V Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 28 X28 października (sobota)

 


V Dzień Nowenny – Apostoł jedności
Słowo Boże: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 15,5-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Święty Kościół Chrystusowy na Piotrze zbudowany, oto przybytek Pana Boga z ludźmi, oto pomost, dzięki któremu łatwo uniknąć możemy topieli w odmęcie fal błędu i zepsucia, a zdążać bezpiecznie do wiekuistej Prawdy i najwyższego Dobra, do jedynego naszego szczęścia, Boga. Mamy w Kościele świętym wszystko, co potrzebne do uświęcenia i uszczęśliwienia naszego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (albo Tajemnice Bolesne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego modlitwy, ofiary i cierpienia w służbie jedności Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dla sprawy jedności Kościoła był gotów oddać swoje życie.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Najświętszej Maryi Pannie zawdzięczamy Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim wszystkie skarby nadprzyrodzonego życia, czyli to wszystko, co dotyczy zbawienia i uświęcenia duszy. Gdy archanioł Gabriel zapowiadał Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego, Najświętsza Panienka rozumie dobrze, co ta zapowiedź zawiera w sobie. Ona, ciche, nieznane dotąd Dziewczę z Nazaretu, ma wydać oczekiwanego z dawna Zbawcę i Głowę rodzaju ludzkiego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością służyłeś Maryi, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najpokorniejsze i najszlachetniejsze Serce Maryi zawsze jest pełne wdzięczności ku Panu Bogu, co ujawnia w gorących modlitwach. W hymnie Magnificat, obok uwielbiania wielkości Pana Boga, odnajdujemy serdeczne, z głębi duszy płynące, podziękowanie. Najświętsza Maryja Panna żywo odczuwa ogrom swego powołania, ma świadomość niezwykłych darów Bożych, które otrzymała. Nie zamyka bynajmniej oczu na przeogromne bogactwa Łaski” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością przyjmowałeś łaski Boże, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Ojciec Przedwieczny posyła na świat Jednorodzonego Syna swego na prace i trudy, krwawą mękę i śmierć dla dobra ludzkości. Patrzcie, jaką miłość nam Pan Bóg okazał! Miłość to bezinteresowna i czysta, bo czyż Pan Bóg nie jest najszczęśliwszy sam w sobie, albo czy może spodziewać się jakiej korzyści dla siebie ze strony człowieka? Umiłował nas, bo sam chciał” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem kontemplowałeś miłość Boga, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza wie, że Jezus, Jej Syn umiłowany, jest zapowiedzianym od wieków Odkupicielem. Przez Niego przeto zanosi przed Tron Boży swe uwielbienia i prośby. Każdą modlitwę i ofiarę, każdy wysiłek i trud życiowy, każde westchnienie serca łączy z nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa, by godnie uwielbić Najświętszy Majestat Boży i najobfitsze łaski zaskarbić dla ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który stałeś się dla wielu świadkiem i nauczycielem w odnajdywaniu woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Pomyślmy tylko, jak ostrym mieczem było dla Maryi to straszne słowo, które usłyszała po całodziennej, uciążliwej podróży: «Nie ma Jezusa». Co teraz pocznie? Siły Jej wyczerpane potrzebują wzmocnienia, nogi zmęczone potrzebują wypoczynku, wszyscy pielgrzymi spoczęli. Ona tylko ze św. Józefem wypuszcza się na całą noc do Jerozolimy. Co za straszne udręczenie, jaki niepokój ogarnia Jej duszę, gdy dnia pierwszego i drugiego nie znajduje Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił w szukaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O wieczne szczęście dla śp. Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka – w dniu imienin.
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, proszę, wstawiaj się do Pana Boga naszego Wszechmogącego, prosząc o wiarę dla całej mojej rodziny… Ryszarda.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Matko Kochana, proszę o zdrowie dla duszy i ciała, o dary Ducha Świętego, porzucenie nałogów, dobrą pracę, o wiarę , nadzieję i miłość dla całej mojej rodziny o uzdrowienie relacji, o Błogosławieństwo Boże, miej nas w Swojej opiece i do Syna swego nas prowadź. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwo.
- Proszę o pokój na świecie i Boże Miłosierdzie.
- Matko, proszę o szczęśliwy powrót do Ojczyzny.
- Kochana Matko, proszę o wstawiennictwo u Ojca w niebie za mnie i Bartłomieja, gdyż zboczyliśmy z drogi Bożej. O łaskę trzeźwości, mądrości i miłości dla nas. Prosimy również o siłę do walki ze złem. O Boże błogosławieństwo. Jezu, ufamy Tobie! Ty się tym zajmij.
- Maryjo, Ty lepiej wiesz, o co cię proszę.
- Maryjo, Matko Boża, proszę Cię o zdrowie dla mojej córki Patrycji. Sługo Boży biskupie Piotrze, uproś łaskę zdrowia dla mojego dziecka i wzajemny szacunek i miłość mojej rodziny.
- O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Zanurzajmy swe umysły i serca w głębinach świętych tajemnic

Odkupienia naszego, gdy odmawiać będziemy Różaniec święty.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

30 komentarzy:

 1. Matko Kochana prosze o to abym sie nigdy nie poddawała i nie ulegała wszelkim pokusom.

  OdpowiedzUsuń
 2. Maryjo prosze o szczesliwa podròż i o szczesliwy powròt mojego męża.

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo błagam cię za pośrednictwem biskupa Piotra o zdrowie dla mojej córki Patrycji i o wzajemny szacunek w rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę oczyść moje ciało i dusze

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko ukochana proszę nawróć mego męża i dzieci.Bog zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu ufam Tobie i proszę weź pod Swą opiekę moja rodzine i bliskich prowadź nas do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 7. Mamuniu Kochana oddaje Ci siebie moja rodzinę i bliskich miej nas w Swojej opiece prowadź do Jezusa proszę o Boże Błogosławieństwo dla nas i całego świata. Oddaje Ci chorych cierpiących samotnych i smutnych. Proszę o miłość radość wiarę i nadzieję.

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko ukochana uzdrow moje ciało i dusze

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko ukochana prowadź nas do Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Boża ulituj się nad nami grzesznikami

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Różańcowa proszę o zdrowie dla wszystkich chorych ulżyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o modlitwę za dusze w czyscu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateczko Boża nawróć mego męża dzieci mnie i prowadź do Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Różańcowa nawróć nas by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 16. Matko Boża kocham Ciebie i dziękuje za wszystko prowadź mnie bym nie grzeszyła

  OdpowiedzUsuń
 17. Jezu nawróć mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 18. Jezu ulituj się nad nami grzesznymi

  OdpowiedzUsuń
 19. Matko Boża proszę czuwaj nad moja rodzina i bliskimi chroń nas przed upadkami

  OdpowiedzUsuń
 20. Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 21. Matko Boża rozwiąż ten węzeł prowadź mnie

  OdpowiedzUsuń
 22. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 23. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 24. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 25. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 26. Mateńko kochana uproś proszę łaskę zdrowia dla mnie, mojego męża Łukasza oraz naszej córeczki Oleńki.

  OdpowiedzUsuń
 27. O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami...Agnieszka

  OdpowiedzUsuń
 28. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 29. - Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń