Sobotni promień słońca


„Kto wypowie, ile dobrodziejstw spłynęło i ustawicznie spływa na świat, dzięki błagalnym modlitwom Maryi?
Na cierpienia nasze patrząc z wyżyn miłościwych zamiarów Bożych, Maryja wie, że potrzeba nam goryczy i udręki w pielgrzymowaniu ziemskim, abyśmy chętniej szukali dóbr wiekuistych, wzbogacali się w zasługi i podążali śladami Tego, który wiele wycierpiał, zanim wszedł do niebieskiej chwały.
Matka Najświętsza najbliżej i najgłębiej uczestniczyła w Męce Chrystusowym wstawiennictwem swoim wyprasza nam siły, byśmy godziny cierpienia wykorzystali dla sprawy Królestwa Bożego, które rozwija się i rośnie za cenę trudu i ofiary. Przykładem swym Najświętsza Maryja Panna wzywa nas do zanoszenia przed Tron Boży modlitwy błagalnej, wołając potężniej, aniżeli Apostoł Narodów: «Potrzeby wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie».”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Sługa Boży bp Piotr doświadczył w życiu wielu cierpień. Wszystkie oddawał Bogu, modląc się za przyczyną Matki Bożej. Pomyślmy dzisiaj o tych wszystkich, którzy dzisiaj wiele cierpią – fizycznie, psychicznie i duchowo. Prośmy, by Matka Boża błagała Miłosiernego Boga w ich intencjach:
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu i wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołajmy:
Prowadź nas, Matko serdeczna, drogą, którą stąpałaś w radosnych i bolesnych chwilach życia swego, drogą niezachwianej, dziecięcej ufności w ojcowską opiekę Bożą”.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

16 września 2017 r.

2 komentarze:

  1. Matko Najświętsza zwracam się do Ciebie za pośrednictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego
    o pomoc w moim trudnym problemie

    OdpowiedzUsuń
  2. Matko Najświętsza zwracam się do Ciebie za pośrednictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego o pomoc dla mego brata Adama jest bardzo trudnej sytuacji dziękuje


    OdpowiedzUsuń