VIII Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 31 X

Fot. s. Aleksandra Nowak

31 października (wtorek)

 

VIII Dzień Nowenny – Świadczący miłosierdzieSłowo Boże: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,40-42).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jednym z przejawów szerzenia Ewangelii wśród otoczenia jest apostołowanie miłosierdziem w różnych jego postaciach. Miłosierdzie zaś wyrasta z miłości Pana Boga i bliźniego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Nawiedzenie świętej Elżbiety (albo Tajemnice Bolesne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wielkie serce Sługi Bożego Biskupa Piotra, w którym tak wielu znajdowało schronienie.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego odwagę w świadczeniu uczynków miłosierdzia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego wyobraźnię miłosierdzia, która owocowała spieszeniem z pomocą wszystkim potrzebującym.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Daru wytrwania nie możemy z tytułu sprawiedliwości wysłużyć, ale go możemy pokornie wymodlić. Ostoją szczęśliwego zamknięcia księgi życia chrześcijańskiego jest Pan miłosierny i hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wytrwałością przyjmowałeś i dźwigałeś swój codzienny krzyż, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Zdumiony umysł ludzki stawia sobie pytanie: dlaczego Syn Boży tak się uniżył, że przyjął postać sługi? – Przede wszystkim chciał ofiarą swego życia odkupić świat z niewoli grzechu. Ale chciał też nauką prawdy oświecić umysły ludzkie. Chciał również dać wszystkim pokoleniom przykład życia doskonałego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Chrystusa w uniżeniu, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Męstwo prowadzi nas śladami Chrystusa Pana – Męża boleści, który w chwili poniżenia nie zaparł się, że jest Synem Bożym i nie odwołał żadnej prawdy przez siebie głoszonej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z męstwem stawiałeś czoła prześladowaniom, ale też codziennym trudnościom, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Przedziwna woń ofiary Chrystusowej działa na szlachetne serca i pociąga je na wyżyny miłości Bożej za cenę osobistych wyrzeczeń i poświęceń. Śladami Chrystusa Pana, dźwigającego krzyż, podążają szeregi ludzi wszystkich stanów i zawodów, poczytując sobie za szczęście, że mogą «dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć» (Dz 5,41)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie szedłeś wiernie śladami Chrystusa dźwigającego krzyż, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„I my w gorących wołaniach u stóp krzyża i przed Najświętszym Sakramentem zwracajmy się do Chrystusa Pana o pomoc, byśmy nie udaremnili łask Jego. Z otwartego włócznią Serca Jezusowego płyną obfitym strumieniem łaski, potrzebne do oczyszczenia dusz naszych z grzechów, do wewnętrznego odnowienia, do skierowania myśli, słów i czynów na drogi pokoju i wiekuistego żywota” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczysz nas, jak przyjmować i nie utracić Bożych łask, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:

- Matko Boża, proszę Cię, pomóż mojemu mężowi uwolnić sie od grzesznego związku z inną kobietą, aby w końcu zrozumiał ze źle robi. Proszę dla niego o łaskę nawrócenia, aby znalazł drogę do Jezusa. Maryjo, przymnóż mi wiary i pomóż mi w tym trudnym czasie, abym nie poddała sie w walce o nasze małżeństwo i abym umiała rozpoznawać wolę Bożą. Jezu, ufam Tobie.
- Matko Boża, proszę nawróć mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Mateczko Ukochana, uzdrów moje ciało i duszę dodaj siły.
- Matko Boża, proszę pomóż rozwiąż ten węzeł, który mnie krępuje.
- Mateczko Ukochana, proszę, uzdrów Kasię i bliskich.
- Mateczko, dziękuję za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomymi do siebie.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż nam, grzesznym, odnaleźć drogę do Boga.
- Proszę o modlitwę za grzeszników w mojej rodzinie, w moim domu, a także za mnie, byśmy odnaleźli drogę do Boga.
- Matko Boża, pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę oraz znajomych.
- Mateczko Boża, proszę za mężem i Viktorem by się nawrócili. Wskaż im drogę, by nie błądzili.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, Ty się tym zajmij.
- Mamuniu Kochana, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, proszę Cię o Dary Ducha Świętego, o zdrowie dla duszy i ciała, o porzucenie nałogów, o wiarę, nadzieję i miłość, o nawrócenie, o Boże Błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny, miej nas w swojej opiece, do Syna swego nas prowadź. Polecam Tobie, Mamuniu Kochana, wszystkie bliskie mi osoby, rodzinę, wspólnotę, sąsiadów i znajomych, księży, siostry zakonne, duchowieństwo. Oddaję Tobie chorych, cierpiących, samotnych. Za wszystkie Dusze zmarłych i w czyśćcu cierpiące.
- Mateńko, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane dotychczas za Twoim wstawiennictwem. Proszę, wyproś łaskę przebaczenia i pojednania. Proszę, wstaw się za mną, aby zakończyły się wszystkie spory. Wypraszaj łaskę zdrowia dla mnie i bliskich. Niech zwycięży miłość Chrystusa, Syna Twego, a błogosławieństwo niech wypełni całą rodzinę. Panie, nawróć grzeszników, również w mojej rodzinie.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę, pomóż wyjść z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, Ty wszystko wiesz. Proszę o pomoc i opiekę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, chroń nas i otaczaj swoją opieką.
- Kochana Mamusiu, miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mateńko, bardzo proszę o wstawiennictwo u Twego Syna z prośbą o łaskę zdrowia dla mnie, mojego męża Łukasza oraz naszej córeczki Oleńki. Dziękuję z całego serca za otrzymane dotąd dary!
- Jezu, Matko Kochana, dziękuję wam z całego serca ze wytrwałam cały miesiąc w modlitwie różańcowej. Dziękuje za zdrowie i wszelkie łaski, jakie otrzymuje ja i moja rodzina. Dziękuję za rodzinę męża, dzieci i opiekę. Za wiarę, nadzieje i miłość. Dziękuję.
- Maryjo, proszę o pokój na świecie.
- Mateczko Przenajświętsza, proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej córki Patrycji.
- O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Otwórz nas na Boże Miłosierdzie. Dziękuję za wszelkie łaski.
- Proszę Cię, Maryjo, o zdrowie dla Beaty, o uzdrowienie jej jelita, o łaskę nawrócenia dla niej i całej mojej rodziny. O pojednanie i przebaczenie w rodzinie.
- Proszę, Maryjo, o łaskę nawrócenia i spowiedzi, dla mnie i męża, o jedność i uzdrowienie naszego małżeństwa, o Twoja opiekę. Dziękuję, Mamo.
- Jezu, wskaż drogę. O zdrowie i błogosławieństwo w życiu. Jezu, ufamy Tobie.
- O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka..
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tę myśl Sł. B. bp. Piotra powtarzaj dziś często:

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie coraz więcej wielbiona i miłowana
Niepokalana Boża Rodzicielka, Maryja nasza nadzieja!”

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

10 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę pomóż wyjść z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu Ty wszystko wiesz proszę o pomoc i opiekę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu chroń nas i otaczaj Swoją opieką

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu miej w opiece mojego syna i całą moją rodzinę kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 5. Mamuniu Kochana dziękuję za wszystkie otrzymane łaski proszę miej w opiece moją rodzinę, proszą o dobrą pracą,dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów, o zdrowie, o Błogosławieństwo Boże.

  OdpowiedzUsuń
 6. O szczęście mojej rodziny, o trzeźwość, wierność i miłość mojego męża. O siłę dla nas w walce ze złem, abyśmy spotykali na naszej drodze samych dobrych ludzi. O dobrych mężów dla moich córek. O zdrowie duszy i ciała. O spokój ducha. O wiarę, nadzieję, miłość i wzajemny szacunek w rodzinie. Otwórz nas na Boże Miłosierdzie. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 7. Nawróć nas Panie całkowicie do Siebie a wszystkim duszom w czyścu cierpiącym daj Panie pokój w Niebie

  OdpowiedzUsuń
 8. Kochana mamusiu proszę o łaskę zdrowia dla mnie, mojego męża Łukasza oraz naszej córeczki Oleńki. Bądź pozdrowiona i uwielbiona Boża Rodzicielko!

  OdpowiedzUsuń
 9. Najświętsza Panienko proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki Patrycji

  OdpowiedzUsuń
 10. O Boże prowadzenie w moim życiu i tych, których noszę w sercu. Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami… Agnieszka.

  OdpowiedzUsuń