Niego nawet tak niskiej posługi, jaką jest rozwiązanie rzemyka u trzewika Zbawcy świata.
Piękny przykład głębokiej pokory i czci względem Chrystusa Pana! Idźmy za tym przykładem, aby nie stosowały się do nas słowa Jana: «Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie». Mamy przecież wśród siebie Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Czy Go znamy, czy wiemy kim On jest? Czy otaczamy Go tą czcią, jakiej jest godzien?
On jest Tym, który odwiecznie pochodzi od Ojca, jako Bóg z Boga, Światłość ze Światłości; On jest Tym, który stał się człowiekiem, żył na ziemi przez 33 lata, przypieczętował swe życie śmiercią krzyżową, poniesioną dla zbawienia ludzkości; On jest Tym, który zasiadł po prawicy Ojca, skąd króluje nad niebem i ziemią, a Jego królestwo nie zna końca. Ten sam Bóg żywy, wobec którego korzył się Jan Chrzciciel, przebywa z nami dniem i nocą, ukryty pod postaciami chleba.
Zbliżajmy się często do Niego! Nawiedzajmy chętnie Eucharystycznego Pana, aby na serdecznych z Nim rozmowach lepiej Go poznać, goręcej umiłować, a własną duszę podnieść i pokrzepić.
Przyjmujmy często Jezusa Chrystusa w Komunii świętej jako pokarm duszy, aby Boski Zbawca żył i działał nie tylko pośród nas, ale również w nas”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 51, s. 2
24 VI 2017 r.

Przypominamy o trwającym konkursie: 

„Milion w czwartek? Milion w niedzielę?”


Szczegóły znajdziesz TUTAJ! Zapraszamy! :)16 komentarzy:

 1. Długo Boży proszę wyjednaj u Ojca potrzebne łaski dla moich bliskich.Chroń od złego I obdarz darami Ducha św. Anię,Wojtka i Ada.Dziękuję za 23 lata małżeństwa i proszę dalsze błogosławieństwo. JEZU UFAM TOBIE

  OdpowiedzUsuń
 2. Ojcze proszę o zdrowie i pogodną starość dla Rodziców. Dziękuję za Nich.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o nawrócenie rodziny Siostry i zdrowie dla Dorotki i Basi.

  OdpowiedzUsuń
 4. dziękuję za wszelkie otrzymane łaski i proszę o błogosławieństwo, dobrą pracę , wiarę nadzieję i miłość dla całej moje rodziny, dla bliskich mi osób , o nawrócenie o porzucenie nałogów, Dary Ducha Świętego

  OdpowiedzUsuń
 5. Jezu ufam Tobie i proszę zajmij się tym

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża proszę weź pod Swą opiekę męża i dzieci by się nawrocili

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Ukochana proszę uzdrow Kasię i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 10. Jezu ufam Tobie i proszę uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 11. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Boża proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 14. Jezu proszę zajmij się tym bo brak mi siły

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Boża proszę weź pod swą opiekę męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 16. Proszę o modlitwę za chorych ulżyć im Jezu

  OdpowiedzUsuń