Różaniec ze Sługą Bożym - 8 X8 października (niedziela)Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Otrząśnijmy się z myśli o ziemskich sprawach, a dajmy duszy pokarm, którego ona tak bardzo łaknie. Duszom naszym potrzeba niewzruszonego oparcia i podniesienia na wyżyny. Jedno i drugie zapewnia nam cud Zmartwychwstania” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie i posługa pasterska były przeniknięte perspektywą Zmartwychwstania, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Jesteśmy świadkami ciężkich przeżyć Kościoła. Chwilami się wydaje, że Zbawiciel opuścił Oblubienicę. Lecz nie, On jej nie opuścił, ani nie opuści, boć wyraźnie powiedział: «A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata». Czuwa przeto Chrystus nad swoim Kościołem i z góry przewidzianą drogą go prowadzi: poprzez smutki i walki do radości i odpoczynku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z całych sił kochałeś Kościół Chrystusa i tej miłości uczyłeś innych, przyczyń się za nami!


III.           Zesłanie Ducha Świętego

„O ile przyjście Ducha Świętego umocniło wiarę zwolenników Chrystusa Pana, o tyle napiętnowało niewiarę wrogów Jego. W ten sposób Duch Święty działa również obecnie. Duch Święty żyje nieustannie w Kościele Chrystusowym, a obecnością swoją wciąż wymownie świadczy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a Kościół rzymskokatolicki Oblubienicą Jego. Ta prawda szczęściem napełnia serca wszystkich wiernych dzieci Kościoła” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego serce napełniała radość, będąca owocem działania Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Za przykładem Maryi zwróćmy myśli i pragnienia w górę, gdzie Chrystus Pan na prawicy Bożej siedzący. W zjednoczeniu z Nim i dla Niego będziemy modlić się, pracować, walczyć ze złymi skłonnościami. Będziemy pełnić czyny miłości bliźniego, mężnie dźwigać krzyż codziennego utrudzenia. W zamian spodziewać się mamy udziału w szczęściu i chwale Matki naszej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swą codzienność przeżywałeś w perspektywie wieczności i wezwania do świętości, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Wniebowzięta, uwielbiona przed obliczem Bożym z duszą i ciałem, jako niebios i ziemi Królowa, wywyższona ponad zastępy świętych i chóry Aniołów. Jej chwała w Niebie jest darem Najwyższego, ale i nagrodą za wierność łaskom Bożym. Na wylew łask niebieskich Maryja odpowiada tymi prostymi, ale głębokimi słowami: «Oto służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa twego». To cały program Jej świętego życia: być najwierniejszą służebnicą Bożą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z pokorą służyłeś Bogu i ludziom, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Matko Różańca Świętego, pokornie proszę o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, udziel potrzebnych łask moim córkom, aby na swej drodze życia spotykały dobrych ludzi. Pobłogosław nasze małżeństwo aby nie zagrażało mu żadne zło i źli ludzie.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił, proszę pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż dodaj mi siły, by nieść swój krzyż.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych.
- Jezu, Ty się tym zajmij.
- Jezu, prowadź nas do siebie.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Jezu, Ty wiesz, proszę, pomóż.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż by mąż i dzieci powróciły do Ciebie.
- Proszę o modlitwę za męża o nawrócenie, niech odnajdzie drogę do Boga.
- Matko Boża, proszę uzdrów Kasię i bliskich.
- Mateczko Ukochana, dziękuję za wszystko i proszę prowadź mnie, rodzinę i znajomych do siebie.
- Proszę o modlitwę za grzeszników, by odnaleźli drogę do Boga.
- Proszę o modlitwę mam złe myśli i jestem daleko od Boga, choć bardzo chcę.
- Za mego małżonka Mariana o nawrócenie z drogi zdrady, złych filmów, kłamstwa, ukrytej pychy i o uzdrowienie mnie, jeżeli taka wola Pana.
- Matko Boża, miej w opiece moją rodzinę i dobrodziejów.
- Przez Serce Maryi zawierzam siebie i wszystkich moich bliskich Panu Jezusowi. Proszę o modlitwę, w intencji zdrowia, błogosławieństwa Bożego, nawrócenia w rodzinie i sprawiedliwości dla Jolanty.
- Matko Kochana, dziękuje za zdrowie i wszelkie łaski, jakie otrzymuję ja i moja cała rodzina. Kocham Cie Matko.
- Maryjo strzeż naszej kochanej Ojczyzny i broń ją od wszelkich zasadzek. Królowo Polski, módl sie za nami.
- Dziękuję Ci, Boże Kochany, za zdrowie dla mojej rodziny, opiekuj się dalej nami. Kochana Maryjo, powierzam Ci dalsze życie, miej nas w opiece.
- Matko Przenajświętsza, wypraszaj wszystkim grzesznikom łaskę nawrócenia, a wszystkim Zmarłym wypraszaj łaskę Nieba.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Ufajmy, że przez Chrystus Pana otrzymamy siłę

do pokonania wszelkich trudności na drodze do wiekuistego żywota”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

18 komentarzy:

 1. Maryjo proszę o łaskę zdrowia dla Wojtka,Mamo nasza Ty wszystko możesz.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów.Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę.

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko proszę dodaj mi sił abym mogła nieść swój krzyż życia codziennego, przywróć mi radość życia. Proszę o nawrócenie mojego męża, uwolnij go od tej kobiety.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża proszę pomóż nam by mąż i dzieci powróciły do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi Ty wiesz wskaż drogę by nie błądzic

  OdpowiedzUsuń
 9. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża proszę pomóż wszystkim grzesznikom by odnaleźli drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Boża proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko Ukochana pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę i znajomych i prowadź nas do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Boża uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 15. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych

  OdpowiedzUsuń
 16. Jezu ufam Tobie i proszę prowadź mnie

  OdpowiedzUsuń
 17. Proszę o modlitwę za grzeszników

  OdpowiedzUsuń
 18. Mateczko moja kochana strzeż mnie od zlego.proszę o zdowie dla moich dzieci.i wnuków oraz synowe.miej nas w swojej opiece.

  OdpowiedzUsuń