Księga wdzięcznością pisanaPolecając jego wstawiennictwu u Boga ważne sprawyKontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.

Dnia 28 czerwca 1984 r. w Wigilię Uroczystości Św[iętych] Ap[ostołów] Piotra i Pawła przybyli do grobu zmarłego w opinii świętości Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego Adm[inistratora] Ap[ostolskiego]  Diecezji Sandomierskiej, ks. prałat Bonifacy Miązek, doc. dr hab. Uniwersytetu Wiedeńskiego, ks. prałat Tadeusz Wójcik, profesor Wyższego Sem[inarium] Duchownego w Sandomierzu i proboszcz w Skaryszewie, ks. profesor kanonik Zbigniew Majchrzyk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, odprawili Mszę św[iętą] w krypcie katedry prosząc Boga o rychłą beatyfikację niezapomnianego Dobrego Pasterza Biskupa Piotra.

We Mszy św[iętej] uczestniczyły siostry zakonne z terenu Sandomierza.[następuje 58 podpisów, a wśród nich:]Ks. Bonifacy Miązek

Ks. Zbigniew Majcrzyk

Ks. Ignacy Ziembicki

Ks. Tadeusz Wójcik

Ks. Józef Pastuszka

Ks. Jan Skórski

Ks. J[erzy] Lewiński


*          *          *

Przybyłyśmy do grobu Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego w dniu Jego Imienin, aby się pomodlić i oddać cześć – wdzięczne za wszelkie dobro, jakie wyświadczył naszemu Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego.[podpisy Przełożonej Generalnej i trzech sióstr]29 czerwca 1984 r.

*          *          *

Dnia 4 lipca 1984 r. modliłem się przy grobie śp. Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego polecając Jego wstawiennictwu u Boga ważne sprawy.Ks. T[adeusz] WójcikSandomierz, dnia 4 VII 1984 r.

Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


3 komentarze:

  1. Mamuniu Kochana proszę o pomnożenie w nas Wiary nadziei i miłości, o Dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów, o nawrócenie i uzdrowienie relacji w rodzinie, o dobrą pracę. Oddaję Tobie Mamuniu Kochana siebie rodzinę znajomych, polecam samotnych, cierpiących, chorych, proszę za rodzinę Wioli i dobrą pomyślną operację i szybki powrót do zdrowia, za Anetę.

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej nas w Swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń