Różaniec ze Sługą Bożym - 5 X5 października (czwartek)Tajemnice światła

I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„Pierwsze w sercu miejsce niech zajmie miłość Boga, jako Najlepszego Ojca, mieszkającego wraz z Synem i Duchem Świętym w każdej duszy, wolnej od grzechu ciężkiego. Dusza czysta może w każdej chwili znaleźć w sobie Pana Boga i z ufnością dziecka wołać do Niego: Ojcze” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością i z miłością pasterską troszczyłeś się o czystość dusz ludzkich, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Na weselu w Kanie Chrystus Pan ujawnia po raz pierwszy moc czynienia cudów. Przemienia On wodę w wino tak wyborne, że gospodarz wesela, nie wiedząc o cudownej przemianie, wymówkę czyni panu młodemu, iż je podać kazał dopiero pod koniec uczty. Słudzy byli świadkami cudu i oni go rozgłosili. Boska moc Chrystusa okryła Go chwałą i wielu z obecnych skłoniła do uwierzenia w Jego posłannictwo od Boga” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś świadkiem przemieniającego działania łaski Bożej, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Siewcą Słowa Bożego jest Jezus Chrystus. Spełniał On posłannictwo Siewcy w ciągu trzech lat publicznego nauczania, gdy zasilał dusze ludzkie zdrowym ziarnem Bożej nauki, prowadzącej do życia wiecznego. To samo posłannictwo spełnia Chrystus dalej, posługując się ludźmi, jako narzędziami swymi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zapałem głosiłeś Ewangelię i prawdę o miłosiernej miłości Boga, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Pan Jezus często wpajał Apostołom przekonanie, że cierpienia, znoszone na ziemi z wiarą i poddaniem się woli Bożej, nagrodzone będą w Królestwie niebieskim wiekuistą chwałą. Aby wiarę Apostołów w tę prawdę wesprzeć. Zbawiciel świata postanowił już na ziemi ukazać, przynajmniej na chwilę, promień niebieskiej chwały. Stało się to w czasie przemienienia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, przez którego życie i posługę Pan Bóg przemieniał ludzkie serca, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„Do najpiękniejszych chwil w dziejach świata należy zaliczyć dzień, w którym odprawiła się pierwsza Msza święta na ziemi. Stało się to w Wielki Czwartek, w przeddzień śmierci Chrystusa Pana w Wieczerniku. Pod koniec Ostatniej Wieczerzy z Apostołami Boski Mistrz wziął w swoje święte i czcigodne ręce chleb, wzniósł oczy do nieba, dziękował Ojcu Niebieskiemu za dobrodziejstwa zesłane ludzkości, a błogosławiąc ten chleb mówił: «Bierzcie i jedzcie: to jest Ciało moje». Słowo Jezusa posiada w sobie siłę, która wszystko może. Woli Chrystusa Pana nic nie zdoła się oprzeć” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego ostatnie chwile ziemskiego życia Bóg złączył z Eucharystyczną Ofiarą, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę Cię, Mateńko, o opiekę i siłę dla mnie. Tylko Ty znasz moją sytuację…, czasami już nie mam siły, proszę i dziękuję.
- Proszę o modlitwę w intencji mojego dziecka – o spokój, radość życia i miłość do Pana Boga.
- Kochana Mamusiu, proszę o opiekę, pomoc w wyjściu z długów i zdrowie dla całej mojej rodziny.
- Królowo Różańca świętego, Maryjo, proszę Cię o pracę dla mego syna Mateusza i jego nawrócenie na drogę wiary i o nawrócenie mojej córki Karoliny. Matko Boża, ratuj dzieci moje.
- Mateńko, wyproś łaskę zdrowia dla moich bliskich, łaskę nawrócenia, umocnienie w wierze, błogosławieństwo dla siostry i jej bliskich, rozwiązanie wszelkich węzłów. Proszę Cię o pokój w sercu i by było ono na wzór serca Syna Twego.
- Mamuniu Kochana, proszę Cię o opiekę dla całej mojej rodziny i Boże błogosławieństwo, miej w opiece chorych, cierpiących i samotnych, o nawrócenie. Proszę o szczęśliwą i dobrą operację i szybki powrót do zdrowia dla Wiolety.
- Matko Najświętsza, proszę Cię o łaskę Opatrzności, błogosławieństwo i zdrowie dla całej naszej rodziny. Dziękuję Ci za to, co mam! Maryjo, Ty się tym zajmij.
- Proszę o nawrócenie męża z drogi zdrady, kłamstwa, uzależnienia od złych filmów i uzdrowienie mnie, jeżeli taka wola Boga Wszechmogącego.
- Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia i naprawy moich finansów, jestem pogrążona w długach, boję się, że zabraknie mi i zdrowia, nie radzę sobie, jedyna siła, którą mam jest ufność w Miłosierdzie Jezusa Chrystusa, za którą dziękuję, bo wspiera mnie swa silą każdego dnia.
- Proszę o modlitwę za moje dzieci oraz wszystkie dzieci na świecie. Ochroń je od złego, zwłaszcza od złego pochodzącego od drugiego człowieka.
- Matko, proszę o nawrócenie grzeszników, by ci którzy zeszli z dróg Jezusa zobaczyli jak wielki i dobry jest Pan Bóg.
- Matko Kochana, proszę o zgodę, miłość, wierność, uczciwość i wzajemne zrozumienie w moim małżeństwie. Maryjo, otaczaj nas swoim płaszczem i zawierzaj Jezusowi. Błogosław nam.
- Proszę Cię, Maryjo, o błogosławieństwo dla mojej rodziny, żeby zapanowała miłość, zgoda, wzajemny szacunek i zrozumienie.
- Proszę Cię w intencjach Tobie wiadomej...
- Proszę o modlitwę o wyjście z nałogu, jakim jest hazard oraz o pomoc w sytuacji finansowej, abym spłacił swoje ogromne zadłużenie. Ogólnie proszę o modlitwę za wstawiennictwem Maryi Panny o drugą szansę dla mej osoby. Chwała Panu jedynemu. Alleluja!
- Maryjo, proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny.
- Panie Boże, miej miłosierdzie nad nami i całym światem.
- Proszę o zdrowie i opiekę dla mnie i mojego nienarodzonego maleństwa aby ustąpiły komplikacje i złe wyniki badań...
- Matko Boża, proszę, pomóż. Ty wiesz, rozwiąż ten węzeł, co krępuje.
- Matko Boża, proszę, uzdrów moje ciało i duszę.
- Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich.
- Jezu, ufam Tobie i proszę zajmij się tym.
- Proszę o modlitwę za męża i dzieci, by nawrócili się.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, prowadź moją rodzinę do siebie.
- Proszę o zdrowie dla Kasi oraz wszystkich chorych. Jezu uzdrów ich.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Każdy katolik, który bierze do ręki Różaniec i odmawia go w duchu wiary,

pomnaża potęgę duchową Kościoła i przyobleka się 
«mocą z wysokości»”.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

21 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu proszę o opiekę pomoc w wyjściu z długów i zdrowie dla całej mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 2. Matenko kochana proszę Cię o zdrowie dla męża oraz dzieci miej nas w swojej opiece błogosław nam. Proszę szczególnie o łaski dla mojego syna w 30 rocznicę urodzin.

  OdpowiedzUsuń
 3. - Mateńko, wyproś łaskę zdrowia dla moich bliskich, łaskę nawrócenia, umocnienie w wierze, błogosławieństwo dla siostry i jej bliskich, rozwiązanie wszelkich węzłów. Proszę Cię o pokój w sercu i by było ono na wzór serca Syna Twego.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Matko proszę o pomoc ,aby mojemu synowi zaczęło się jakoś układać i oby mógł kupić mieszkanie Bardzo proszę Kochana Matko, proszę również o opiekę i zdrowie dla dzieci i wnuków.

  OdpowiedzUsuń
 5. Mamuniu oddaję Tobie swoje życie i moją rodzinę, proszę miej w opiece całą moją rodzinę,znajomych sąsiadów, ojczyznę, rządzących krajem, o zdrowie dla duszy i ciała,o porzucenie nałogów, o pomoc materialną dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość, o uzdrowienie relacji, o pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o Błogosławieństwo Boże. Do Syna Swego nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateńko, proszę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, szczęśliwą operację syna i powrót do zdrowia i posługi oraz szczególną opiekę dla wszystkich, którzy mu towarzyszą w jakikolwiek sposób..

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boza proszę o uzdrowienie mojego syna czuwaj nad nim i ochraniaj go to maleńkie dzieciątko wypros u Boga jego zdrowie

  OdpowiedzUsuń
 8. Moja kochana Mateńko proszę wstaw się u Ojca Świętego i uproś o zdrowie dla mnie .Jestem po przeszczepie.Proszę o wstawiennictwo za duszę mojego dawcy.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kochana Matko nasza Różańcowa dziękuję za zdrój łask którymi otaczasz naszą rodzinę , moich rodziców i brata . Proszę Kochana Mateńko o potrzebne łaski , zdrowie i błogosławieństwo na dalsze lata naszego życia

  OdpowiedzUsuń
 10. Maryjo obdarz mnie pokojem i pomóż mi wyjść z długów.

  OdpowiedzUsuń
 11. Maryjo, nasza Matko wyproś u Pana aby osoba, którą kocham całym sercem wróciła do mnie. Twoja córka Agnieszka.

  OdpowiedzUsuń
 12. Kochana Mamusiu proszę o nawrócenie mojego męża, proszę Cię uwolnij go od tej kobiety, od wszelkiego zła, pomóż mu w tej walce ze złem, żeby zrozumiał co w życiu jest najważniejsze.

  OdpowiedzUsuń
 13. Sługo Boży, Biskupie Piotrze prosimy o modlitwę za Danusię, Janeczkę i Helenkę ze wspólnoty "Jezus żyje", które teraz uległy wypadkowi, niech Dobry Bóg ratuje ich życie i zdrowie.

  OdpowiedzUsuń
 14. Kochana Mateczko proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich i prowadź nas do Syna Bożego Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 16. Mateczko Ukochana proszę pomóż by mąż się nawrócił wskaż mu drogę by nie błądzil

  OdpowiedzUsuń
 17. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 18. Mateczko Ukochana proszę pomóż wszystkim którzy po błądzi by odnaleźli drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 19. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 20. Proszę o modlitwę za zdrowie dla mojej rodziny i mojego brata chorego na nowotwor

  OdpowiedzUsuń