IV Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 27 X27 października (piątek)

 


IV Dzień Nowenny – Pasterz dobry

Słowo Boże: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; <najemnik ucieka>, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca” (J 10,11-15).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Chce Jezus, Dobry Pasterz, pozostawać we wszystkich pokoleniach ludzkich w Kościele, chce zbawiać i uświęcać dusze przez swych zastępców – kapłanów”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Dziękujemy Ci, Boże, za pasterską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego gorliwą troskę o zbawienie wszystkich ludzi.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego promieniowanie ojcostwem i naśladowanie Dobrego Pasterza.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Wzruszony do głębi swego Najświętszego Serca niedolą rodzaju ludzkiego, Jezus Chrystus nie szczędzi trudu, nie żałuje potu i Krwi dla zbawienia naszego, stając się nam Samarytaninem, niedościgłym w swoim miłosierdziu i poświęceniu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś Pasterzem dobrym – zanurzonym w Bożym Miłosierdziu, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Nikt bowiem nie wyświadczył ludzkości takiego dobrodziejstwa, jak Zbawiciel świata, który własnym poświęceniem, naznaczonym Krwią, uwolnił ludzi od grzechów, i wysłużył łaskę, aby z jej pomocą po uciążliwym pielgrzymowaniu mogli dotrzeć do krainy niebieskiej. Dlatego Imię Jezus jest Największe spośród wszystkich Imion, jakie są i będą zapisane w kronikach świata” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nosiłeś w swym sercu ustawiczną wdzięczność dla Jezusa Chrystusa, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Uniżenia i cierpienia nie tylko nie osłabią powagi Jezusa Chrystusa, ale ją jeszcze spotęgują, bo światu całemu ukażą Odkupiciela, który zatriumfuje nad wrogami, gdy trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wiarą, nadzieją i miłością głosiłeś Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Krzyżem, który wziąć mamy na barki swoje, są nie tylko cierpienia i nieszczęścia spadające na nas niespodzianie. Krzyżem tym są prawa i obowiązki, zlecone nam przez Opatrzność Bożą, które dobrowolnie, z ochotą i miłością pełnić mamy, jeżeli chcemy iść za naszym Królem i z Nim królować w szczęśliwej wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z ochotą i miłością podejmowałeś krzyż swych codziennych obowiązków, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Z niepojętej ku nieśmiertelnym duszom miłości, Syn Boga żywego staje się człowiekiem i oddaje za nie, co ma najdroższego – życie własne, życie Boga-Człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który głosiłeś prawdę o niewypowiedzianej miłości Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o zdrowie dla córki i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę.
- Matko nasza kochana, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, proszę miej w opiece moją rodzinę i bliskich, proszę o pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o wiarę, nadzieję i miłość, o porzucenie nałogów, o nawrócenie, o zdrowie dla duszy i ciała, o Dary Ducha Świętego. Miej nas, Maryjo, w swojej opiece i proszę o Boże błogosławieństwo.
- Kochana Matko, proszę o wstawiennictwo u Ojca w niebie za mnie i Bartłomieja, gdyż zboczyliśmy z drogi Bożej. O łaskę trzeźwości, mądrości i miłości dla nas. Prosimy również o siłę do walki ze złem. Jezu, ufamy Tobie! Ty się tym zajmij.
- O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.
- Maryjo, wysłuchaj mnie. Błagam Cię o zdrowie dla mojej córki. Weź ją dziś pod swój płaszcz matczyny, pomóż nam, błagam.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- Duchu Święty, oświeć mnie, wskaż drogę! Jezu, kocham Ciebie, ufam Tobie, oddaję Ci moje życie! Mateczko, dziękuję Ci za opiekę. Uproś u Jezusa cud nowego życia i łaski dla nas. Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!
- Mateńko, błagam Cię, żeby mój synek dobrze sie uczył, by córka dostała pracę w szpitalu, jako położna, oraz o to, żeby mój maż przestał pić i wytrwał w trzeźwości.
- O Boże błogosławieństwo w życiu moim i wszystkich których noszę w sercu… Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka.
- Matko Miłosierdzia, ratuj mojego brata od fałszywych doradców.
- Matko, miej w opiece rodziny zdemoralizowane, rodziny, które mają trudne sytuacje życiowe. Maryjo, opiekuj się naszymi rodzinami.
- Matko Kochana, proszę o zdrowie dla dzieci i dobre wyniki badań dla syna.
- O powrót na drogę wiary, zgody dla moich córek, o opiekę nad wnukami i całą moją rodziną. Jezu, Ty się tym zajmij.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Niech Różaniec święty stanie się nam szkołą,

a Maryja – mistrzynią prawdziwej, pokornej modlitwy.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

13 komentarzy:

 1. Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 2. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Kochana proszę o zdrowie dla duszy i ciała, o dary Ducha Świętego, porzucenie nałogów, dobrą pracę, o wiarę , nadzieję i miłość dla całej mojej rodziny o uzdrowienie relacji, o Błogosławieństwo Boże, miej nas w Swojej opiece i do Syna Swego nas prowadź. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwa.

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o pokoj na swiecie i Boze Miłosierdzie.

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko,prosze o szczesliwy powrotu do Ojczyzny.

  OdpowiedzUsuń
 10. Kochana Matko, proszę o wstawiennictwo u Ojca w niebie za mnie i Bartłomieja, gdyż zboczyliśmy z drogi Bożej. O łaskę trzeźwości, mądrości i miłości dla nas. Prosimy również o siłę do walki ze złem.O Boże Błogosławieństwo.Jezu, ufamy Tobie! Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 11. Maryjo ty lepiej wiesz o co cię proszę.

  OdpowiedzUsuń
 12. Maryjo Matko Boża proszę Cię o zdrowie dla mojej córki Patrycji biskupie Piotrze uproś łaskę zdrowia dla mojego dziecka i wzajemnym szacunek i miłości mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 13. O Boże prowadzenie w moim życiu i tych których noszę w sercu. Bp wstawiamj się za nami....Agnieszka

  OdpowiedzUsuń