VI Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 29 X29 października (niedziela)


 

 VI Dzień Nowenny

– Wychowawca duchowieństwa i opiekun osób konsekrowanych

 

Słowo Boże: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15,14-16).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za ojcowską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne i pełne owoców kapłaństwo i biskupstwo.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że był autentycznym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa


„Skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie przeniknięte było wdzięcznością wobec Boga za dary Jego Miłości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Kościół Chrystusowy z małego nasienia wyrósł w potężne drzewo. Rzecz to niezwykła i godna wielkiego podziwu, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, wśród których Kościół się rozwijał. Pierwsi głosiciele nauki Chrystusowej, Apostołowie, byli to ludzie prości i ubodzy. Bez nauki, bez pieniędzy i bez broni szli na podbój świata z prawdą Bożą na ustach, a gorącą miłością Pana Boga i ludzi w sercach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolską gorliwością głosiłeś Dobrą Nowinę, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, Apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swej obietnicy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nauczałeś w mocy Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Maryję w Jej poddaniu się woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawierzyłeś siebie i diecezję Matce Najświętszej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Mateńko ukochana, proszę Cię o łaskę uzdrowienia naszego małżeństwa, naszych relacji, naszej miłości do siebie. Proszę o nawrócenie mojego męża o przemnożenie nam wiary, miłości i nadziei. Jezu, ufam Tobie.
- O zdrowie dla Mateusza, by Matka Boża wybłagała mi u swego Syna tę łaskę, jakiej potrzebuję i proszę Pana mego. Będę wdzięczny.
- Matko Kochana, proszę o to, abym sie nigdy nie poddawała i nie ulegała wszelkim pokusom.
- Maryjo, proszę o szczęśliwą podróż i o szczęśliwy powrót mojego męża.
- Maryjo, błagam Cię za pośrednictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra o zdrowie dla mojej córki Patrycji i o wzajemny szacunek w rodzinie.
- Matko Boża, proszę, oczyść moje ciało i dusze.
- Mateczko ukochana, proszę, nawróć mego męża i dzieci.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich. Prowadź nas do siebie.
- Mamuniu Kochana, oddaje Ci siebie, moja rodzinę i bliskich miej nas w swojej opiece, prowadź do Jezusa. Proszę o Boże Błogosławieństwo dla nas i całego świata. Oddaje Ci chorych, cierpiących, samotnych i smutnych. Proszę o miłość, radość, wiarę i nadzieję.
- Mateczko, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich.
- Mateczko ukochana, uzdrów moje ciało i dusze.
- Mateczko ukochana, prowadź nas do Jezusa.
- Matko Boża, ulituj się nad nami grzesznikami.
- Matko Różańcowa, proszę o zdrowie dla wszystkich chorych, ulżyj im w cierpieniu.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Mateczko Boża, nawróć mego męża, dzieci, mnie i prowadź do Jezusa.
- Matko Różańcowa, nawróć nas, by nie błądzić.
- Matko Boża, kocham Ciebie i dziękuję za wszystko. Prowadź mnie, bym nie grzeszyła.
- Jezu, uzdrów nas.
- Jezu, nawróć mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Jezu, ulituj się nad nami grzesznymi.
- Matko Boża, proszę, czuwaj nad moją rodziną i bliskimi. Chroń nas przed upadkami.
- Jezu, Ty się tym zajmij.
- Matko Boża, rozwiąż ten węzeł. Prowadź mnie.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu. Chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę.
- Mateńko kochana, uproś, proszę, łaskę zdrowia dla mnie, mojego męża Łukasza oraz naszej córeczki Oleńki.
- O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka.
- O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Wspomnij […] na dzieje własnej duszy.

Ile Bożych łask do niej spłynęło od chwili, gdy przyjąłeś chrzest święty!”.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

11 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko nas wszystkich.. nie mam już siły do zła, obłudy, korupcji.. proszę o sprawiedliwość w sprawach sądowych, proszę żebym już nie głodowała, żebym mogła wyzdrowieć,odzyskać czucie w rękach, spłacić długi, znaleźć pracę.

  OdpowiedzUsuń
 7. Jezu, prosze o odpuszczenie mi wszystkich grzechòw i przepraszam za nie. Maryjo wstawiaj sie za nami.

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Kochana prosze o zdrowie,opieke i Boze błogosławienstwo dla mnie i mojej całej rodziny. Broń nas od złego. Prosze o dobre wyniki badan dla syna. Matko miej nas w swoje opiece.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko kochana proszę całym sercem przez wstawiennictwo błogosławionego biskupa Piotra o zdrowie dla mojej córki Patrycji Maryjo pomóż mojemu dziecku

  OdpowiedzUsuń
 10. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 11. O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka.

  OdpowiedzUsuń