Prefekt Kongregacji Nauki Wiary przy grobie Sługi Bożego


Prosiłem o jego błogosławieństwo

i aby został wyniesiony na ołtarze!W sobotę, 17 czerwca 2017 r., w godzinach porannych, w czasie swojej wizyty w diecezji sandomierskiej Kard. Gerhard Müller – Prefekt Kongregacji Nauki Wiary nawiedził katedrę sandomierską i modlił się przy grobie Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego. Gościowi z Watykanu towarzyszył Bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski.
Kard. Gerhard Müller chciał nawiedzić grób Biskupa, który doświadczył wielu represji ze strony komunistycznych władz reżimowych, a jedną z nich był brak zgody na jego wyjazd na obrady Soboru Watykańskiego II. Po zwiedzeniu sandomierskiej katedry Prefekt watykańskiej kongregacji zszedł do krypt katedralnych i poprowadził modlitwę przy grobie Sługi Bożego. Następnie w wyłożonej tam księdze umieścił wpis w swym ojczystym języku.

 

W tłumaczeniu na język polski:
Podczas nawiedzin Sługi Bożego Piotra Gołębiowskiego, Biskupa Sandomierskiego, prosiłem o jego błogosławieństwo i aby został wyniesiony na ołtarze!
                                                 Gerhard Kard. Müller
                                       Prefekt Kongregacji Nauki Wiary
17 czerwca 2017 r.


W czasie nawiedzin przez Kardynała i Biskupa Sandomierskiego grobu Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego obecni byli również pracownicy Kongregacji Nauki Wiary: Ks. Prał. Sławomir Śledziewski, Ks. Prał. Albert Warso i Ks. Krzysztof Cisek, jak też Ks. Prał. Zygmunt Gil – proboszcz katedry sandomierskiej, Ks. Kan. Roman Janiec – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu i ks. Kan. Tomasz Lis – kierownik sandomierskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”, któremu dziękujemy za dokumentację fotograficzną z tej wizyty.

Fotografie: Ks. Tomasz Lis
 

9 komentarzy:

 1. Sługo Boży Biskupie Piotrze proszę wstaw się za mężem i moją rodzinę oraz znajomymi u Pana Boga

  OdpowiedzUsuń
 2. Jezu ufam Tobie i proszę zajmij się tym bo brak mi siły

  OdpowiedzUsuń
 3. Sługo Boży Biskupie Piotrze proszę wstaw się u Mateczki za moją rodziną

  OdpowiedzUsuń
 4. Sługo Boży Biskupie Piotrze proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Sługo Boży Biskupie Piotrze proszę wstaw się u Matki Bożej za mężem i dziećmi by się nawrócił. BÓG zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz wskaż drogę by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 7. Jezu ufam Tobie i proszę uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o modlitwę za męża o nawrócenie

  OdpowiedzUsuń