Sobotni promień słońca

www.fatima.pt
„Salve Regina.
Kto z nas nie zna tej wzruszającej antyfony maryjnej? […]
Wstępem do tej modlitwy jest okrzyk pełen czci, uwielbienia, miłości ku Matce Najświętszej.
«Witaj Królowo! Matko Miłosierdzia, życie słodkości i nadziejo nasza, witaj!»
Jakie bogactwo myśli, ile serdecznego uczucia mieści się w tym powitaniu Maryi!
Zwracamy się do Niej jako do najdostojniejszej Królowej, której Pan Najwyższy powierzył władzę nad duszami. Do najczulszej Matki Miłosierdzia, która nikogo nie odrzuci od serca swego. Oczekujemy od Niej darów wielkich i najcenniejszych. Ona przyniosła dar życia Bożego tym, którzy wskutek grzechu je utracili.
Ona ostoją chrześcijańskiej nadziei. Nakazuje spodziewać się, że otrzymamy łaskę Bożą w tym życiu, a chwałę niebieską w przyszłym.
«A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego, nam okaż».
Matka Najświętsza tego gorąco pragnie, ukazać nam Jezusa, doprowadzić do Niego, gdy zakończymy doczesne życie.
Dostosujmy się do życzeń Maryi. Z utęsknieniem szukajmy Jezusa Chrystusa. Naśladujmy w życiu Jego cnoty, Pragnijmy Go posiadać na wieki.
Rzewnym okrzykiem uwielbienia Maryi, przypisywanym św. Bernardowi, kończymy antyfonę Salve Regina.
«O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!» W Twoje ręce niepokalane powierzamy się z dziecięcą, niezachwianą ufnością.
Odmawiajmy często, a zawsze pobożnie antyfonę Witaj Królowo”.
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Ostatni dzień roku liturgicznego jest zawsze pewnym podsumowaniem, dziękczynieniem, ale i pełnym pokory wołaniem o Boże Miłosierdzie dla świata i dla każdego z nas. W tę pierwszą sobotę miesiąca pomódlmy się dziś, w intencji pokoju na świecie i o nawrócenie grzeszników:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

2 grudnia 2017 r.

2 komentarze:

  1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej nas w Swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń