Różaniec ze Sługą Bożym - 17 X17 października (wtorek)Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„W zjednoczeniu z Jezusem Zbawicielem zanośmy przed Oblicze Boże modlitwy zadośćuczynienia za grzechy własne i bliźnich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wierny byłeś żarliwej modlitwie, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z bólem przeżywałeś obojętność ludzi na dar miłości Boga, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Uświadamiamy sobie ogrom cierpień, jakie przeżywał dla nas Jezus, Mąż Boleści. Wnikamy w uczucia Jego Najświętszego Serca, wypełnionego po brzegi smutkiem, bólem, goryczą. I stajemy wobec niepojętej tajemnicy miłości” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swe cierpienia łączyłeś z cierpiącym Chrystusem, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Jezusa – Maryja nosiła w swym przeczystym łonie. Karmiła mlekiem dziewiczych piersi. Tuliła do swego Niepokalanego Serca. Obsypywała pieszczotami. Wychowywała w zaciszu nazaretańskiego domu. Z Jezusem dzieliła radości i smutki. Towarzyszyła Mu w drodze na Kalwarię. Brała udział w Jego męce. Głęboko, jak nikt inny, przeżywała poniżenie i żałobę Wielkiego Piątku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który – na wzór Maryi – dzieliłeś z Chrystusem swe radości i smutki, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Maryja najściślej zjednoczona z Jezusem trwa w odwiecznej nieprzyjaźni z szatanem i odnosi nad nim zwycięstwo. Szczytem tego zwycięstwa jest ofiara złożona przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, przy bliskim i głębokim udziale Maryi, Matki Bolesnej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie doświadczałeś pomocy Maryi – Matki Boga i ludzi, przyczyń się za nami!
  
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Maryjo, proszę o wieczne szczęście w niebie dla zmarłego biskupa Wacława Świerzawskiego.
- Matko Najświętsza, proszę, pomóż Henrykowi wyjść z nałogu alkoholowego, otocz go swoją opieką i uproś swojego Syna nawrócenie i odmianę serca.
- Litościwa Matko, wyjednaj u swego Syna szybki powrót do zdrowia dla mamy i żeby mogła chodzić. Błagam o wstawiennictwo.
- Matko Boża, ty lepiej wiesz, o co Cię proszę.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty wszystko wiesz.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją Matczyna opieką.
- Maryjo, Mamo nasza kochana, proszę za dusze naszych przodków, wyproś dla nich łaskę odpuszczenia grzechów i kar za nie. Niech miłosierny Syn Twój, Jezus Chrystus przygarnie je do siebie. Któż jak Bóg.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę o nawrócenie męża i dzieci, by wrócili do Boga.
- Matko Boża, proszę uzdrów Kasię i bliskich, dodaj siły.
- Matko Boża, proszę, rozwiąż ten węzeł, który mnie krępuje.
- Mateczko Ukochana, proszę, uzdrów moje ciało i duszę. Dodaj siły, by nie upadać.
- Matko Boża, umocnij mnie, bo nie podałam.
- Matko Boża, w Twoich ramionach chcę się ukryć. Przytul mnie, grzeszną.
- Mateczko Ukochana, dziękuję za wszystko. Proszę, pomóż mi. Ty wiesz, wskaż drogę.
- Mateńko, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- Matko Boża, proszę pomóż nam, grzesznikom, odnaleźć drogę do Boga.
- Mateczko nawróć mego męża, dzieci i znajomych oraz mnie, byśmy odnaleźli drogę do Boga.
- Matko Boża, proszę, pomóż rodzinom rozbitym.
- Mamuniu Kochana proszę o zdrowie dla Krzysia i Władka, proszę Cię o miej w opiece moją całą rodzinę i proszę o Boże Błogosławieństwo.
- O powrót mojego męża na Twoje ścieżki, Boże. Matko moja, odsuń od niego te straszne myśli, spraw żeby docenił piękno życia w rodzinie. Uwolnij go od złych demonów i alkoholizmu. Błagam, Maryjo, prostuj nasze ścieżki.
- Maryjo, dziękuję za wszystko. Ty wiesz wszystko.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Za naszą miłość ku Niej,

Serdeczna Matka odwzajemni się pamięcią o nas

w przyszłym, pozagrobowym życiu”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

28 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu proszę nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo,proszę w intencjach Ojca swiętego. Miej go w swoje opiece

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko prosze za wszystkich moich wrogòw, nieprzyjaciòł,za wszystkich ludzi co mi zle życza. Miej ich w swoje opiece.

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża dziękuję za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomymi do Boga

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Różańcowa prowadź nas grzeszników do Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Boża uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę Matko Boża za wszystkimi chorymi użyj im

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko Ukochana nawróc grzeszników wskazuj drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Boża powierzam Tobie moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Najświetsza pomóż w malzenstwie mojej siostry i w znalezieniu dobrej pracy dla mnie

  OdpowiedzUsuń
 16. Matko Najświętsza proszę uzdrow mnie na ciele i na duszy

  OdpowiedzUsuń
 17. Mateńko uzdrów moją rodzinę aby nastała zgoda .

  OdpowiedzUsuń
 18. Proszę o błogosławieństwo Boże dla mojej całej rodziny, bliskich i znajomych, o zdrowie dla duszy i ciała, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o Dary Ducha Świętego za chorych samotnych i cierpiących, o nawrócenie grzeszników, za ojczyznę i rządzących krajem, za duchowieństwo i cały Kościół, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 19. JEZUS, MARIA KOCHAM WAS RATUJCIE KAPŁAŃSKIE DUSZE RATUJCIE. ZAWIERZAM SIEBIE I MOICH BLISKICH PRZEZ SERCE MARYI MIŁOSIERNEMU JEZUSOWI. PANIE TY SIĘ TYM ZAJMIJ.PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ.

  OdpowiedzUsuń
 20. Kochana Mateczko wstaw się za nami u Twijego syna i uproś potrzebne nam łaski, pomóż rozwiązać problem Tobie wiadomy

  OdpowiedzUsuń
 21. Proszę powrót mojego męża na Twoje ścieżki, Boże. Matko moja, odsuń od niego te straszne myśli, spraw żeby docenił piękno życia w rodzinie. Uwolnij go od złych demonów i alkoholizmu. Dodaj mi sił abym mogła go wspierać. Błagam, Maryjo, prostuj nasze ścieżki.

  OdpowiedzUsuń
 22. O niepokalanie poczętą,Maryjo, matko!!!wypraszaj nam u Boga wszelkie łaski potrzebne dla Tadeusza i Marty z Gent. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  OdpowiedzUsuń
 23. Mateńko, proszę Cię o radość serca i wskazanie drogi do Twojego Syna. Trzymaj w opiece całą moją rodzinę i przyjaciela. Kocham Cie Mamo. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 24. Maryjo proszę o potrzebne łaski dla 12 letniego Jakuba, który jutro będzie miał przeszczep serca a także o światło Ducha Świętego dla lekarzy

  OdpowiedzUsuń
 25. Proszę o zdrowie i szczęście dla mojej rodziny i dla mnie, o spokój ducha. Maryjo nie pozwól nam nigdy oddalać się od Ciebie i Chrystusa. Dziękuję za to wszystko co mamy ... Tobie powierzam moich bliskich i siebie ...Ty się wszystkim zajmij...

  OdpowiedzUsuń
 26. Matko pomóź zeby nam sie wszystko dobrze poukładało i żebysmy szczęsliwie wròcili do nasze kochanej Ojczyzny.

  OdpowiedzUsuń
 27. Maryjo,prosze o wieczne szczescie w niebie dla mojego brata Adama i za wszystkie dusze zmarłe.

  OdpowiedzUsuń
 28. - Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń