Różaniec ze Sługą Bożym - 9 X9 października (poniedziałek)Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Powinniśmy wiąż rosnąć w poznawaniu Maryi, Matki Boga. Różaniec święty przedziwnie ułatwia nam to zadanie. Każde Pozdrowienie Anielskie przenosi nas w duchu do Nazaretu i pozwala przeżyć te chwile, gdy Maryja została Matką Bożą. Tajemnice zaś różańcowe ukazują nam Maryję w nierozerwalnym związku z Boskim Jej Synem, a naszym Panem i Odkupicielem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który – na wzór Maryi – przez całe swe życie, aż po moment śmierci, postępowałeś w związywaniu się z Chrystusem, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Rozlega się pieśń Maryi: «Błogosławioną nazywać mnie będą wszystkie narody, bo uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest» (Łk1,48-49). Tymi słowy wzywa nas Matka Najświętsza do udziału w Jej modlitwie uwielbienia i wdzięczności. Czy zlekceważymy to święte wezwanie? – Nigdy. Przede wszystkim chwile po przyjęciu Komunii świętej przeznaczymy na serdeczne dziękczynienie Panu Bogu za cenne Jego dary” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który po swej ostatniej Mszy świętej na ziemi uwielbiasz Boga w chwale Nieba, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Nikt z ludzi nie spotkał się tak blisko z dobrocią i ludzkością Pana Boga, jak Maryja w stajence betlejemskiej, gdy klęczała u stóp Dzieciątka Bożego, położonego w twardym żłobie. Z rozkoszą wpatrywała się w jaśniejące pięknem i słodyczą oblicze Zbawiciela. Z Jego oczu czytała tajemnice odwiecznej mądrości i niewypowiedzianego szczęścia. Wsłuchiwała się w rytm uderzeń Serca Jezusowego. Na sobie doświadczyła Jego miłości. W Jej duszy przeczystej spoczął Duch Święty z obfitymi darami. Wszystka piękna, pełna łaski, zawsze żywa świątynia Przenajświętszej Trójcy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie cechowała głęboka pobożność maryjna, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Oto, co powinno być celem naszych usilnych dążeń i wysiłków w codziennym życiu! Poznać prawdziwie Chrystusa Pana, Jego życie, naukę, dzieło, którym jest Kościół. I wiernie umiłować Jezusa, Jego najświętszą wolę, sprawy Jego Królestwa. A Maryja poprowadzi i wesprze nas w pełnieniu tego wielkiego i zaszczytnego zadania. Dopomoże prawdziwie poznać i wiernie umiłować Jezusa. Tylko gorąco i z ufnością prośmy o pomoc Maryję w różańcowej modlitwie, szczególnie przy rozważaniu czwartej tajemnicy radosnej: «Któregoś Ty, Panno, w świątyni ofiarowała»” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczyłeś nas poznawać i kochać Chrystusa, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Maryja wszystkim ukazuje drogę wiodącą do Pana Boga, niezawodnego Źródła życia, zdrowia i radości duszy. Jest to droga modlitwy i pokuty. W szczególny sposób Niepokalana zaleca odmawianie Różańca świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z Różańcem w ręku przeżywałeś najbardziej dramatyczne momenty Twego życia, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Maryjo, proszę o łaskę zdrowia dla Wojtka. Mamo nasza, Ty wszystko możesz.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz, proszę o pomoc i opiekę.
- Matko, proszę dodaj mi sił, abym mogła nieść swój krzyż życia codziennego, przywróć mi radość życia. Proszę o nawrócenie mojego męża, uwolnij go od tej kobiety.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam, by mąż i dzieci powróciły do Ciebie.
- Mateczko Ukochana, proszę pomóż mi, Ty wiesz. Wskaż drogę, by nie błądzić.
- Matko Boża, proszę, pomóż wszystkim grzesznikom, by odnaleźli drogę do Boga.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Mateczko Ukochana, pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę i znajomych. Prowadź nas do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
- Matko Boża, uzdrów moje ciało i duszę. Dodaj siły, by iść dalej.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, prowadź mnie.
- Mateczko moja kochana, strzeż mnie od złego. Proszę o zdrowie dla moich dzieci, wnuków oraz synowej. Miej nas w swojej opiece.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Z poddaniem się woli Bożej dźwigać będziemy krzyże,

jakie nam na barki włoży Opatrzność Boża”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

8 komentarzy:

 1. Matko Kochana proszę za ludzi rożnego wieku miej ich w swoje opiece i prowadz do Boga

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o zdrowie i Boze Błogosławienstwo dla moich dzieci bysmy ich wychowali na mądre Boze dzieci, bysmy im przekazali cała miłosc i wiare w Boga i Matke najswiętsza

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 5. O Maryjo Ty wszystko mozesz i rozumiesz proszę wes po opiekę mojego syna

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Przenajświętsza prosimy pokornie, Ratuj dusze grzeszników, przymnóż nam łaski pokuty i pojednania, prowadź do Twojego Syna, a wszystkim duszom w czyścu cierpiącym, polecanym Św. Michałowi wyjednaj pokój w Niebie.

  OdpowiedzUsuń
 7. O Maryjo, proszę Cię pokornie o błogosławieństwo dla mojej rodziny, spraw abym nie straciła siły do walki o moje małżeństwo. Przywróć mi radość życia i nadzieję na lepsze jutro. Proszę o nawrócenie mojego męża i uwolnienie go od alkoholizmu i złych ludzi, którymi się otacza.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo proszę o łaskę zdrowia dla Agnieszki, Maryjo otocz ją Swoją opieką.

  OdpowiedzUsuń