Odczucia serca przelane na papier - cz. 1Przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w podziemiach sandomierskiej katedry, jest wyłożona księga pamiątkowa, która jest zatytułowana „Księga wpisów przy grobie Śp. Ks. Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej”. Została ona założona w czerwcu 1984 r. Wpisują się do niej modlący się przy grobie Sługi Bożego.
Poniżej publikujemy wybrane wpisy osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.

1)
„Bogu niech będą dzięki” –
za powstanie tej Księgi wpisów, przy grobie umiłowanego naszego Pasterza śp. Księdza Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego.
Potrzeba istnienia tego szczególnego dowodu pamięci, zrodziła się w naszych sercach już wtedy, gdy przyjechaliśmy jako duszpasterze diecezjalni, z grupą nauczycieli i studentów, na grób naszego Biskupa do Sandomierza.
Było to 2 grudnia 1980 r., w 30 dniu od Jego śmierci. Było nas ponad 100 osób.
Zgromadzeni wokół Księdza Biskupa dr. Walentego Wójcika, który celebrował Mszę Świętą w Katedrze Sandomierskiej, umacnialiśmy w sobie tę świadomość, że nasza pielgrzymka tu do Sandomierza, jest jakimś duchowym rewanżem dla Zmarłego Księdza Biskupa Piotra, który zaszczycał swoją obecnością opłatki duszpasterstwa studentów i nauczycieli, organizowane w Radomiu.
Na kartach tej Księgi zostawiamy jako pierwsi dla śp. Biskupa Piotra chrześcijańskie „Bóg zapłać” i ogromny szacunek dla Jego posługi biskupiej oraz osobistej świętości życia.
Mamy jednak świadomość, że przed nami nieśli pierwociny tej chrześcijańskiej wdzięczności ci wszyscy, którzy od chwili śmierci otaczali żywą czcią Jego grób umieszczony w podziemiach Katedry Sandomierskiej.
Brakuje nam tylko wpisów wdzięczności tych wszystkich, którzy pielgrzymowali do Jego grobu, gdy jeszcze nie istniała ta księga.
Potrzeba nam także w głębi serca, otwartych podziemi Bazyliki Sandomierskiej, byśmy mogli pochylić głowy nad grobem śp. Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, którego Bóg uczynił bezcennym Darem dla naszej Diecezji. Modlimy się o Jego beatyfikację.

Ks. Jerzy Banaśkiewicz
Diecezjalny duszpasterz młodzieży akademickiej

Ks. Adam Stanios
Diecezjalny duszpasterz nauczycieli
Proboszcz parafii M.B. Miłosierdzia w Radomiu

Sandomierz, 29 VI 1984 rok

2)
Dnia 28 czerwca 1984 r. w Wigilię Uroczystości Św[iętych] Ap[ostołów] Piotra i Pawła przybyli do grobu zmarłego w opinii świętości Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego Adm[inistratora] Ap[ostolskiego]  Diecezji Sandomierskiej, ks. prałat Bonifacy Miązek, doc. dr hab. Uniwersytetu Wiedeńskiego, ks. prałat Tadeusz Wójcik, profesor Wyższego Sem[inarium] Duchownego w Sandomierzu i proboszcz w Skaryszewie, ks. profesor kanonik Zbigniew Majchrzyk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, odprawili Mszę św[iętą] w krypcie katedry prosząc Boga o rychłą beatyfikację niezapomnianego Dobrego Pasterza Biskupa Piotra.
We Mszy św[iętej] uczestniczyły siostry zakonne z terenu Sandomierza.

[następuje 58 podpisów, a wśród nich:]

Ks. Bonifacy Miązek
Ks. Zbigniew Majcrzyk
Ks. Ignacy Ziembicki
Ks. Tadeusz Wójcik
Ks. Józef Pastuszka
Ks. Jan Skórski
Ks. J[erzy] Lewiński

3)
Przybyłyśmy do grobu Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego w dniu Jego Imienin, aby się pomodlić i oddać cześć – wdzięczne za wszelkie dobro, jakie wyświadczył naszemu Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego.

[podpisy Przełożonej Generalnej i trzech sióstr]

29 czerwca 1984 r.

4)
Dnia 4 lipca 1984 r. modliłem się przy grobie śp. Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego polecając Jego wstawiennictwu u Boga ważne sprawy.

Ks. T[adeusz] Wójcik

Sandomierz, dnia 4 VII 1984 r.

5)
Byłeś dla nas, Księże Biskupie, najlepszym Ojcem Duchownym na ziemi, jesteś i zawsze będziesz wspaniałym wzorem: prostoty, pokory, rozmodlenia i zawierzenia.
Dzisiaj 11 lipca 1984 r. cała nasza wspólnota junioracka wraz z Siostrą Mistrzynią ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN z Sandomierza modlitwą różańcową, którą tak kochałeś pragnie podziękować Bogu za dar Day nam, naszej diecezji, którym byłeś i jesteś wciąż, Drogi Ojcze – Ks. Biskupie.

[następuje 31 podpisów]

6)
16. 7. 1984 r. Siostry Służki z Lublina, które z okazji srebrnego jubileuszu nawiedziły grób ostatniego pasterza diecezji sandomierskiej.

[2 podpisy]

7)
Bogu nich będą dzięki za życie i czyny Ks. Bp. Ordynariusza Piotra Gołębiowskiego.
Biskup wielkiego serca i umysłu.
Byłem i jestem pod Jego urokiem.
Boże, wsław Go chwałą beatyfikacji.

Arcypasterzu, wstawiaj się za mną i Parafią, wspieraj w budowie kościoła.

Ks. Jan Młynarczyk, proboszcz

Sandomierz, dnia 20 VII 1984 r.

8)
Prośba do Pana, przez wstawiennictwo Jego Sługi Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego o łaski w budowie nowej świątyni w Staszowie, jako wotum wdzięczności za uratowanie życia Papieża Polaka Jana Pawła II.

Ks. Henryk Kozakiewicz

Dzień pogrzebu Ks. prof. Koceniaka
21 VII 1984 r.

9)
W dniu 25 lipca 1984 r. byłem u grobu Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego, prosząc Matkę Najświętszą o wstawiennictwo, by Bóg nasz Najświętszy jak najrychlej umieścił naszego nieodżałowanego Pasterza w poczet Świętych.

[N.N.] z Radomia

10)
Modlimy się o beatyfikację biskupa P[iotra] Gołębiowskiego. […]

[podpisy nieczytelne]

[29 VII 1984 r.]

11)
Zwracam się z prośbą za pośrednictwem śp. ks. b[isku]p[ów], a szczególnie ks. bp. P[iotra] Gołębiowskiego przez Niepokalaną naszą Matkę, którą On także szczególnie czcił, Nią żył i za Jej przyczyną wstawiał się w obronie spraw Jej Syna – o pomoc  dalszym pielgrzymowaniu, aby jedynie co czynię było dla dobra i sprawy Ojca, bo ks. bp P[iotr] Gołębiowski tak żył i jak też tak chcę.

Socjolog Medyczny
[N.N.]

Kraków, 5 VIII 1984 r.

12)
Z pamięcią modlitwy śp. Biskupa Piotra

[N.N.] USA

13)
Nie wątpię, że Ojcze Diecezji, cieszysz się chwałą nieba. Spraw swoim wstawiennictwem u Boga, aby Twa troska o kościół pofranciszkański w Zawichoście została rozwiązana pozytywnie. Obudź sumienie tych, którzy w bieżącym roku sprawie odbudowy wyrządzili krzywdę, o której Ty wiesz najlepiej.

Proboszcz Parafii Zawichost

22 VIII 1984 r.

14)
Śp. Biskupie Piotrze, miej w dalszym ciągu pieczę nas naszym kościołem św. J[ana] Chrzciciela w Zawichoście.

[N.N.]

[wrzesień 1984 r.]

15)
Biskupie Piotrze, wspomagaj nas, salezjanów, na drodze do kapłaństwa.

Salezjanie z Lutomierska

9 IX 1984 r.

16)
Śp. Piotrze – płać złotem modlitwy za kamienie nienawiści, zawsze miej nad nami pieczę.

[Bogusław B.]

Gniezno – Gród Lecha, 17 IX 1984 r.

17)
Brałam udział we Mszy św[iętej] 2 XI [19]85 r., by wyprosić łaskę wyniesienia na ołtarze Ks. Bp. Gołębiowskiego.

s. Wacława

18)
Za łaski otrzymywane za przyczyną śp. B[isku]pa Piotra Gołębiowskiego – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Bogu, który JEST i który przychodzi…
s. Barbara
Sandomierz, 3 listopada 1985 r.

19)
+
Biskupie Piotrze – Przyjacielu Zgromadzeń zakonnych, prosimy Cię o wstawiennictwo u Boga i błogosławieństwo dla nas.
Siostry M[atki] Bożej Miłosierdzia z Radomia
[5 podpisów]
4 XI 1985 r.

20)
Prosimy o błogosławieństwo Biskupa Gołębiowskiego w naszych codziennych modlitwach.
[2 podpisy]
[5 XI 1985 r.]

21)
Wdzięczni parafianie z Parafii św. Andrzeja z Suchedniowa w swych modlitwach proszą Boga o szybką beatyfikację ks. Piotra Gołębiowskiego.
[4 podpisy]
[5 XI 1985 r.]

22)
My, parafianie Koprzywniccy prosimy o beatyfikację Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego.
[3 podpisy]
[5 XI 1985 r.]

23)
Wdzięczne za wiele otrzymanych łask przez wstawiennictwo Ukochanego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, z serdeczną prośbą o dalsze wstawiennictwo u Boga.
[Podpisy 2 sióstr zakonnych]
[Listopad 1985 r.]

24)
Z prośbą o wszelkie łaski u Boga za pośrednictwem Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego, z serdeczną prośbą o dalsze wstawiennictwo u Boga prosi rodzina N. i N. parafii Gielniów.
[5 podpisów]
[Listopad 1985 r.]

25)
Proszę o wstawiennictwo i szybką beatyfikację Ks. bis[kupa] P. Gołębiowskiego.
[Podpis nieczytelny]
[Listopad 1985 r.]

26)
Dziękuję Ks. Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu za odprawioną Mszę świętą w mojej intencji, o moje zdrowie.
[Podpis nieczytelny]
[Listopad 1985 r.]

27)
Proszę o szybką beatyfikację Ks. Biskupa Gołębiowskiego.
[Podpis nieczytelny]
[Listopad 1985 r.]

28)
Prosimy Boga w swych modlitwach o szybką beatyfikację Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego.
Elżbieta i Edward [N.N.]
5 listopada [19]85 r.

29)
Prosimy P[ana] Boga o wstawiennictwo Ks. bp. P. Gołębiowskiego w pracy kapłańskiej.
[Podpisy 2 księży]

30)
Nawiedziłem grób Ks. Bp. Piotra z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością za Jego wspaniałe i odważne życie kapłańskie i pasterskie.
[Ks. N.N. z Końskich]
12 XI 1985 r.

31)
Dnia 23 XI 1985 r. zawierzyli Bogu, prosząc o wyniesienie na ołtarze Ks. Bp. Piotra, znane Mu dobrze sprawy osobiste i parafialne. [3 podpisy]

32)
Sługo Boży, ks. Piotrze, wspieraj nasze wędrowanie ku Niebu. [3 podpisy, 10 VII 2001 r.]

33)
+ Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu pielgrzymujący do grobu śp. Bp. Piotra Gołębiowskiego z modlitewną prośbą o wieczną chwałę Pasterza Diecezji Sandomierskiej, oraz z modlitwą za śp. Ks. Bp. Stanisława Sygneta. W wigilię uroczystości Chrystusa Króla „Przyjdź Królestwo Twoje”. Ks. Jerzy Banaśkiewicz [i 33 podpisy], 23 XI 1985

34)
Boże, spraw, aby Rodzina moja i moje dzieci za przyczyną Ks. Biskupa Gołębiowskiego uzyskały Błogosławieństwo Boże. Boże, prosimy o beatyfikację dla Biskupa Piotra Gołębiowskiego [podpis nieczytelny]

35)
Zacny opiekunie naszych rodzin, Ty wiesz, jakiego ja mam męża, ale ja wierzę, że Ty go teraz zmienisz. Radom 1 XII 1985 [podpis]

36)
Pielgrzymka rowerowa z Solca n/Wisłą w intencji beatyfikacji Śp. Bp. Piotra Gołębiowskiego, 29 IV 1986. Ks. Ireneusz Lewandowski [i 6 podpisów]

37)
W intencji beatyfikacji śp. Bp. Piotra Gołębiowskiego [podpisy]

38)
Neoprezbiterzy z roku 1986 przychodzą do grobów swoich Zacnych śp. Biskupów z wdzięcznością za wszelkie dobro, jakim Bóg obdarzył naszą diecezję przez posługę Zmarłych Księży Biskupów. Oby Pan dopomógł doprowadzić do końca rozpoczęty proces beatyfikacyjny Biskupa Piotra. Ks. Ignacy Ziembicki, ks. Stefan Siczek, ks. Wacław Depo [i podpisy 34 księży]

39)
V Liceum im. Piotra Ściegiennego w Kielcach, kl. I d, dnia 22 V 1986 r. Nasza obecność niech będzie hołdem dla śp. Bp. Piotra Gołębiowskiego.

40)
27 maja 1986 r., w 25. rocznicę święceń kapłańskich modlą się Księża Jubilaci przy grobie Dobrych Pasterzy o ich szczęśliwość wieczną i o wyniesienie na ołtarze Bp. Piotra. Ks. Ignacy Ziembicki, ks. Lucjan Wojciechowski, ks. Stefan Siczek, ks. Jerzy Banaśkiewicz [i podpisy 18 księży]

41)
Grupa wycieczkowa z Zawadzkiego, województwo opolskie, z prośbą o potrzebne łaski za wstawiennictwem biskupa Gołębiowskiego. [1986 r.]

42)
Modliłem się u grobu śp. Księdza Bp. P. Gołębiowskiego o rychłą Jego beatyfikację. Ks. Tadeusz Wójcik. Sandomierz, dn. 28 VI 1986 r.

43)
Dnia 28 VI 1986 r. modliliśmy się przy grobie kaplicy Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego w intencji Beatyfikacji oraz trzeźwości narodu.

44)
W dniu 2 sierpnia 2000 r. pielgrzymka z parafii MB Bolesnej z Radomia modliliśmy się przy grobie ks. bp. Piotra Gołębiowskiego oddając mu cześć, jako wielce zasłużonemu biskupowi Ziemi Sandomierskiej, prosząc przez swoją modlitwę o rychłe wyniesienie Go na ołtarze. W imieniu pielgrzymów [podpis].

45)
Niech Pan objawi Twą świętość, by napełniała nas miłością i pokojem. Studenci – Poznań.

46)
Boże mój, wynieś na ołtarze śp. Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego, niech Jego świętość i modlitwa w Jego intencji da mi zdrowie. Kazimiera – Stalowa Wola

47)
Biskupowi Piotrowi, Niestrudzonemu Obrońcy Jedności Kościoła Sandomierskiego, Prawdziwemu Ojcu Kapłanów, Wielkiemu Czcicielowi Bożej Rodzicielki, składają hołd księża zgromadzeni na rekolekcjach kapłańskich w Sandomierskim Seminarium Duchownym w dniach 30 VI – 3 VII 1986 r. Ks. Henryk Ćwiek, ks. Jerzy Lewiński [i 32 podpisy]

48)
Najlepszą pamięć o Księdzu Biskupie Piotrze, jaką zachowałem z bierzmowania w parafii Chlewiska, a także późniejszych spotkań z dobrym słowem i spojrzeniem Ojca Diecezji z radomskimi studentami u Fary, dokumentuję tym wpisem z prośbą o liczne łaski przez pośrednictwo Ojca Biskupa Piotra dla naszej rodziny [N.N.] oraz dla uczestników oazy rodzin w Sandomierzu w dniach od 1 do 17 VII 1986 r. [20 podpisów, ks. M. Murawski]

49)
Wspominając stałą obecność J. E. Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego na naszych rekolekcjach kapłańskich, gdy zawsze na rozpoczęciu modlił się z nami wspólnie i zachęcał do modlitwy – rekolektanci w dniu 8 lipca 1986 r. modlą się o Jego beatyfikację. Ks. Jerzy Kotyra, ks. Ignacy Ziembicki, ks. Waldemar Gałązka [i 18 podpisów].

50)
W dzień św. Jakuba Apostoła sprawowaliśmy w tutejszej kaplicy Najświętszą Ofiarę, prosząc Boga o beatyfikację śp. Biskupa Piotra. Oaza Rodzin IIº, ks. Edward Poniewierski, 25 VII 1986 r.

Ciąg dalszy (Część 2) - zobacz TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz