III Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 26 X


26 października (czwartek)

 

III Dzień Nowenny – Czciciel Najświętszej Maryi Panny
Słowo Boże: „Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»” (J 2,1-5).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi (albo Tajemnice Światła – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Matki Najświętszej.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ukochanie modlitwy różańcowej.
Dziękujemy Ci, Boże, za motto jego życia i biskupiej posługi, którym jest „Maryja naszą Nadzieją”.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice światła

I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„Jan ma tak wzniosłe pojęcia o Chrystusie Panu, że nie czuje się godnym spełnić względem Niego nawet tej niskiej posługi, jaką jest rozwiązanie rzemyka u trzewika Zbawcy świata. Piękny przykład głębokiej pokory i czci względem Chrystusa Pana! Idźmy za tym przykładem, aby nie stosowały się do nas słowa Jana: «Pośród was stanął, którego nie znacie». Mamy przecież wśród siebie Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Czy Go znamy, czy wiemy, kim On jest? Czy otaczamy Go tą czcią, jakiej jest godzien?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, pokorny Sługo Zbawiciela, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Czyn Jezusa Chrystusa i zachowanie się Jego Najświętszej Matki pouczają nas, jak możemy wykorzystać zebranie towarzyskie, zabawę dla chwały Bożej i duchowego pożytku bliźnich. Trafnie rzucone dobre słowo podczas przyjacielskiej pogawędki chwiejnego utwierdzi w wierze, a tchórzliwym katolikom doda odwagi w wyznaniu i praktykowaniu wiary świętej. A jeszcze potężniej działa dobry przykład” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, z którym współpracę ludzie traktowali jako łaskę, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Z krzyżem w ręku, z Ewangelią Chrystusową na ustach, z żarem apostolskiej miłości w sercach, misjonarze katoliccy w imieniu Boga udają się do pogańskich krajów, aby tam zakładać Królestwo Jezusa Chrystusa. Nie szczędzą zdrowia i sił, wyrzekają się wielu dozwolonych człowiekowi pociech i radości, nieraz męczeństwem pieczętują swoje posłannictwo. Misjonarze – to wielcy bohaterowie w Kościele świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wytrwałym głosicielem Królestwa Chrystusa, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Bóstwo Chrystusa Pana opromienia na chwilę Jego ludzką naturę blaskami nadziemskiej jasności i potęgą nieskończonego majestatu. Trzej Apostołowie ujrzeli Chrystusa Pana w tym stanie uwielbienia i szczęścia, w jakim obecnie przebywa w niebie. «I przemienił się przed nimi». A dokonało się to chwalebne przemienienie Chrystusa Pana wśród serdecznych, gorących modłów, jakie zanosił do Ojca swego. Szczegół bardzo pouczający dla nas” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który doświadczałeś przemieniającej mocy modlitwy, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„Świadkami i bezpośrednimi uczestnikami pierwszej Mszy świętej na ziemi byli Apostołowie. Do nich oraz do wszystkich ich następców w kapłaństwie, skierował Chrystus Pan słowa: «To czyńcie na moją pamiątkę». Dzięki tym słowom, od czasów apostolskich aż do naszych dni odprawia się Msza święta i nadal odprawiać się będzie aż do końca świata. W każdej Mszy świętej ponawia się to samo, co dokonało się w Wieczerniku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w niezwykłym skupieniu celebrowałeś i przeżywałeś Najświętszą Ofiarę, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Mateńko Kochana, Ty wiesz, o co proszę w tej nowennie. Proszę, pomóż nam i dziękuję, że jesteś na zawsze.
- Maryjo, dziękuje, że zawsze się o mnie troszczysz, że Twój Syn napełnia mnie pokojem duszy, tak żebym dała radę każdego dnia. Proszę, zanieś ode mnie modlitwę do Jezusa Chrystusa, aby On zajął sie wszystkimi moimi trudnymi sprawami zawodowymi i finansowymi, abym mogła się cieszyć Nim, że pozwolił mi sie zobaczyć i nie martwiła się o każde jutro, abym mogła chodzić codziennie w Jego Miłości i Łasce. Dziękuję!
- Kochana Matko, proszę o wstawiennictwo u Ojca w niebie za mnie i Bartłomieja, gdyż zboczyliśmy z drogi Bożej. O łaskę trzeźwości, mądrości i miłości dla nas. Prosimy również o siłę do walki ze złem. Jezu, ufamy Tobie! Ty się tym zajmij.
- Proszę o zdrowie dla mojej córki i o Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny. Jezu, Ty się tym zajmij.
- Proszę o modlitwę w intencji poczęcia pierwszego dziecka. Boża Rodzicielko i Sługo Boży bp. Piotrze, uproście nam u Boga dar macierzyństwa, abyśmy i my mogli się cieszyć Nowym Życiem w naszej rodzinie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
- Mamusiu Kochana, proszę Cię o wiarę, nadzieję i miłość. Tobie, Maryjo, zawierzam rodzinę, siebie i całe życie. Pomóż, Maryjo, rozwiązać trudności w naszym życiu, proszę o dobra pracę, zdrowie dla duszy i ciała, o dary Ducha Świętego, porzucenie nałogów i głębokie nawrócenie. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o opiekę Twą Matczyną i Boże Błogosławieństwo.
- W dniu 48. rocznicy ślubu moich rodziców, dziękuję, Maryjo, za rodziców i rodzeństwo, za wszystkie otrzymane łaski i opiekę. Proszę, prowadź nas do Syna swego i daj moim rodzicom długie, w dobrym zdrowiu, godne życie. Błogosław na dalszą drogę życia i miej w swojej opiece.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mateńko, proszę o opiekę dla moich dzieci, o pracę, zdrowie dla męża. Pomóż mam uporać się z problemami finansowymi.
- Proszę o pomoc Twoją, Panie Jezu. Ufam tobie, a Ty, Panienko Najświętsza, przyczyń się za nami. Jezu, Ty się tym zajmij.
- Proszę o ratowanie mojego małżeństwa, aby mój mąż w końcu zaczął szanować mnie i dzieci oraz o mądrość dla niego, aby sam zauważył to, jak postępuje i to zmienił. Panie Boże, bądź przy nas w tych trudnych chwilach.
- Panie Jezu, proszę Cię o dar mowy dla Julki R. i zdrowy rozwój dla niej. Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Matko Różańcowa, prowadź nas, grzeszników, do Syna Twego – Jezusa Chrystusa.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż, by mąż i dzieci powróciły do Ciebie, wskaż drogę by nie błądzili.
- Jezu, ufam Tobie i, proszę, uzdrów moje ciało i duszę. Dodaj siły, by nie błądzić.
- Mateńko, proszę o Justynkę – Ty wiesz.
- Jezu, Ty się tym zajmij.
- Jezu, proszę. nawróć mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Mateczko Ukochana, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich.
- Mateńko, powierzam Ci wszystkich, których mam w sercu i wszystkie sprawy. Dziękuję za wszystko.
- Jezu, zmiłuj się nad nami grzesznymi i prowadź nas do Ciebie.
- Panie Boże, w Twoje ręce oddaję mego męża, dzieci, znajomych i prowadź nas do Ciebie.
- Maryjo, proszę za rządzących naszą Ojczyzną.
- Matko, proszę o wiarę, nadzieję, miłość, o zgodę i trzeźwość w rodzinie. Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo, prowadź mnie i moją rodzinę do Ojca, który jest w niebie. Dziękuje za wszelkie łaski i opiekę oraz za szczęśliwie przebytą operację. Przepraszam za wszystkie moje grzechy, przewinienia i proszę o odpuszczenie mi grzechów. Dziękuję.
- Boże, Ty prowadź mnie zawsze… Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawaj się za nami do naszego Ojca w Niebie. Agnieszka.
- Mateńko ukochana, uproś łaskę wiary dla Ani i uwolnienie jej z toksycznego związku.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Chcę ustawicznie wzrastać w czci i miłości względem Maryi.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

13 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko nasza kochana dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, proszę miej w opiece moją rodzinę i bliskich, proszę o pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o wiarę, nadzieję i miłość, o porzucenie nałogów, o nawrócenie, o zdrowie dla duszy i ciała, o Dary Ducha Świętego. miej nas Maryjo w swojej opiece i proszę o Boże Błogosławieńswto.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Matko, proszę o wstawiennictwo u Ojca w niebie za mnie i Bartłomieja, gdyż zboczyliśmy z drogi Bożej. O łaskę trzeźwości, mądrości i miłości dla nas. Prosimy również o siłę do walki ze złem. Jezu, ufamy Tobie! Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 7. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo wysłuchaj mnie błagam cię p zdrowie dla mojej córki weź ją dziś pod swój płaszcz matczyny pomóż nam błagam

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Duchu Święty oświeć mnie, wskaż drogę! Jezu kocham Ciebie, Ufam Tobie, oddaję Ci moje życie! Mateczko dziękuję Ci za opiekę. Uproś u Jezusa cud nowego życia i łaski dla nas. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami!

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateńko,błagam Cie,żeby moj synek dobrze sie uczył,by córka dostała pracę w szpitalu jako połozna oraz o to,zeby mój maż przestał pić i wytrwał w trzeźwości

  OdpowiedzUsuń
 12. O Boże błogosławieństwo życiu moim i wszystkich których noszę w sercu... ...bp Piotrze wstawiaj się za nami... Agnieszka

  OdpowiedzUsuń
 13. Blogoslawiony PIOTRZE PROSZE WSTAWAJ SIE DO PANA BOGA NSZEGO WSZECHMOGACEGO PROSZAC O WIARE DLA CALEJ MOJEJ RODZINY.......Ryszarda

  OdpowiedzUsuń