Różaniec ze Sługą Bożym - 7 X7 października (sobota)Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Maryję Pan Bóg wybrał do wielkiego, jedynego w dziejach ludzkości zadania, aby w swym dziewiczym łonie poczęła, a następnie na świat wydała Jednorodzonego Syna Bożego, Zbawiciela wszystkich ludzi. Święta Boża Rodzicielka – to godność, która przewyższa wszelkie ludzkie rozumienie, siły i zasługi. To wyłączny dar Boży, to przejaw hojnej miłości Ojca Niebieskiego względem Maryi. Do nikogo z ludzi nie odnoszą się z taką siłą, jak do Maryi słowa: «Znalazłaś łaskę u Boga»” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczysz nas przyjmowania z otwartym sercem Bożych łask, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Patrzmy na Maryję w chwili, gdy w natchnionym hymnie Magnificat wypowiada uczucia uwielbienia i wdzięczności względem Pana Boga. Jak głęboko czuje się od Niego zależna: «Iż wejrzał na niskość Służebnicy swojej» (Łk 1,48). Wobec nieskończonego majestatu Bożego Maryja uważa się za niską, maleńką służebnicę. To czym jest, co posiada, przypisuje łaskawemu spojrzeniu na Nią Ojca Niebieskiego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z pokorą przyjmowałeś Bożą wolę, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Maryja została Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Jak każda matka swe dziecię, podobnie Najświętsza Maryja Panna nosiła Syna Bożego w swym łonie, na świat Go wydała, karmiła mlekiem swych piersi, pielęgnowała Go, broniła przed niebezpieczeństwem, otaczała troską w życiu codziennym. Ona jedna spośród milionów ludzi ma pełne prawo mówić do Jezusa: – Synu mój!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wzrastałeś w atmosferze pobożności maryjnej domu rodzinnego i pobliskiego sanktuarium w Błotnicy, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Maryja Najświętsza spełniając prawo, ofiaruje Syna swego w świątyni jerozolimskiej, a oto staje przed Nią starzec Symeon i przepowiada, że Jezus ukochany będzie przedmiotem zniewag i prześladowania ze strony ludzi i że «duszę Jej własną przeniknie miecz». Najświętsza Panna wiedziała, że Syn Jej ma ofiarować swe życie za zbawienie świata, ale w owej chwili Pan Bóg jakby uchylił przed Nią zasłony przyszłości i ujrzała w całej grozie i we wszystkich szczegółach okropną śmierć na krzyżu Syna swego. Wtedy Jej serce najczulsze przeniknął miecz boleści, która przez całe życie nie zmniejszać, ale powiększać się miała” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym cierpieniem towarzyszyłeś Matce Bożej w Jej cierpieniach, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza tego gorąco pragnie: ukazać nam Jezusa, doprowadzić do Niego, gdy zakończymy doczesne życie. Dostosujmy się do życzeń Maryi. Z utęsknieniem szukajmy Jezusa Chrystusa. Naśladujmy w życiu Jego cnoty. Pragnijmy Go posiadać na wieki” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawsze starałeś się spełniać wszystkie oczekiwania i życzenia Matki Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Kochana Mamusiu, proszę o opiekę, pomoc w wyjściu z długów i zdrowie dla całej mojej rodziny.
- Mamo, Ty wszystko wiesz. Wspieraj nas w naszych cierpieniach, proszę o pomoc w wyjściu z długów.
- Maryjo, dodaj mi siły, miłości,  cierpliwości do wychowywania moich dzieci. Pomóż mi być dobrą matką. Błogosław nam.
- Proszę, Matko, za Ojca Świętego i w jego intencjach. Strzeż go i czuwaj nad nim.
- Proszę, o Matko, wyprowadź mnie z depresji, lęków, czarnych myśli i obsesji, spraw abym była szczęśliwą kobietą, patrzącą z nadzieją na przyszłość. Abym już nigdy nie miała powodów do zmartwień.
- Proszę, Matko, o opiekę nad moją rodziną. Prosi matka.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił, proszę pomóż wyjść z tej trudnej sytuacji długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Jezu, ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi Ty.
- Jezu, Ty się tym zajmij.
- Proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich.
- Matko Boża, proszę, skrusz serce mego męża, by się nawrócił.
- Mateczko Ukochana, proszę, prowadź nas do Syna Bożego.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż dodaj mi siły.
- Jezu, uzdrów moje ciało i duszę.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Jezu ufam Tobie i proszę, nawróć mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Dziękuję Ci, Jezu, za wszystko i proszę prowadź mnie.
- Matko Najświętsza, pomóż mi dźwigać mój krzyż z należytą cierpliwością.
- Mateczko Boża, weź nas i bliskich pod swą opiekę.
- Proszę o modlitwę za grzeszników, by odnaleźli drogę do Boga.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

Zatapiając się w rozważaniu tajemnic różańcowych,
odczujesz w swym sercu iskrę Miłości Bożej.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

23 komentarze:

 1. Matko Różańca Świętego, pokornie proszę o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, udziel potrzebnych łask moim córkom, aby na swej drodze życia spotykały dobry ludzi. Pobłogosław nasze małżeństwo aby nie zagrażało mu żadne zło i źli ludzie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów.Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Ukochana proszę pomóż dodaj mi siły by nieść swój krzyż

  OdpowiedzUsuń
 5. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 7. JEZU prowadź nas do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 9. JEZU Ty wiesz proszę pomóż

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Ukochana proszę pomóż by mąż i dzieci powróciły do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o modlitwę za męża o nawrócenie niech odnajdzie drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko Ukochana weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 13. Matko Boża proszę uzdrow Kasię i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateczko Ukochana dziękuję za wszystko i proszę prowadź mnie rodzinę i znajomych do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę o modlitwę za grzeszników by odnaleźli drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 16. Proszę o modlitwę mam złe myśli i jestem daleko od Boga choć bardzo chcę

  OdpowiedzUsuń
 17. Za mego małżonka Mariana o nawrócenie z drogi zdrady,złych filmów,kłamstwa,ukrytej pychy i o uzdrowienie mnie jeżeli taka wola Pana

  OdpowiedzUsuń
 18. Matko Bożą miej w opiece moja rodzinę i dobrodziejów.

  OdpowiedzUsuń
 19. PRZEZ SERCE MARYI ZAWIERZAM SIEBIE I WSZYSTKICH MOICH BLISKICH PANU JEZUSOWI. PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI ZDROWIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO,NAWRÓCENIA W RODZINIE I SPRAWIEDLIWOŚCI DLA JOLANTY.

  OdpowiedzUsuń
 20. Matko Kochana dziękuje za zdrowie i wszelkie łaski jakie otrzymuje ja i moja cała rodzina. Kocham Cie Matko

  OdpowiedzUsuń
 21. Maryjo strzesz naszej kochanej Ojczyzny i bron jej od wszelkich zasadzek. Krolowo Polski módl sie za nami

  OdpowiedzUsuń
 22. Dziękuję Ci Boziu Kochana za zdrowie dla mojej rodziny,opiekuj się dalej nami. Kochana Maryjo powiezam Ci dalsze zycie ,miej nas w opiece .

  OdpowiedzUsuń
 23. Matko Przenajświętsza wypraszaj dla wszystkich grzeszników łaskę nawrócenia, a dla wszystkich Zmarłych wypraszaj łaskę Nieba

  OdpowiedzUsuń