Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymBędziemy zawsze wierni krzyżowi Chrystusowemu


„Tajemniczym znakiem Jezusa Chrystusa jest krzyż. Wobec tego znaku nie ma obojętnych. Ujawnia on tajniki serc ludzkich. U jednych budzi sprzeciw, bunt, nienawiść. U innych wiarę, uwielbienie, miłość aż do szaleństwa. Na czele niezliczonej rzeszy ludzi, skupiających się z religijną czcią pod krzyżem Chrystusowym, stoi Maryja, której duszę, według przepowiedni Symeona, przeniknął ostry miecz cierpienia. […]
Głębsze znaczenie krzyża Chrystusowego zrozumieliśmy dopiero wtedy, gdy stanęliśmy w obliczu twardego obowiązku wymagającego od nas poświęcenia albo zetknęliśmy się oko w oko z cierpieniem. Poznaliśmy wówczas, że krzyż Chrystusowy jest nie tylko przedmiotem czci religijnej, ale wchodzi w nasze codzienne życie, by nadać mu znamię wyrzeczenia i ofiary. Jak stanowczo brzmią słowa, które Jezus Chrystus wypowiedział do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!» (Łk 9,23). Z krzyżem spotykamy się codziennie. Są nim nakazy prawa Bożego i kościelnego, wymagające wyrzeczeń w imię wyższego dobra. Są nim obowiązki własnego stanu, zawodu. Są nim wreszcie cierpienia w różnej postaci, które choć łagodzone przez postęp ludzkości w dziedzinie wiedzy i techniki, przecież nie przestają towarzyszyć pielgrzymowaniu naszemu na ziemi.
Jak się zachować przy spotkaniu z krzyżem? Maryja uczy nas swym przykładem wierności krzyżowi w życiu codziennym. W duchowej rozterce co wybrać: nakaz sumienia czy chwilową przyjemność, doczesną korzyść? Okażemy wierność krzyżowi, gdy pójdziemy za głosem sumienia. W wypadku choroby, nieszczęścia, straty bliskich osób będziemy wierni krzyżowi powtarzając za konającym Jezusem: «Ojcze mój, nie jak Ja chcę, ale jak Ty… niech się stanie wola Twoja» (Mt 26,39.42). Wierność krzyżowi wzywać nas będzie do składaniu P[anu] Bogu wciąż nowych ofiar. Stanie się dla dusz naszych źródłem przeobfitych łask i zbliżać nas będzie do Ukrzyżowanego Pana. […]
Idźmy śladami Świętych naszych braci! Oddani Maryi, pod Jej opieką, będziemy zawsze wierni krzyżowi Chrystusowemu, w którym jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Współczesna Ambona” 9(1958), s. 91-92
2 VII 2016 r.


5 komentarzy:

 1. Jezu ufam Tobie i proszę daj mi siły by nieść swój krzyż

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boża proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Ukochana proszę weź pod opiekę mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń