Różaniec ze Sługą Bożym - 6 X6 października (piątek)Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„I nasze serca łakną pokoju, radości, wewnętrznego zadowolenia. Czym zaspokoimy tę głęboką tęsknotę? Rzecz pewna, że prawdziwej radości nie osiągniemy przez schlebianie zmysłom, niskim pożądaniom. Zdobędziemy ją natomiast na drodze osobistego wyrzeczenia się i ofiary. Codzienne doświadczenie stwierdza, że największym ciężarem obarczamy się wówczas, gdy usiłujemy uciec przed obowiązkiem, krzyżem, przed ofiarą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawsze szukałeś woli Bożej i wypełniałeś ją, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Może uginasz się pod brzemieniem codziennego obowiązku? Może uskarżasz się, że ci ciężko, smutno w życiu? Może wzdrygasz się przed ofiarą, jakiej Pan Bóg wyraźnie od ciebie żąda? Może nie widzisz dla siebie ostoi ratunku? – Pomyśl o nieskończonej mocy Chrystusowej ofiary” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z cierpliwością – na wzór Zbawiciela – znosiłeś szykany i obelgi, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Za cenę Przenajdroższej Krwi Pan Jezus przywrócił nam utracone prawa do nieba, a w Kościele swym świętym zostawił bogactwo wysłużonych darów, abyśmy z nich korzystając, życie wieczne mieli i obficie je mieli” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego nazywano biskupem w „cierniowej mitrze”, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Królem naszym nie jest zwykły człowiek, choćby najbogatszy i najpotężniejszy. Królem naszym jest prawdziwy Syn Boży, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Ubogi, cichy, pokorny, podległy cierpieniom, ukrzyżowany, a jednocześnie nieomylny Nauczyciel prawdy, najwyższy Władca sumień, wiążący je ze swymi niezmiennymi prawami. Król chwały, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Imię naszego Króla – Jezus, co znaczy Zbawiciel” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Zbawiciela w pokornym dźwiganiu krzyża, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„W ostatnich chwilach ziemskiego życia Jezusa znów widzimy przy Nim Maryję. Stoi na Kalwarii, tuż obok Krzyża jako Matka Bolesna. Słyszy każdy jęk zbolałej duszy i udręczonego Serca Jezusa. Bierze udział w Jego Najświętszej Ofierze. I tam uroczyście zostaje oddana za Matkę wszystkich, za których umierał Pan Jezus. «Oto Matka twoja» – te słowa wypowiedziane konającymi ustami Jezusa zamykają ewangeliczną naukę o Maryi i stanowią silny akord, który nigdy nie milknie w sercach wierzących” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie stałeś wiernie obok Maryi pod krzyżem Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo, miłość i zgodę mojej całej rodzinki, byśmy się zawsze trzymali razem. Matko, prowadź nas do Jezusa.
- Matko Różańca świętego, proszę za całe duchowieństwo, by każdy z niech dopełnił swojej posługi.
- Kochana Mamusiu, proszę o opiekę, pomoc w wyjściu z długów i zdrowie dla całej mojej rodziny.
- Mateńko Kochana, proszę Cię o zdrowie dla męża oraz dzieci. Miej nas w swojej opiece, błogosław nam. Proszę szczególnie o łaski dla mojego syna w 30. rocznicę urodzin.
- Mateńko, wyproś łaskę zdrowia dla moich bliskich, łaskę nawrócenia, umocnienie w wierze, błogosławieństwo dla siostry i jej bliskich, rozwiązanie wszelkich węzłów. Proszę Cię o pokój w sercu i by było ono na wzór serca Syna Twego.
- Kochana Matko, proszę o pomoc, aby mojemu synowi zaczęło się jakoś układać i oby mógł kupić mieszkanie Bardzo proszę, Kochana Matko, proszę również o opiekę i zdrowie dla dzieci i wnuków.
- Mamuniu, oddaję Tobie swoje życie i moją rodzinę, proszę miej w opiece całą moją rodzinę, znajomych, sąsiadów, Ojczyznę, rządzących krajem, o zdrowie dla duszy i ciała, o porzucenie nałogów, o pomoc materialną, dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość, o uzdrowienie relacji, o pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o błogosławieństwo Boże. Do Syna Swego nas prowadź.
- Mateńko, proszę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o szczęśliwą operację syna i powrót do zdrowia i posługi oraz o szczególną opiekę dla wszystkich, którzy mu towarzyszą w jakikolwiek sposób.
- Matko Boża, proszę o uzdrowienie mojego syna. Czuwaj nad nim i ochraniaj to maleńkie dzieciątko. Wyproś u Boga jego zdrowie.
- Moja kochana Mateńko, proszę, wstaw się u Boga Ojca i uproś o zdrowie dla mnie. Jestem po przeszczepie. Proszę o wstawiennictwo za duszę mojego dawcy.
- Kochana Matko nasza Różańcowa, dziękuję za zdrój łask, którymi otaczasz naszą rodzinę, moich rodziców i brata. Proszę, Kochana Mateńko, o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo na dalsze lata naszego życia.
- Maryjo, obdarz mnie pokojem i pomóż mi wyjść z długów.
- Maryjo, nasza Matko, wyproś u Pana, aby osoba, którą kocham całym sercem wróciła do mnie. Twoja córka Agnieszka.
- Kochana Mamusiu, proszę o nawrócenie mojego męża, proszę Cię uwolnij go od tej kobiety, od wszelkiego zła, pomóż mu w tej walce ze złem, żeby zrozumiał co w życiu jest najważniejsze.
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, prosimy o modlitwę za Danusię, Janeczkę i Helenkę ze wspólnoty „Jezus żyje”, które teraz uległy wypadkowi, niech Dobry Bóg ratuje ich życie i zdrowie.
- Kochana Mateczko, proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich, i prowadź nas do Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Mateczko Ukochana, proszę pomóż, by mąż się nawrócił wskaż mu drogę, by nie błądził.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych.
- Mateczko Ukochana, proszę pomóż wszystkim, którzy pobłądzili, by odnaleźli drogę do Boga.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„W dniach październikowych

szczególnie piękny obraz stworzą synowie i córy Kościoła świętego,

gdy skupieni w mrocznych świątyniach o wieczornej porze

pod przewodnictwem kapłana

składać będą przy Sercu Niepokalanej Matki
wieńce różańcowej modlitwy”.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

25 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu proszę o opiekę, pomoc w wyjściu z długów i zdrowie dla całej mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 2. Mamo Ty wszystko wiesz wspieraj nas w naszych cierpieniach proszę o pomoc w wyjściu z długów

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo dodaj mi siły, miłośći, cierpliwośći do wychowywania moich dzieci. Pomòz mi byc dobrą matką Błogosław nam

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę Matko za Ojca Św. i w jego intencjach. Strzeż Go i czuwaj nad nim.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o Matko wyprowadź mnie z depresji, lęków, czarnych myśli i obsesji, spraw abym była szczęśliwą kobietą, patrzącą z nadzieją na przyszłość. Abym już nigdy nie miała powodów do zmartwień.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę Matko o opiekę nad moją rodziną .Prosi matka

  OdpowiedzUsuń
 7. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z tej trudnej sytuacji długów.Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 8. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów.Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów.Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 10. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod Swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Boża proszę pomóż mi Ty

  OdpowiedzUsuń
 12. Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Boża proszę skrusz serce mego męża by się nawrócił

  OdpowiedzUsuń
 15. Mateczko Ukochana proszę prowadź nas do Syna Bożego Jezu

  OdpowiedzUsuń
 16. Mateczko Ukochana proszę pomóż dodaj mi siły

  OdpowiedzUsuń
 17. Jezu uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 18. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 19. Jezu ufam Tobie i proszę nawróc mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 20. Dziękuję Ci Jezusa za wszystko i proszę prowadź mnie

  OdpowiedzUsuń
 21. Matko najświętsza pomóż mi dźwigać mój krzyż z należytą cierpliwością.

  OdpowiedzUsuń
 22. Mateczko Boża weź nas i bliskich pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 23. Matko Boża proszę pomóż by dzieci i mąż się nawrócili

  OdpowiedzUsuń
 24. Matko Boża proszę pomóż by dzieci i mąż się nawrócili

  OdpowiedzUsuń
 25. Proszę o modlitwę za grzeszników by odnaleźli drogę do Boga. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń