Myśli na dziś:


„Szczególnie niebezpieczną jest rzeczą odkładanie swego nawrócenia na ostatnie chwile życia. Tylko człowiek bardzo zuchwały odkłada spowiedź świętą, pojednanie z nieprzyjacielem, naprawienie wyrządzonych bliźnim krzywd aż do godziny śmierci. Ileż razy śmierć nadchodzi znienacka, jako złodziej w nocy! A skąd masz pewność, że zachowasz mowę i przytomność umysłu na tyle, abyś mógł uregulować sprawy swego sumienia? Roztropność nakazuje słuchać ostrzeżeń Chrystusa Pana: «Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny» (Mt 25,13)”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz