Różaniec ze Sługą Bożym - 11 X

www.niedziela.pl

11 października (środa)Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Po dniach cierpienia i upokorzeń wybiła dla Chrystusa Pana oraz Jego uczniów godzina radości i chwały. Pan zmartwychwstał! Własną mocą złączył z powrotem swą nieśmiertelną duszę z umęczonym ciałem, złożonym w grobie. A nie naruszając kamienia przywalającego wejście do grobu, nie łamiąc przybitych na nim pieczęci, Zwycięzca grzechu i śmierci opuścił grób w uwielbionym ciele swoim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z radością świadczyłeś o Zmartwychwstaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!


II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Smutek przejął dusze Apostołów, gdy Pan Jezus zapowiedział rychłe rozstanie się z nimi. W ciągu trzech lat obcowali z Jezusem Chrystusem. Słuchali Jego podniosłych nauk. Patrzyli na wielkie cuda Jego potęgi. Czuli niezwykłą miłość Jego Serca. Nie dziw, że przywiązali się do swego Nauczyciela, a wszelka myśl o rozstaniu się z Nim była dla Apostołów nadzwyczaj przykrą. Jak przy łożu umierającego ojca oczy dzieci zachodzą łzami na myśl o sieroctwie, podobnie lękali się Apostołowie osierocenia, tej strasznej pustki, jaka wytworzy się dokoła nich po odejściu Jezusa Chrystusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez wszystkie lata swej pasterskiej posługi ukazywałeś Chrystusa – Dobrego Pasterza, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„W dzień Zesłania Ducha Świętego prace i cierpienia Chrystusa zaczęły wydawać plony. Rzeki łask obfitych popłynęły przez ten wspaniały ogród Boży, jakim jest Kościół Chrystusowy. I pozostał Duch Święty w Kościele na stałe. Nie ma łaski która by nie była wysłużona przez Chrystusa Pana, a której Dawcą nie byłby Duch Święty. On oczyszcza dusze z grzechów, uświęca je łaską, oświeca prawdą, zapala miłością, daje natchnienia do wielkich i świętych czynów, darzy męstwem w pokusach i walkach, pociesza w smutkach, jako pewny przewodnik prowadzi bezpiecznie do ostatecznego zwycięstwa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w  Kościele byłeś skutecznym narzędziem Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Dziewica opuszcza ziemski padół, a przenosi się do niebieskich przybytków, gdzie Jej Magnificat rozbrzmiewać będzie na wieki. Pan Wszechmocny uczynił Jej wielkie rzeczy, powołał Ją do godności Bożej Rodzicielki, zachował od zmazy grzechu pierworodnego, nie dopuścił, by Jej dziewicze ciało uległo skażeniu i rozsypało się w proch, jak ciała innych ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który poddałeś swe życie szczególnemu kierownictwu Matki Najświętszej, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Błogosławieni ci wszyscy, którzy w duszę naszego narodu wszczepili cześć i nabożeństwo do Królowej nieba i ziemi. Czy w obecnej chwili na sumieniach naszych nie spoczywa podobny obowiązek wobec przyszłych pokoleń? I życie Kościoła tym bujniej rozwija się i wzrasta, im wyższy stopień osiąga kult Matki Najświętszej. Prawo to ujawnia się w ostatnich czasach. Szerząc cześć Maryi, oddajemy przeto najcenniejszą usługę Kościołowi świętemu. A i sam apostoł chwały Maryi nie pozostaje bez zapłaty” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie byłeś gorliwym apostołem miłości do Matki Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił, proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz, proszę. Proszę o pomoc i opiekę.
- Matko, proszę Cię o nawrócenie dla mojego męża i syna i uwolnienie od nałogów, proszę o dobrych ludzi wokół mojej rodziny.
- Mamo, proszę Cię o to, bym odzyskała moją córeczkę Balbinkę i wygrała z szatanem.
- Matko, proszę za moją siostrę Ewę i jej rodzinę oraz o rozwiązanie wszystkich jej spraw. Błogosław im.
- Matko Kochana, dziękuje za wszystkie łaski i Boże błogosławieństwo. Kocham Cie, Mamusiu.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za Twoją opiekę nad moją rodziną, spraw, żebyśmy żyli w prawdzie, miłości i wzajemnym szacunku.
- Matko moja Najukochańsza, proszę Cie o zdrowie, szczęście oraz długie życie dla całej mojej Rodziny oraz proszę Cię o ratunek dla mnie i Marcina… Matko Cudowna, Kocham Cię…
- Matko Boża Kochana, wspomóż proszę mnie i moje dzieci. Proszę o łaskę Bożą i błogosławieństwo.
- Matko Boża Kochana, proszę o Twoją opiekę i wsparcie dla moich dzieci i o błogosławieństwo. Matko, kochamy Cię.
- Kochana Mamo, dziękujemy za Twoją miłość, dobroć, opiekę. Prowadź nas przez życie tak, jak Ty tego chcesz.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Przy boku Maryi staniesz się apostołem Miłości!”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

15 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów.Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo zlituj się nad zmarłymi z naszej rodziny i zaprowadź te dusze do Królestwa Bożego.

  OdpowiedzUsuń
 5. Mamo nasza kochana proszę o łaskę Nieba dla zmarłych Marcela,Jana, Wacława i Ludwika. Wstaw się za nimi u Twego Syna Jezusa Chrystusa.

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateńko wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Niech zwycięży miłość Chrystusa Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i uzdrowienia w naszym małżeństwie Haliny i Mariana.Matko Boża, Królowo Polski, módl się za nami!AMEN

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko proszę za dusze w czyscu cierpiace i dzieci nie narodzone.

  OdpowiedzUsuń
 9. Maryjo pomoz mi zapanowac nad moim jezykiem bym strzegla sie przed obmową nad bliznimi.

  OdpowiedzUsuń
 10. Maryjo proszę o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o dobra pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o uzdrowienie relacji w rodzinie, oddaję w Tobie Maryjo w opiekę moją rodzinę, bliskich, znajomych, cierpiących, samotnych i chorych.

  OdpowiedzUsuń
 11. Maryjo, proszę wyzwól mnie z tego obłędu w którym tkwię. Spraw, żeby nie nękały mnie lęki, nerwice, proszę o spokojny sen w nocy. Proszę o nawrócenie mojego męża i córek, spraw aby uwierzyli w Miłosierdzie Boże. Uwolnij moją rodzinę od demonów alkoholizmu.Dziękuję za wszystko Najukochańsza Matko.

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko miej w opiece wszystkich ludzi ktorzy polecaja mnie i moja rodzine w swoje modlitwie Błogosław ich

  OdpowiedzUsuń
 13. Matko prosze za wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych. Zawierzaj ich Jezusowi i ulżyj ich cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Kochana prosze o zdrowie dla syna. Ty wszystko wiesz.

  OdpowiedzUsuń
 15. Maryjo, proszę za rodziny zdemoralizowane, w ktorych brak zgody miłosci i w ktorych pasuje alkoholizm. Czuwaj nad wszystkim rodzinki.

  OdpowiedzUsuń