Sobotni promień słońca

Fot. Ks. Tomasz Lis

„Modlitwy Najświętszej Maryi Panny były zawsze owiane niezachwianą nadzieją względem Pana Boga. Któż od Niej głębiej był przekonany, że Pan Bóg, jako wszechmocny wszystko dać może, jako nieskończenie dobry i miłosierny pragnie dobrodziejstwami obsypywać swe dzieci? Czyż w natchnionej swej pieśni Magnificat Maryja nie wyraziła wiary w te prawdy, które stanowią fundament ufności w pomoc Bożą? Niepokalana Dziewica uwielbia Tego, «który możny jest i święte imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie bojącym się Jego» (Łk 1,49-50).
W godzinach próby Matka Najświętsza daje dowody, że ufa Panu Bogu i w Jego ręce ojcowskie składa swą przyszłość.”

Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Sługa Boży bp Piotr swym zawołaniem biskupim, przyjętym 60 lat temu, uczynił słowa „Maryja naszą nadzieją”. W ten sobotni dzień – wpatrując się w obraz Matki Bożej z katedry sandomierskiej, przed którym zazwyczaj Sługa Boży celebrował Msze święte – chcemy prosić Ją o łaskę cnoty nadziei. Polecamy Jej dziś również wszystkich ludzi, którzy popadli w rozpacz i stracili nadzieję:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu i wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołajmy:
Prowadź nas, Matko serdeczna, drogą, którą stąpałaś w radosnych i bolesnych chwilach życia swego, drogą niezachwianej, dziecięcej ufności w ojcowską opiekę Bożą”.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Wczoraj minęła 60. rocznica święceń biskupich
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. 

Opis tamtego wydarzenia sprzed lat
i kilka zachowanych zdjęć możesz zobaczyć TUTAJ

Zapraszamy!

29 lipca 2017 r.
 

1 komentarz:

  1. Jesli taka wola Twoja Panie blagam o ponowny cud . Uzdrow i uwolnij sercz czlowieka o ktorego sie modle. Sama nie daje rady . Tylko w Tobie moja nadzieja

    OdpowiedzUsuń