Różaniec ze Sługą Bożym - 23 X

Fot. Ks. Paweł Męcina

24 października (poniedziałek)Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Nie ulega wątpliwości, że chwila Zwiastowania była bardzo głębokim i ważnym przeżyciem dla Najświętszej Maryi Panny. Poseł niebiański w niezwykły sposób pozdrowił Maryję i zapowiedział Jej w imieniu Bożym, że będzie matką Zbawiciela świata. Wiadomość podziałała jak grom na duszę Maryi, dobywając na jaw bogactwo Jej szlachetnych myśli, świętych uczuć i doskonałych cnót” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie przeżywałeś w swym sercu wydarzenie Nazaretu i odpowiadałeś twierdząco na Boże plany, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Wiara Maryi jest żywa, bo nie kryje się wyłącznie w sercu, lecz działa na zewnątrz, wpływa na czyny. Wiarę Maryi sławi Elżbieta: „A błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co Ci powiedziane od Pana” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym przykładem uczyłeś wiary żywej, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Według odwiecznych planów Bożych, Maryja stała się tą błogosławioną niewiastą, która wydała na świat upragnionego Zbawiciela. Nią posłużyło się niebo, jako narzędziem do zesłania na ziemię orzeźwiającej rosy łaski. Maryja przedstawia obłok, przynoszący wraz z deszczem darów niebieskich ich Dawcę, umiłowanego Syna Bożego. Ją symbolizuje ziemia, wydająca ze swojego łona odwieczne upragnienie świata, Zbawcę całej ludzkości” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który tyle razy – celebrując Eucharystię – sprowadzałeś Boga na ziemię, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Tajemnica Ofiarowania Jezusa stapia się z ofiarą Maryi w jeden akt uwielbienia Pana Boga. Starzec Symeon w proroczym widzeniu łączy zbawcze cierpienia Boga-Człowieka z bolesnymi przeżyciami Jego Najświętszej Matki” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie swe siły poświęciłeś w służbie Chrystusa – Światłości świata, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Zatapiajmy się w rozważaniu tajemnic radości, cierpień i chwały Jezusa, Głowy naszej. Czujmy się wtedy bardzo blisko Najświętszego Serca Jezusa. Prośmy gorąco, z ufnością prośmy przez Maryję, byśmy zawsze byli z Chrystusem Panem: tutaj na ziemi i w wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który żyjąc na ziemi w zjednoczeniu z Chrystusem, dążyłeś do zjednoczenia z Nim w wieczności, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, proszę o Twoje wstawiennictwo u naszej różańcowej Pani i Królowej, a za Jej pośrednictwem do Miłosiernego Jezusa o łaskę zdrowia dla mojego syna Mateusza, o dary Ducha Świętego, o dobry wybór szkoły, o łaskę dobrej drogi życiowej oraz dobrych przyjaciół. Proszę o zdrowie dla mnie i łaski potrzebne do właściwego wychowania syna w duchu wiary, nadziei i miłości. Proszę o łaskę zgodnej rodziny. Dziękuję za dar życia syna i proszę pokłoń się ode mnie naszej Niebieskiej Pani. A na koniec proszę Ciebie, nasz orędowniku, zanieść do nieba te wszystkie moje sprawy, z którymi jest mi tak ciężko żyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
- Maryjo, proszę o wyzdrowienie dla Mamy, by mogła chodzić i o Boże miłosierdzie.
- O siły dla siostry i jej rodziny w wyjściu z uzależnienia, proszę.
- O zdrowie dla Basi i pomysł na operację serca dla jej wnuczki Igi.
- O błogosławieństwo dla cierpiącej Dorotki.
- O opiekę nad moją rodziną i łaskę zrozumienia miłości, by Maryja prowadziła każdego dnia.
- O zdrowie dla taty i mamy oraz o pogodną starość. Boże błogosław.
- O potrzebne łaski dla męża, córek i syna oraz o zgodę w rodzinie i siły oraz o zdrowie dla mnie.
- Maryjo, dziękuję za wszystkie łaski.
- Proszę o błogosławieństwo dla rodziny Eli.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz, proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Mateńko, dziękuję za Twe łaski i dobrych ludzi, których stawiasz na naszej drodze. Proszę o opiekę nad naszym synem, aby spełniała sie w mim wola Boża, by mógł spełniać swą posługę tam, gdzie go poślesz.
- Mateńko, proszę za wszystkich, którym obiecałam i którzy mnie prosili o modlitwę, a także za tych, którzy jej potrzebują, szczególnie za zatwardziałych grzeszników i nieprzyjaciół. Wspomagaj tych, którzy wrócili do Boga – dziękuję z całego serca za nich, niech wytrwają. Kocham Cię, Mamusiu!
- Proszę, Mateńko, za młodzież, szczególnie za tych, którzy przygotowują sie do bierzmowania, w tym za naszego syna, niech otwierają się na dary Ducha Świętego i nie odrzucają ich „mimo wszystko”. Młodzież bardzo potrzebuje modlitwy.
- Proszę, Maryjo, miej w opiece moją rodzinę, dziękuję za wszystko. Św. Janie Pawle II wstaw się za nami, aby opuściło nas wszelkie zło, a zapanowała zgoda, miłość i wzajemny szacunek.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- Matko Boża, proszę pomóż nam, Ty wiesz.
- Mateczko Ukochana, proszę, nawróć mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych, i prowadź nas.
- Mateczko, uzdrów moje ciało i duszę. Dodaj siły, by iść dalej.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich.
- Matko Boża, ratuj nas grzeszników i prowadź nas do Syna Bożego.
- Jezu, Ty się tym zajmij.
- Wybacz mi, Jezu, moje grzechy i prowadź, by nie błądzić.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę.
- Kochana Matko, Ty wiesz, jak działać. Proszę Cię o wstawiennictwo u naszego Ojca w niebie, aby mój były chłopak porzucił alkohol i wrócił do tych którzy go kochają… Dziękuję, że mnie zawsze wysłuchujesz.
- Maryjo, proszę o pokój na świecie.
- Matko Kochana, proszę o zdrowie dla syna. Jezu, Ty sie tym zajmij.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Pan Bóg spełni życzenia serca twego,
może nie zawsze w ten sposób, jak to sobie wyobrażasz,
za to w sposób inny, bardziej korzystny dla ciebie.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

13 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 5. - Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateczko, wstaw się za nami u Boga i wyproś nam potrzebne łaski. Jezu uzdrów nas. Jezu Ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 7. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobry. O dobrych mężów dla naszych córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha . O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 8. Mamusiu Kochana proszę o zdrowie dla rodziców i dla całej mojej rodziny, miej nas w swojej opiece, proszę o Błogosławieństwo Boże, o dary Ducha Świętego, o wiarę, nadzieję i miłość, o dobrą pracę, Matko Kochana do syna Swego nas prowadź. Polecam Tobie chorych, cierpiących, samotnych, o nawrócenie grzeszników, porzucenie nałogów. Za wszystkie Dusze zmarłe, w czyśćcu cierpiące i konających.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mamuniu Kochana proszę Cię o miłość chcę kochać i być kochana, proszę o drowie dla Kornelki, Krzysia, Agnieszki, Zdziśka, Marka, Wioli, Grzegorza, Brygidy, Tomka.

  OdpowiedzUsuń
 10. Kochana Matko Boska Różańcowa błagam Cię o nawrócenie moich braci, o to, żebym wyszła z długów i żebym miała zawsze boski nadmiar pieniędzy,abym mogła spłacić długi i podzielić się nimi z potrzebującymi. Błagam Cię także o to, abym zaszła w ciążę i urodziła zdrowe cudowne dziecko- rodzeństwo, o którym marzy mój syn. Usłysz i wysłuchaj Matko moje błagania.

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko, prosze za misjonarzy.

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Kochana; dziekuje za wszystko.

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateńko proszę o pokorę dla mnie i przemianę tego, co trudno mi w sobie zmienić..

  OdpowiedzUsuń