Różaniec ze Sługą Bożym - 19 X

www.podlasie24.pl

19 października (czwartek)Tajemnice światła

I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„Usuwając siebie w cień, jednocześnie Jan wysuwa na pełne światło osobę Chrystusa Pana. Z całym przekonaniem stwierdza, że Odkupiciel świata już przyszedł na ziemię, zamieszkał między ludźmi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który całym swym życiem z pokorą ukazywałeś Chrystusa – Zbawiciela świata, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Obecność Jezusa Chrystusa i Matki Jego na weselu uczy nas, że małżeństwo jest świętą rzeczą. Dziś głośno po Polsce rozlega się zdanie, że małżeństwo jest świecką, czysto-ludzką sprawą, do której Chrystus i Kościół nie mają żadnego prawa. Głosiciele takich haseł zapominają, że siedem jest sakramentów świętych, a jednym z nich – małżeństwo” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością troszczyłeś się o świętość małżeństwa i rodziny, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Pan Bóg raczył przemówić do ludzi, pouczając ich o tajemnicach Królestwa niebieskiego, ukazując ostateczny cel życia człowieka oraz środki do tego celu wiodące. Nie poskąpił Pan Bóg słów swoich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który poświęciłeś swe życie sprawie Królestwa Bożego, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Przemienienie Chrystusa wywarło na dusze uczniów potężne wrażenie, było silnym wstrząsem, pozostawiającym niezatarte wspomnienie do końca życia. W jednej krótkiej chwili Apostołowie zrozumieli, jak nędznym i lichym jest to, co daje człowiekowi świat, w porównaniu z tym, co Bóg dać może duszy, która do Niego garnie się i bezpośrednio, jak z kimś bardzo bliskim, z Panem Bogiem obcuje” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem Apostołów głosiłeś Dobrą Nowinę o Chrystusie, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„W tej samej chwili sprawowała się pierwsza Niekrwawa Ofiara na ziemi, pierwsza Msza święta. Kapłanem sprawującym tę Ofiarę był Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek w jednej osobie, Pośrednik między niebem a ziemią. Darem ofiarnym był tenże Jezus Chrystus, Kapłan Najwyższy, który swoje Ciało i Krew w sposób niekrwawy pod postaciami chleba i wina ofiarował, zanim w dniu następnym złożył Ojcu Niebieskiemu Krwawą Ofiarę z siebie na krzyżu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, któremu Pan Bóg dał łaskę śmierci w czasie Mszy świętej, po przyjęciu Komunii świętej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O wieczne szczęście dla śp. Lucyny Kubis.
- Mamuniu Kochana, proszę o zdrowie dla Krzysia, Agnieszki i całej mojej rodziny, rodziców, rodzeństwo, o uzdrowienie relacji, o Twoją Opiekę i Błogosławieństwo Boże, dla nas i całego świata, o głębokie nawrócenie, porzucenie nałogów, o nawrócenie, dobrą pracę, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości.
- Mateczko najmilsza, proszę o zdrowie dla moich dzieci, rodziny i bliskich. Miej w opiece wszystkich moich nieprzyjaciół. Pomóż nam w problemach Tobie wiadomych. Strzeż nas od zła wszelkiego. Wstaw się za moją rodziną u Boga. Matko Boża, pomóż, błagam, rozwiązać nasze problemy, bo nie radzę sobie z nimi.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Maryjo, proszę za naszych wrogów, nieprzyjaciół, grzeszników i tych wszystkich, którzy nas skrzywdzili. Otocz ich swoją opieką i spraw by powrócili do Boga.
- Kochana Matko, proszę, strzeż nas od złego, otul płaszczem Twej opieki, wyzwól męża ze szponów alkoholizmu, proszę o jego nawrócenie. Dodaj mu sił w tej walce. Błagam, Maryjo!
- Matko kochana, proszę pomóż mi, żeby zakończyły się moje problemy. Owiń mnie matczyną opieką.
- Mateńko, proszę o modlitwę za mojego kochanego śp. męża Stanisława.
- Królowo Różańca świętego, proszę w intencjach wszystkich ludzi.
- Matko, proszę o pomnożenie mojej wiary, bym nigdy nie zeszła z waszych dróg. Bym nie utraciła Królestwa Bożego.
- Małgorzata dziękuje Matko za to, że jesteś przy mnie i bądź wsparciem dla mnie, dla całej rodziny i mojej ojczyzny.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Myśl nasza biegnie do stóp Matki Najświętszej.
Ona jest najlepszą wychowawczynią nowego człowieka.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

14 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 4. Matenko kochana dziękuję za wszelkie łaski jakie otrzymałam proszę Cie o opiekę nad moją rodziną, zdrowie dla męża,pomoc w znalezieniu pracy dla dzieci oraz

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Kochana miej w opiece mnie i całą moją rodzinę, proszę o dobrą pracę, proszę o Błogosławieństwo Boże, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości. Polecam Ci Kościół, chorych, cierpiących, samotnych, za dusze zmarłe i w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 6. Maryjo miej w opiece mojego tatę, który przebywa w szpitalu, obdarz go zdrowiem, abyśmy się jeszcze długo cieszyli jego obecnością. Otocz swą opieką moją rodzinę, za wszystko bardzo dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo Matko Boża proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża proszę rozwiąż ten węzeł który mnie krępuje

  OdpowiedzUsuń
 11. Jezu ufam Tobie i proszę uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły

  OdpowiedzUsuń
 12. Jezu okaz nam grzesznyn Swe Miłosierdzie

  OdpowiedzUsuń
 13. Dziękuję za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomych do Siebie

  OdpowiedzUsuń