Sobotni promień słońca
„W jednym z objawień, udzielonych dzieciom z Fatimy, Najświętsza Maryja Panna mówiła: «Jezus chce, bym była więcej znana i miłowana… Chce On wprowadzić cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje ratunek. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą. Jako kwiaty je przed Jego tronem postawię». Niepokalane Serce Maryi godne jest szczególnej czci. Wszak to – Serce Matki Bożej, istoty po Panu Bogu najświętszej i najdoskonalszej. Serce najbardziej podobne do Najświętszego Serca Jezusowego. Serce bogate w łaski Boże i najwznioślejsze przeżycia. Wezbrane było radością, gdy Najświętsza Panna przeżywała tajemnice Zwiastowania, Nawiedzenia, Bożego Narodzenia… Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Przejęte było bólem w godzinach męki Pana Jezusa, zwłaszcza na Kalwarii, pod krzyżem. Teraz uwielbione Serce Maryi w niebie napełnia szczęście bez miary.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
W pierwszą sobotę miesiąca oddajemy cześć Tobie, Matko Boża i z wdzięcznością czcimy Twoje Niepokalane Serce. Prosimy Cię, Pani z Fatimy, uproś grzesznikom łaskę nawrócenia. Módl się za nami, by dobry Bóg zachował nas wszystkich od ognia piekielnego.
Odpowiadając na Twoje polecenie, modlimy się w intencji wszystkich grzeszników. Modlimy się Różańcem, rozważając teraz tajemnicę Wniebowzięcia Matki Bożej:

- Ojcze nasz…
- 10 Zdrowaś Maryjo…
- Chwała Ojcu…

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu i wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołajmy:
„Z pełnym zaufaniem oddajemy się Tobie, Przeczysta Matko, w dobrowolną niewolę miłości, prowadź, wspomagaj, uświęcaj, uproś nam ducha ofiarnej miłości Boga i bliźnich”.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

1 lipca 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz