VII Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 30 X


30 października (poniedziałek)


 VII Dzień Nowenny – Zatroskany o małżeństwa i rodzinySłowo Boże: „Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»” (Mt 19,3-6).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój i radość w Duchu Świętym”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Narodzenie Jezusa (albo Tajemnice Radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wszelkie starania Sługi Bożego Biskupa Piotra o świętość małżeństw i rodzin.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego dom rodzinny – przepojony pobożnością i miłością.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ofiarną służbę rodzinom.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie


„Niepokalana Dziewica Boża Rodzicielka, która z ufnością przyjmowała Słowo Boże, rozważała je w swym sercu i stosowała w życiu codziennym, niechaj będzie umiłowaną naszą Mistrzynią i Przewodniczką” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wędrowałeś wiernie za Maryją – pokorną Służebnicą Pańską, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najświętsza Panna nie waha się spełniać w domu Zachariasza i Elżbiety najniższych posług. Przede wszystkim jednak obejmuje miłością dusze Elżbiety, oraz jej dziecięcia, ukrytego jeszcze w łonie matki. Staje się apostołką względem tych dwóch istot, wybranych przez Pana” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością wypełniałeś powołanie następcy Apostołów, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Od chwili narodzin Boga-Człowieka przez cały okres Jego dziecięctwa widzimy przy Nim nierozłącznie Maryję. Jako Matka, darzy swe Dziecię miłością jedyną, bo w Nim nie tylko widzi własnego Syna, któremu udzieliła swego ciała i krwi, ale również rozpoznaje prawdziwego Syna Bożego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił, by Jezus był coraz bardziej kochany, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Maryja, przeczysta Matka Boża, 40-tego dnia po wydaniu na świat Jezusa, również z własnej woli zadośćczyni wymaganiom prawa: dopełnia obrzędu oczyszczenia, wręcza kapłanom na ofiarę dar ludzi ubogich, «parę synogarlic, albo dwa młode gołębie» (Łk 2,24). Sercem łączy się z ofiarą Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym przykładem wychowywałeś innych do ofiarnej miłości, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Uciążliwa podróż Świętej Rodziny z Nazaretu do Jerozolimy na święta Paschy rzuca promień światła na życie religijne Jezusa, Maryi i Józefa. Dom Świętej Rodziny Nazaretańskiej w pełni zasługuje na miano pierwszego Kościoła Domowego, będącego wzorem dla rodzin w każdym pokoleniu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który troszczyłeś się o miłość i świętość rodzin, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Matko Boża, błagam, nie opuszczaj mojego brata, błogosław w Tobie wiadomej sprawie.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Matko nas wszystkich, nie mam już siły do zła, obłudy, korupcji… Proszę o sprawiedliwość w sprawach sądowych, proszę żebym już nie głodowała, żebym mogła wyzdrowieć, odzyskać czucie w rękach, spłacić długi, znaleźć pracę.
- Jezu, proszę o odpuszczenie mi wszystkich grzechów i przepraszam za nie. Maryjo, wstawiaj sie za nami.
- Matko Kochana, proszę o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla mnie i mojej całej rodziny. Broń nas od złego. Proszę o dobre wyniki badań dla syna. Matko, miej nas w swoje opiece.
- Mateczko kochana, proszę całym sercem, przez wstawiennictwo Sługi Bożego biskupa Piotra, o zdrowie dla mojej córki Patrycji. Maryjo, pomóż mojemu dziecku.
- O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Dziękuję za wszelkie łaski.
- O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Chcę coraz więcej ufać, zawsze ufać
w matczyną opiekę i pomoc Maryi.”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

26 komentarzy:

 1. Matko Boża proszę nawróc mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 2. Mateczko Ukochana uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boża proszę pomóż rozwiąż ten węzeł który mnie krępuje

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Ukochana proszę uzdrow Kasię i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko dziękuję za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomymi do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Ukochana proszę pomóż nam grzesznyn odnaleźć drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za grzeszników w mojej rodzinie
  w moim domu a także za mnie by odnaleźli drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Boża pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę oraz znajomymi

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Boża proszę za mężem i Viktorem by sie nawrócili wskaż im drogę by nie błądzi

  OdpowiedzUsuń
 11. Jezu ufam Tobie i proszę Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 12. Mamuniu Kochana dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, proszę Cię o Dary Ducha Świętego, o zdrowie dla duszy i ciała, o porzucenie nałogów,o wiarę, nadzieję i miłość, o nawrócenie, o Boże Błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny, miej nas w swojej opiece do Syna Swego nas prowadź. Polecam Tobie Mamuniu Kochana wszystkie bliskie mi osoby, rodzinę , wspólnotę, sąsiadów i znajomych,księży, siostry zakonne, duchowieństwo, oddaję Tobie chorych, cierpiących, samotnych. Za wszystkie Dusze zmarłe i w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 13. - Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 14. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 15. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 16. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 17. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 18. Kochana Mateńko bardzo proszę o wstawiennictwo u Twego Syna z prośbą o łaskę zdrowia dla mnie, mojego męża Łukasza oraz naszej córeczki Oleńki. Dziękuję z całego serca za otrzymane dotąd dary!

  OdpowiedzUsuń
 19. Jezu,Matko Kochana dziękuję wam z całego serca ze wytrwałam cały miesiac w modlitwie ròżancowej.Dziękuje za zdrowie i wszelkie łaski jakie otrzymuje ja i moja rodzina. Dziekuje za rodzine męza,dzieci i opieke.Za wiarę,nadzieje i miłosc.Dziekuje

  OdpowiedzUsuń
 20. Maryjo, prosze o pokoj na swiecie.

  OdpowiedzUsuń
 21. Mateczko Przenajświętsza proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej córki Patrycji

  OdpowiedzUsuń
 22. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Otwórz nas na Boże Miłosierdzie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 23. Prosze Cie Maryjo o zdrowie dla Beaty, o uzdrowienie jej jelita, o łaske nawrocenia dla niej i całej mojej rodziny. O pojednanie i przebaczenie w rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 24. Prosze Maryjo o łaske nawrocenia i spowiedzi, dla mnie i męża, o jednosc i uzdrowienie naszego małżeństwa, o Twoja opiekne. Dziekuje Mamo

  OdpowiedzUsuń
 25. Jezu wskaż drogę. O zdrowie i błogosławieństwo w życiu. Jezu ufamy Tobie

  OdpowiedzUsuń
 26. - O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka

  OdpowiedzUsuń