W oczekiwaniu na Świętość – 13 XIIWie o tym Chrystus!
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jak by na moim miejscu postąpił P[an] Jezus. O własnych siłach tego wielkiego zadania nie spełnisz. Wie o tym Chrystus, serdeczny twój Przyjaciel i gotów wspierać cię swoją łaską. Ale o tę łaskę proś”.
Pomódlmy się dziś za ludzi zmęczonych i utrudzonych:
Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, spraw łaskawie, abyśmy oczekując na przybycie niebieskiego Lekarza, nie poddawali się żadnej duchowej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość, wołaj do Matki Bożej, by wstawiała się za nami:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz