II Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 25 X


25 października (środa)

 


II Dzień Nowenny – Sługa Eucharystii
Słowo Boże: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,54-56).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Silnie podkreśla Pan Jezus, że Jego Ciało jest pokarmem. Stąd wiemy, że czym jest chleb powszedni dla ciała, tym Komunia święta dla duszy. Ta wielka jednak zachodzi różnica, że zwykły pokarm przemienia się w nasze ciało, natomiast Najświętszy Sakrament nas przemienia w Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ustanowienie Eucharystii (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za każdą Eucharystię, która sprawował na ziemi Sługa Boży Biskup Piotr.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że adorując Najświętszy Sakrament i trwając przed tabernakulum wskazywał nam Źródło światła i mocy.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne życie, będące owocem pobożności eucharystycznej.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Zmartwychwstały Zbawca staje pośród uczniów swoich i pozdrawia ich słowami pokoju. Uradowali się uczniowie na widok Pana swego, Króla chwały, w uwielbionym ciele, naznaczonym ranami, które jaśniały na podobieństwo gwiazd. Z radością przyjęli miłe pozdrowienie Mistrza” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego świadomość Bożej Obecności była źródłem siły i radości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Pan Jezus, najlepszy znawca dusz ludzkich, wiedział, co dzieje się w sercach Jego uczniów. Na zbolałą  ranę – przykłada balsam. Zapewnia Apostołów, że nie zostaną na świecie sierotami, rzuconymi na falę życia, bez opieki. Otrzymają bowiem innego Pocieszyciela, którym będzie Duch Święty. Toteż Apostołowie z odejścia Chrystusowego nie powinni się smucić, ale cieszyć” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który sam widziałeś i wskazywałeś innym cel życia, jakim jest Niebo, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Jak kiedyś Apostołom – podobnież takiej duszy Duch Święty jest Pocieszycielem, gdyż On jest Bogiem, Trzecią Osobą Przenajświętszej Trójcy, pochodzącą przed wiekami z niewypowiedzianej miłości Ojca do Syna. Czyż to nie pociecha, nie szczęście dla skołatanego ludzkiego serca, że ma Boga w sobie? Niestraszne są wtedy cierpienia, nieprzykry niedostatek, niegorzka śmierć sama, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przyjdź, Pocieszycielu, pośród licznych strapień, pozostań z nami” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który udzielałeś darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, Maryja żyje błogą Nadzieją, że przyjdzie dzień, w którym znowu ujrzy oblicze swego Syna, zajmie przy Jego boku zaszczytne miejsce w niebie, stanie się Orędowniczką ludzkości całej. W dniu chwalebnego Wniebowzięcia Maryi ziściły się wszystkie Jej nadzieje, Uwielbiona pod względem duszy i ciała odpoczęła w Panu Bogu na wieki i stała się nadzieją wszystkich pokoleń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z mocą głosiłeś i przypominałeś, że Maryja jest naszą nadzieją, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Kościół święty od najdawniejszych czasów darzy Przeczystą Matkę Bożą czcią szczególną, przewyższającą cześć, jaką oddajemy Aniołom i świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który Matkę Bożą darzyłeś szczególną miłością, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Matko Boża, proszę Cię o szczęśliwe wyniki badań dla Jana, od których jest uzależniona praca. Matko Boża, proszę za wstawiennictwem Sługi Bożego biskupa Piotra o tę pracę, którą w tej chwili załatwia.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu. Chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- Błagam o zdrowie dla mojej córki chorej na Sm. Matko kochana, wysłuchaj mnie.
- Matko Najświętsza, pod Twoją Macierzyńską opiekę oddaje moje córeczki i całą rodzinę, prosząc Cię o ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym. Prowadź nas do Jezusa – Twojego Syna, Mamo.
- Biskupie Piotrze, wstaw się za moimi rodzicami i Mirkiem!
- Matko, proszę wyproś u Boga Ojca nawrócenie grzeszników na całym świecie, w mojej ojczyźnie, w mojej parafii, rodzinie, a także w moim domu. Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
- Kochana Matko, proszę Cię o wsparcie Twojego Syna i Twoje w rozpoznaniu właściwej drogi życiowej.
- Przedwieczny Ojcze, proszę Cie przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i Sługi Bożego Biskupa Piotra o nawrócenie Marleny i Sławka, o powrót do Boga i Kościoła, o dar modlitwy i łaskę potomstwa dla nich.
- Mamuniu Kochana, proszę Cię za chorych, za cierpiących, za dzieci. Oddaję Ci siebie i moją rodzinę, bliskich, znajomych. Proszę o wiarę, nadzieję i miłość, o poznanie drogi życiowej, o dobrą pracę, nawrócenie i porzucenie nałogów. Proszę za Przemka i jego rodzinę. Miej nas w swojej opiece i proszę o Boże Błogosławieństwo.
- Proszę o modlitwę w intencji prawidłowego i zdrowego rozwoju poczętego dzieciątka, którym Bóg obdarzył nas po wielu latach. Bóg zapłać.
- Maryjo, pomóż mi być lepszym człowiekiem.
- Matko, miej w opiece ludzi chorych i cierpiących. Ulżyj ich cierpieniu.
- Prosimy Ciebie, Panie, o łaskę przebaczenia tym, którzy nam zawinili i niech oni nam przebaczą. Obdarz nas, Panie, łaską nawrócenia do siebie, szczególnie moich bliskich, znajomych, wszystkich grzeszników. Obdarz swoimi darami. Daj pokój całemu światu i błogosław wszystkim ludziom, a wszystkim duszom cierpiącym daj, Panie, pokój w Niebie.
- Kochana Mamo, dziękuję Ci za wszystko. Proszę miej w opiece moją rodzinę i bliskich.
- Proszę o łaski uzdrowienia i zdrowie dla mojej chorej Mamy i, proszę, miej w opiece moją rodzinę i bliskich.
- Jezu, jesteśmy, w Tobie żyjemy, niech będzie wola Twoja teraz i na wieki! Ty dałeś nam życie wieczne. Ufamy Tobie. Za Bartłomieja o nawrócenie…
- Kochana Mamusiu, miej w opiece naszego Kajtusia i Michała. Powierzam Ci wszystkie moje dzieci i moje wnuki, mojego męża i mnie samą oraz całą rodzinę.
- Matko Kochana, daj siłę przetrwać ten ciężki czas mi i mojej rodzinie. Jezu, wierzę głęboko, że zajmiesz sie tym problemem i po bólu zdrady nie będzie śladu z czasem. Twój syn.
- O radość życia dla mnie, męża i moich córek, abyśmy cieszyli się swoją obecnością, wzajemnie kochali i szanowali. O spokój ducha. Za wszelkie łaski dziękuję.
- O Boże prowadzenie mego życia. Agnieszka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Nie doznamy zawodu. Pani i Królowa nasza, Matka Syna Bożego,

miłosierne oczy swe zwróci na nas, okaże nam swe zmiłowanie.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

34 komentarze:

 1. Proszę o zdrowie dla mojej córki i o Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny Jezu ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę w intencji poczęcia pierwszego dziecka. Sługo Boży bp Piotrze i Boża Rodzicielko uproscie nam u Boga dar macierzynstwa abyśmy i my mogli się cieszyć Nowym Życiem w naszej rodzinie. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mamusiu Kochana proszę Cię o wiarę, nadzieję i miłość. Tobie Maryjo zawierzam rodzinę, siebie i całe życie. Pomóż Maryjo rozwiązać trudności w naszym życiu, proszę o dobra pracę, zdrowie dla duszy i ciała, o dary Ducha Świętego, porzucenie nałogów i głębokie nawrócenie. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o opiekę Twą Matczyną i Boże Błogosławieństwo.

  OdpowiedzUsuń
 4. W dniu 48 rocznicy ślubu moich rodziców dziękuję Maryjo za rodziców i rodzeństwo, za wszystkie otrzymane łaski i opiekę. Proszę prowadź nas do Syna Swego i daj moim rodzicom długie, w dobrym zdrowiu, godne życie. Błogosław na dalszą drogę życia i miej w swojej opiece.

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 7. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 8. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 9. Kochana Matenko proszę o opiekę dla moich dzieci o pracę zdrowie dla męża.pomóż mam uporać się z problemami finansowymi.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o pomoc twoją Panie Jezu ufam tobie i ty Panienko Najświętsza przyczyn się za nami Jezu ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 11. Prosze o ratowanie mojego malzenstwa aby moj maz wkoncu zaczal szanowac mnie i dzieci oraz o madrosc dla niego aby sam zauwazyl to jak postepuje i to zmienil. Panie Boze badz przy nas w tych trudnych chwilach

  OdpowiedzUsuń
 12. Panie Jezu proszę cię o dar mowy dla Julki R. i zdrowy rozwój dla niej.Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 13. - Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 14. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 16. Matko Różańcowa prowadź nas grzeszników do syna Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 17. Mateczko Ukochana proszę pomóż by mąż i dzieci powróciły do Ciebie wskaż drogę by nie błądzili

  OdpowiedzUsuń
 18. Jezu ufam Tobie i proszę uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 19. Mateńko, proszę o Justynkę - Ty wiesz..

  OdpowiedzUsuń
 20. Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 21. Jezu proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 22. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 23. Mateczko Ukochana proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 24. Mateńko powierzam Ci wszystkich, ktorych mam w sercu i wszystkie sprawy. Dziękuję za wszystko

  OdpowiedzUsuń
 25. Jezu zmiłuj się nad nami grzesznyn i prowadź nas do siebie

  OdpowiedzUsuń
 26. Panie Boże w Twoje ręce oddaję mego męża dzieci znajomych i prowadź nas do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 27. Maryjo prosze za rzadzących naszą Ojczyzną.

  OdpowiedzUsuń
 28. Matko, prosze o wiarę,nadzieję,miłosc o zgodę i trzezwosc w rodzine. Prosze o zdrowie i Boze błogosławienstwo, prowadz mnie i moja rodzine do Ojca ktory jest w niebie. Dziekuje za wszelkie łaski i opieke oraz za szczęsliwie przebyta operacje. Przepraszam za wszystkie moje grzechy, przewinienia i proszę o odpuszczenie mi grzechòw. Dziekuje

  OdpowiedzUsuń
 29. Boże Ty prowadź mnie zawsze...
  Bo wstawaj się za nami do naszego Ojca w Niebie.
  Agnieszka

  OdpowiedzUsuń
 30. mateńko ukochana upros łaskę wiary dla ANI i uwolnienie jej z toksycznego związku

  OdpowiedzUsuń
 31. Matko Miłosierdzia, ratuj mojego brata od fałszywych doradców.

  OdpowiedzUsuń
 32. Matko, miej w opiece rodziny zdemoralizowane,rodziny ktore maja trudne sytuacje zyciowe. Maryjo opiekuj się naszymi rodzinami.

  OdpowiedzUsuń
 33. Matko Kochana prosze o zdrowie dla dzieci i dobrze wyniki badan dla syna.

  OdpowiedzUsuń
 34. O powrot na droge wiary,zgody dla moich córek opieke nad wnukami i calo mojo rodzino.JEZU TY SIE TYM ZAJMIJ.

  OdpowiedzUsuń