Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymGroby Apostołów zbliżają nas do Chrystusa Pana


„Udaliśmy się po południu do bazyliki św. Piotra, ucałowaliśmy stopę starożytnego posągu Księcia Apostołów i klęknęliśmy do modlitwy przy Jego grobie. W najbliższą niedzielę […] odprawiliśmy koncelebrowaną Mszę świętą przy grobie św. Pawła, w bazylice Apostoła Narodów, za murami miasta. Groby Apostołów Piotra i Pawła zbliżają nas do Chrystusa Pana, który powołał Piotra, aby stał się fundamentem i głową widzialną Kościoła, Pawła jako naczynie wybrane i narzędzie, by «poniósł imię Jezusowe do pogan, i królów, i synów Izraela» (Dz 9,15).
Groby te, sięgające korzeni Kościoła Chrystusowego, wzywają nas, abyśmy dziękowali Panu Bogu za dar wiary i błagali o wytrwanie w niej do ostatniego tchu życia. […]
W przeddzień wyjazdu z Rzymu, na zakończenie pielgrzymki udaliśmy się do grobu Księcia Apostołów na modlitwę, a opuszczając bazylikę, ucałowaliśmy stopę posągu św. Piotra Apostoła, żyjącego obecnie w Papieżu Pawle VI.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Odezwa po odbyciu pielgrzymki do Grobów Apostolskich”


Dziś przypadają imieniny Sł. B. Biskupa Piotra Pawła Gołębiowskiego.

Przez jego wstawiennictwo pomódlmy się w bliskich nam intencjach:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl). 

29 VI 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz