I Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 24 X


24 października (wtorek) 

I Dzień Nowenny – Człowiek modlitwySłowo Boże: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Gorąco módlmy się w naszych świątyniach i domach rodzinnych, bo od modlitwy zależy w znacznym stopniu miara łaski Bożej”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zesłanie Ducha Świętego (albo Tajemnice Bolesne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład ukochania modlitwy, jaki dajesz nam w osobie Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że modlitwa była źródłem jego siły.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że swoją łaską i cudowną mocą odpowiadałeś na jego modlitwy.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Chrystus Pan nie chciał cofać się przed ofiarą. Obrał twardą drogę męki, by pouczyć, jak wielką zbrodnią wobec Majestatu Bożego jest grzech, by dać wyraźny dowód nieskończonej miłości ku duszom ludzkim, by zaznać goryczy cierpienia dla pociechy wszystkich nieszczęśliwych ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który odważnie wypełniałeś zadania wyznaczone Ci przez Opatrzność Bożą, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? Jak nie miłować Tego, który nas pierwszy umiłował i dla naszego dobra poświęcił samego siebie?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddawałeś cześć Sercu Jezusowemu, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Cierniem ukoronowany Zbawiciel wszystkim pokoleniom przypomina ogrom swojej miłości do Ojca i do człowieka, do każdego człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który upodabniałeś swe serce do Serca  Jezusowego, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Wobec cierpienia bylibyśmy zupełnie bezradni, gdyby przed nami nie cierpiał Jezus Chrystus. Obecnie jedno spojrzenie na wizerunek Ukrzyżowanego Pana wlewa pokój do zbolałego serca, a duszy udziela siły do dźwigania krzyża” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w swym biskupim krzyżu na piersi nosiłeś relikwie Drzewa Krzyża świętego, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, składając z siebie na ołtarzu Krzyża ofiarę krwawą, zadośćuczynił sprawiedliwości Bożej za grzechy wszystkich ludzi i pojednał rodzaj ludzki z Ojcem Niebieskim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który łączyłeś swe cierpienia z Męką Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.
- Za wszelkie łaski w tej sprawie dziękuję.
- Proszę za Henryka, o łaskę trzeźwości i nawrócenie.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- Mateczko, wstaw się za nami u Boga i wyproś nam potrzebne łaski. Jezu, uzdrów nas. Jezu, ufam Tobie!
- Mamusiu Kochana, proszę o zdrowie dla rodziców i dla całej mojej rodziny, miej nas w swojej opiece, proszę o Błogosławieństwo Boże, o dary Ducha Świętego, o wiarę, nadzieję i miłość, o dobrą pracę. Matko Kochana, do Syna swego nas prowadź. Polecam Tobie chorych, cierpiących, samotnych, modlę się o nawrócenie grzeszników, porzucenie nałogów. Za wszystkie dusze zmarłych w czyśćcu cierpiących i konających.
- Mamuniu Kochana, proszę Cię o miłość. Chcę kochać i być kochana. Proszę o zdrowie dla Kornelki, Krzysia, Agnieszki, Zdziśka, Marka, Wioli, Grzegorza, Brygidy, Tomka.
- Kochana Matko Boża Różańcowa, błagam Cię o nawrócenie moich braci, o to, żebym wyszła z długów i żebym miała zawsze nadmiar pieniędzy, abym mogła spłacić długi i podzielić się nimi z potrzebującymi. Błagam Cię także o to, abym zaszła w ciążę i urodziła zdrowe cudowne dziecko – rodzeństwo, o którym marzy mój syn. Usłysz i wysłuchaj, Matko, moje błagania.
- Matko, proszę za misjonarzy.
- Matko Kochana, dziękuje za wszystko.
- Mateńko, proszę o pokorę dla mnie i przemianę tego, co trudno mi w sobie zmienić.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Pan Bóg spełni życzenia serca twego,

może nie zawsze w ten sposób, jak to sobie wyobrażasz,

za to w sposób inny, bardziej korzystny dla ciebie.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

25 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Błagam o zdrowie dla mojej córki chorej na Sm Matko kochana wysłuchaj mnie

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Najświętrza pod Twoją Macierzyńską opiekę oddaje moje córeczki i całą rodzinę prosząc Cię o ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym,prowadź nas do Jezusa swojego syna Mamo.

  OdpowiedzUsuń
 8. Bp. Piotrze, wstaw się za moimi rodzicami i Mirkiem!

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko proszę wyproś u Boga Ojca nawrócenie grzeszników na całym świecie w mojej ojczyźnie w mojej parafi ,rodzinie a także w moim domu.Sł.Boży Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami

  OdpowiedzUsuń
 10. Kochana Matko prosze cie o wsparcie twoje a takze twojego syna w rozpoznaniu wlasciwej drogi zyciowej

  OdpowiedzUsuń
 11. Przedwieczny Ojcze proszę Cie przez wstawiennictwo Matki Najświętrzej i sł.bożego Piotra o nawrócenie Marleny i Sławka o powrót do Boga ,kościoła modlitwy i łaskę potomstwa dla nich

  OdpowiedzUsuń
 12. Mamuniu Kochana proszę Cię za chorych, za cierpiących, za dzieci, oddaję Ci siebie i moją rodzinę, bliskich, znajomych, o wiarę, nadzieje i miłość, o poznanie drogi życiowej, o dobrą pracę, nawrócenie i porzucenie nałogów. Proszę za Przemka i jego rodzinę. Miej nas w swojej opiece i proszę o Boże Błogosławieństwo.

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o modlitwę w intencji prawidłowego i zdrowego rozwoju poczętęgo dzieciątka,którym Bóg obdarzył Nas po wielu latach.Bóg zapłac

  OdpowiedzUsuń
 14. Maryjo, pomóž mi byc lepszym człowiekiem.

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko, miej w opiece ludzi chorych i cierpiacych. Ulzyj ich cierpieniu.

  OdpowiedzUsuń
 16. Prosimy Ciebie Panie o łaskę przebaczenia tym, którzy nam zawinili i niech oni nam przebaczą. Obdarz nas Panie łaską nawrócenia do Siebie, szczególnie moich bliskich, znajomych, wszystkich grzeszników. Obdarz Swoimi darami. Daj pokój całemu światu i Błogosław wszystkim ludziom a wszystkim duszom cierpiącym daj Panie pokój w Niebie.

  OdpowiedzUsuń
 17. Kochana Mamo, dziękuję Ci za wszystko

  proszę miej w opiece moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 18. PROSZĘ o Łaski uzdrowienia i zdrowie dla mojej chorej Mamy i PROSZĘ miej w opiece moją rodzine i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 19. Jezu jesteśmy w Tobie żyjemy w Tobie niech będzie wola Twoja teraz i na wieki ! Ty dałeś nam życie wieczne Ufamy Tobie. Za Bartłomieja o nawrócenie...

  OdpowiedzUsuń
 20. Kochana mamusiu mniej w opiece naszego Kajtusia i Michala powierzam Ci wszystkie moje dzieci i moje wnuki .mojego meza i mnie sama oraz cala rodzine

  OdpowiedzUsuń
 21. Matko Kochana daj sile przetrwac ten ciezki mi i mojej rodzinie,Jezu wierze gleboko ze zajmiesz sie tym problemem,i bo bolu zdrady nie bedzie sladu z czasem twoj Syn.

  OdpowiedzUsuń
 22. Matko Kochana daj sile przetrwac ten ciezki mi i mojej rodzinie,Jezu wierze gleboko ze zajmiesz sie tym problemem,i bo bolu zdrady nie bedzie sladu z czasem twoj Syn.

  OdpowiedzUsuń
 23. O radość życia dla mnie, męża i moich córek, abyśmy ciszyli się swoją obecnością, wzajemnie kochali i szanowali. O spokój ducha. Za wszelkie łaski dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 24. O Boże prowadzenie mego życia.. .agnieszka

  OdpowiedzUsuń
 25. Kochana Matko proszę o wstawiennictwo u Ojca w niebie za mnie i Bartłomieja gdyż zboczyliśmy z drogi bożej. O łaskę trzeźwości mądrości i miłości dla nas. Prosimy również o siłę do walki ze złem. Jezu Ufamy Tobie! Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń