W oczekiwaniu na Świętość – 14 XIILudzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 11,11-15).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„W twardym, pokutnym życiu św. Jan hartował swego ducha, dzięki czemu stał się człowiekiem o niewzruszonych zasadach, których nikt i nic nie było w stanie obalić lub choćby tylko zachwiać. Nie poruszyły Jana pochlebstwa otoczenia, które w nim dopatrywało się obiecanego Mesjasza, a co najmniej wielkiego proroka. «I wyznał, iż nie jest ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem, ale głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską». Nie przeraziły Jana groźby i prześladowania. W obronie świętych zasad znosił więzienie, nie poskąpił własnej krwi i życia. Wielki pokutnik nie zawahał się zostać męczennikiem. Na przykładzie św. Jana widzimy doniosłe znaczenie pokuty. Ona czyni człowieka uległym Panu Bogu, sprawiedliwym i świętym, niezachwianym w swoich prawdziwych i dobrych przekonaniach, spokojnym oraz szczęśliwym nawet w czasach ciężkich prób i doświadczeń życiowych”.
Pomódlmy się dziś w intencji ludzi uzależnionych od różnych nałogów:
Wszechmogący Boże, pobudź nasze serca do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość, wołaj do Matki Bożej, by wspomagała uzależnionych w wychodzeniu z ich nałogów:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz