Odczucia serca przelane na papierPrzy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w podziemiach sandomierskiej katedry, jest wyłożona księga pamiątkowa, która jest zatytułowana „Księga wpisów przy grobie Śp. Ks. Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej”. Została ona założona w czerwcu 1984 r. Wpisują się do niej modlący się przy grobie Sługi Bożego.

Poniżej publikujemy wybrane wpisy osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.


1)
„Bogu niech będą dzięki” –
za powstanie tej Księgi wpisów, przy grobie umiłowanego naszego Pasterza śp. Księdza Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego.
Potrzeba istnienia tego szczególnego dowodu pamięci, zrodziła się w naszych sercach już wtedy, gdy przyjechaliśmy jako duszpasterze diecezjalni, z grupą nauczycieli i studentów, na grób naszego Biskupa do Sandomierza.
Było to 2 grudnia 1980 r., w 30 dniu od Jego śmierci. Było nas ponad 100 osób.
Zgromadzeni wokół Księdza Biskupa dr. Walentego Wójcika, który celebrował Mszę Świętą w Katedrze Sandomierskiej, umacnialiśmy w sobie tę świadomość, że nasza pielgrzymka tu do Sandomierza, jest jakimś duchowym rewanżem dla Zmarłego Księdza Biskupa Piotra, który zaszczycał swoją obecnością opłatki duszpasterstwa studentów i nauczycieli, organizowane w Radomiu.
Na kartach tej Księgi zostawiamy jako pierwsi dla śp. Biskupa Piotra chrześcijańskie „Bóg zapłać” i ogromny szacunek dla Jego posługi biskupiej oraz osobistej świętości życia.
Mamy jednak świadomość, że przed nami nieśli pierwociny tej chrześcijańskiej wdzięczności ci wszyscy, którzy od chwili śmierci otaczali żywą czcią Jego grób umieszczony w podziemiach Katedry Sandomierskiej.
Brakuje nam tylko wpisów wdzięczności tych wszystkich, którzy pielgrzymowali do Jego grobu, gdy jeszcze nie istniała ta księga.
Potrzeba nam także w głębi serca, otwartych podziemi Bazyliki Sandomierskiej, byśmy mogli pochylić głowy nad grobem śp. Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, którego Bóg uczynił bezcennym Darem dla naszej Diecezji. Modlimy się o Jego beatyfikację.

Ks. Jerzy Banaśkiewicz
Diecezjalny duszpasterz młodzieży akademickiej

Ks. Adam Stanios
Diecezjalny duszpasterz nauczycieli
Proboszcz parafii M.B. Miłosierdzia w Radomiu

Sandomierz, 29 VI 1984 rok

2)
Dnia 28 czerwca 1984 r. w Wigilię Uroczystości Św[iętych] Ap[ostołów] Piotra i Pawła przybyli do grobu zmarłego w opinii świętości Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego Adm[inistratora] Ap[ostolskiego]  Diecezji Sandomierskiej, ks. prałat Bonifacy Miązek, doc. dr hab. Uniwersytetu Wiedeńskiego, ks. prałat Tadeusz Wójcik, profesor Wyższego Sem[inarium] Duchownego w Sandomierzu i proboszcz w Skaryszewie, ks. profesor kanonik Zbigniew Majchrzyk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, odprawili Mszę św[iętą] w krypcie katedry prosząc Boga o rychłą beatyfikację niezapomnianego Dobrego Pasterza Biskupa Piotra.
We Mszy św[iętej] uczestniczyły siostry zakonne z terenu Sandomierza.

[następuje 58 podpisów, a wśród nich:]

Ks. Bonifacy Miązek
Ks. Zbigniew Majcrzyk
Ks. Ignacy Ziembicki
Ks. Tadeusz Wójcik
Ks. Józef Pastuszka
Ks. Jan Skórski
Ks. J[erzy] Lewiński

3)
Przybyłyśmy do grobu Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego w dniu Jego Imienin, aby się pomodlić i oddać cześć – wdzięczne za wszelkie dobro, jakie wyświadczył naszemu Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego.

[podpisy Przełożonej Generalnej i trzech sióstr]

29 czerwca 1984 r.

4)
Dnia 4 lipca 1984 r. modliłem się przy grobie śp. Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego polecając Jego wstawiennictwu u Boga ważne sprawy.

Ks. T[adeusz] Wójcik

Sandomierz, dnia 4 VII 1984 r.

5) 
Byłeś dla nas, Księże Biskupie, najlepszym Ojcem Duchownym na ziemi, jesteś i zawsze będziesz wspaniałym wzorem: prostoty, pokory, rozmodlenia i zawierzenia.
Dzisiaj 11 lipca 1984 r. cała nasza wspólnota junioracka wraz z Siostrą Mistrzynią ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN z Sandomierza modlitwą różańcową, którą tak kochałeś pragnie podziękować Bogu za Dar dany nam, naszej diecezji, którym byłeś i jesteś wciąż, Drogi Ojcze – Ks. Biskupie.

[następuje 31 podpisów]

6) 
16. 7. 1984 r. Siostry Służki z Lublina, które z okazji srebrnego jubileuszu nawiedziły grób ostatniego pasterza diecezji sandomierskiej.

[2 podpisy]
 
7)

Bogu nich będą dzięki za życie i czyny Ks. Bp. Ordynariusza Piotra Gołębiowskiego.

Biskup wielkiego serca i umysłu.
Byłem i jestem pod Jego urokiem.
Boże, wsław Go chwałą beatyfikacji.

Arcypasterzu, wstawiaj się za mną i Parafią, wspieraj w budowie kościoła.

Ks. Jan Młynarczyk, proboszcz

Sandomierz, dnia 20 VII 1984 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz